STIPENDIUMIFOND

Pille Valgu nimeline stipendiumifond

Pille Valk (1959–2009) on olnud TLPK asutajate õpetaja ja eeskuju. Tema lakkamatu sära ning siiras pühendumine on olnud meie kõigi innustajaks ning juhtijaks. Just tema juures õppides tekkis paljudel soov luua omanäoline kool, mis põhineb kristlikel väärtustel.

Pille Valk õppis ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajaks Tartu Riiklikus Ülikoolis, mille lõpetas cum laude aastal 1983. 1990. aastal suundus ta Helsingisse teoloogiat studeerima. Aastal 1995 kaitses Pille Valk Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonnas magistrikraadi. Tema magistritöö teema oli “Usuõpetus Eesti koolides aastatel 1918-1940”. 2003. aastal kaitses ta sama ülikooli usuteaduskonna juures doktorikraadi väitekirja “Eesti kooli religiooniõpetuse kontseptsioon” alusel.

Pille Valk Ööülikooli raadiosaates “Väikesed õnnehetked” (2008)

Stipendiumi statuut

Pille Valgu nimelise stipendiumi pälvis 2019. aastal Võru Gümnaasium ja Parksepa Keskkooli kunsti-, usundiõpetuse ja filosoofia õpetaja Merit Süving.

Pille Valgu stipendium läks Võrumaale
Eesti Kirik / 29.01.2020

Stipendiumifondi toetuseks on võimalik annetada
Saaja: MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool
Konto (Swed): EE942200221054474432
Selgitus: Annetus Pille Valgu nim stipendiumifondi, TLPK