ÕPILASTE VASTUVÕTT

Õpilaste vastuvõtt

Karolini Kool alustas õppetööd 1. septembril 2022. Esimesel õppeaastal avasime kaks liitklassi, milles õppis 8 last. Teisel aastal (2023/2024. õppeaastal) liitus meiega 11 imetoredat last. Praegu õpib Karolini Koolis toimetuleku- või hooldusõppekava alusel kokku 19 last vanuses 7-15. Klassid oleme komplekteerinud võimalusel õpilastest lähtuvalt ehk koos õpivad omavahel sobivad lapsed. Huvilistele pakume võimalust jääda ootenimekirja, et hakata märtsikuust koos meie ühist teekonda minema. Järgmiseks, 2024/25 õppeaastaks on meil kaks vaba õppekohta.

Uute õpilaste peredega koostöö algab juba varem, et laste sisseelamine võimalikult ladusalt sujuks ning saaksime aegsasti vajalikke ettevalmistusi teha. Karolini Koolis ei toimu tavapärases mõttes eelkooli, kuid hea võimalus uue kooliga harjumiseks on käia meie juures näiteks lisa- või tugiteenustel ja teraapiates (sotsiaalse rehabilitatsiooniplaani alusel või ka ilma) või osaleda pealelõunases lastehoius.

Kuidas toimida?

Karolini Kooli õppekohad on piiratud ja õpilaste vastuvõtt toimub perevestluste alusel. Saame kokku, arutame võimalusi ja saate otsust kaaluda.

Huvi korral kirjutage palun koolijuht@luterlik.edu.ee ja leiame ühiselt sobiva aja, et arutada teie pere vajadusi ja ootusi ning tutvustada meie võimalusi. Kui olete seejärel oma soovis meiega liituda kindel, siis anname nõu, kuidas edasi toimetada ja saate esitada ka vastuvõtuavalduse.

Mida veel tasub teada?

Karolini kooli esimesse klassi õppima asumiseks on vajalik hankida Haridus- ja Noorteameti Rajaleidja soovitus toimetuleku- või hooldusõppele. Soovituse saamiseks tasub Rajaleidjaga aegsasti (koolikohustuse tekkimisele eelneval õppeaastal) ühendust võtta ning esitada järgmised kehtivad dokumendid:

* Täidetud taotlus Rajaleidja koolivälisele nõustamismeeskonnale.
* Koolivalmiduskaart lasteaiast, milles laps õpib. Koduse lapse puhul võib anda hinnangu tema koolivalmidusele kohalik lasteaed või Rajaleidja keskus, Tartus lisaks ka Hariduse Tugiteenuste Keskus.
* Puudeotsus ja/või rehabilitatsiooniplaan (olemasolu korral).
* Raviarsti hinnang – diagnoosid ja hinnang intellektipuude kohta. Hinnangu annab see arst, kes saab lapse põhiprobleemi kõige täpsemini kirjeldada ja/või diagnoosida, nt neuroloog, psühhiaater, taastusarst või meelepuude korral silma-, kõrvaarst.
Kuna intellektipuue on ajas muutumatu diagnoos, siis sobib lapse terviseandmetest või digiloost ka varasem eriarsti hinnang, kus see välja on toodud ja eraldi psühhiaatri vastuvõtule ei ole uuesti tarvis minna.
Mõnedel juhtudel pädeb ka perearsti hinnang, kui lapsel ei ole keerulisemaid terviseprobleeme ja on vajalik hinnata üldseisundit või on lapsel tervise olukord, mis on ajas muutumatu ja perearst seda kinnitab.

Digiallkirjastatud dokumendikonteiner eelnevalt loetletud dokumentidega tuleb esitada rajaleidja@harno.ee. Edasi võtab teiega ühendust Rajaleidja juhtumi haldaja, kes lepib kokku edasised tegevused.

Rajaleidja soovitusega seotud küsimuste korral võib esmase nõu saamiseks pöörduda infotelefonil 7350700 (E-N 9-17, R 9-15) või broneerides nõustamisaja veebipõhises broneerimissüsteemis.

Kui teie laps õpib juba mõnes koolis ja tal on Rajaleidja poolt antud toimetuleku- või hooldusõppe soovitus, kuid kaalute õppeasutuse vahetamist, siis võtke palun meiega ühendust. Rajaleidja soovitust uuesti hankida ei ole sel juhul tarvis.

Õppemaksust

Õppemaksu suurus kalendrikuus on 25% riiklikult kehtestatud töötasu alammäärast.

Lähtuvalt pere majanduslikust olukorrast tingitud taotlusest vähendab kool õppemaksu, ajatab selle tasumist või vabastab õpilase õppemaksust. Õppemaksult (kui koolituskulult) saavad vanemad tulumaksutagastuse.

Erakooliseaduse (§ 22(7)) kohaselt on õppemaks õpilaselt või tema vanemalt nõutav mistahes tasu õpilase eraüldhariduskooli vastuvõtmise või õppekava täitmise, sealhulgas õpikeskkonna loomise eest. Õppemaks katab seega kõik õppetööga seotud kulud õppevahendite (nt kunstitarbed) ja -materjalide (nt õpikud, tööraamatud, tahvelarvutid) ning õppekäikude (sh transporditeenus, piletid) osas, vajadusel ka inventari (nt suusad, uisud) rendi. Kool kasutab õppemaksu tulusid ka õpetajate ja tugispetsialistide tasustamiseks.

Täiendava teabe saamiseks kirjutage palun

johanna@luterlik.edu.ee

Johanna Sild, Karolini Kooli õppesuunajuht