RAAMATUSARI

TLPK annab välja toimetiste sarja, mille raamatud ilmuvad üle aasta.


“Mõtte, sõna ja teoga. Valitud artikleid kristliku hariduskogukonna kasvuaastatest 2017-2020” (2020)

Sarja kolmas raamat ilmus oktoobris 2020. Teos sisaldab eelavaldatud artikleid kristliku hariduskogukonna kasvuaastatest 2017-2020. Valitud tööd arendavad kaasaegset haridusmõtet, avavad käsitlust kogukondlikkust koolist ja lasteaiast ning arutlevad kristliku haridusasutuse maailmavaate teemadel. Autoriteks on TLPK eestvedajad ja töötajad. Teos jaguneb temaatilisteks üldpeatükkideks: I haridusest, II kooli pidamisest ja III maailmavaatest. Neist esimesed on raamatu kaante vahel, kolmas aga omaette e-peatükk.

E-PEATÜKK: Maailmavaatest


“Peab julgema … Artikleid väärtuskasvatusest ja hingeharidusest” (2018)

Sarja teine raamat ilmus oktoobris 2018. Teosesse on koondatud võimalikult mitmekesine valik Pille Valgu töödest. Pille oli akadeemik, õpetaja, (väärtus)kasvataja, hingeharija. Raamat toobki välja need erinevad tahud tema artiklite kogumikuna. Kellele see raamat on mõeldud? Kõigile, kes kasvatavad, harivad või lihtsalt hoolivad inimestest enda ümber. See on raamat, mis võib kuuluda nii kooli õppealajuhataja töölauale kui lapsevanema öökapile. See on raamat, millest ammutada inspiratsiooni ja saada kinnitust.


esikaas

“Kool kui väärtuspõhine kogukond” (2016) 

Sarja esimene raamat ilmus Peetri kooli 110. sünnipäeval, 2016. a sügisel. Autoriteks on TLPK eestvedajad ja kooliga seotud inimesed. Tegemist artiklikogumikuga, mis kannab TLPK haridusmõtet ja käsitlust koolist: kool pole pelgalt koht või maja, millel on aknad ja uksed ning millest võib sisse ja välja käia, tulla ja minna. Kool on väärtuspõhine kogukond, mida igapäevaselt loovad õpilased, õpetajad ja lapsevanemad.