TÖÖPAKKUMISED

Tartu Luterliku Peetri Kooli töösisekorraeeskiri

 

Pakume tööd lasteaiaõpetaja abile (asenduskoht, kuni töötaja lapsehoolduspuhkuselt naasmiseni) Tartu Luterliku Peetri Kooli lasteaias (Punga 2).

Vajalikud omadused: rõõmsameelne, aktiivne, kiire, vastutustundlik ja tähelepanelik, märkab laste vajadusi ja toetab õpetajat õppetegevuste organiseerimisel ja läbiviimisel.

Järgib meie lasteaia põhiväärtusi – hoolivus, austus, tänulikkus ja vastutus.

Meeldib ja suudab hallata kolme valdkonda:

* lastega töö – lastele matkimisväärseks eeskujuks olemine, nende kaasamine/juhendamine (koostöös õpetajaga), enesekehtestamine ja lastele piiride seadmine (lapsi austavalt ja nende arengutaset arvestavalt);

* rühmas puhtuse ja korra tagamine, jälgides kõiki hügieeninõudeid sh ka toitlustamisel ja vajalike vahendite olemasolu;

* laste toitlustamine vastavalt rühma päevakavale (laua katmine, toidu serveerimine, osaliselt toidu valmistamine (hommikupuder, õhtuoode), nõude pesemine).

Eelised on inimesel, kes:

* hindab ja elab kristlike väärtuste järgi,

* lähtub lapse arengulisest heaolust; tunneb/huvitub waldorfpedagoogikast,

* oskab laulda või mõnda pilli mängida,

* on liikuv, sportlik ja hea tervisega,

* omab lastega töös kogemusi,

* oskab/teeb käsitööd või on valmis seda õppima (viltimine, õmblemine, kudumine, heegeldamine, puutöö),

* armastab loodust, taimi ja aiatöid, matkamist lastega.

Tööaeg esmaspäevast reedeni 8.15-16.30.

            35 päeva puhkust aastas

Tööleasumine 9. augustist 2021 a.

Sooviavaldusi ootame hiljemalt 18.juulini 2021.

Lisainfo:  Kairi Kuusik

tel +372 50 82 978, kairi@luterlik.edu.ee