KAROLINI KOOL

Toimetuleku- ja hooldusõppe kogupäevakool

Inspireerituna Karolini ja tema perekonna loost ning kogukonna soovist avasime esimese erakoolina Tartus, 1. septembril 2022. aastal õppesuuna hariduslike erivajadustega õpilastele. Karolini Kool tegutseb kogupäevakoolina spetsiaalselt kohandatud ja kaasaegses, avaras ning valgusküllases hoones aadressil Pikk tänav 10.

Kõik vajalikud teenused lapse peamises viibimiskohas ehk koolis – integreeritud üldhariduse ja sotsiaalvaldkonna tervikteenus.

Lapse vajadusi ja võimekust arvestav päevakava, lapsevanema vajadusi arvestav päeva kestus.

Väikesed rühmad, oma õpetajad ja tegelejad ning tuttavad terapeudid.

Kodune, arengut toetav ja stabiilne keskkond.

Killukesi meie lapsevanemate tagasisidest

Pärast esimest kuud uues koolis tundub, et Johannes naudib muutust väga. Näeme, kuidas Johannes on terasem ja rõõmsameelsem. Meile teeb suurt rõõmu näha, kuidas kooli töötajad hoolivad lastest. Igal õhtul räägitakse meile rõõmudest ja muredest ning tunneme, et Johannes on suure hoolega päeval hoitud. Tema omapärasid ja vajadusi on osatud märgata ja arvestada. Tunneme tänulikkust, et saame rahuliku südamega oma lapse hommikul kooli tuua ning ta võetakse sooja naeratusega alati vastu.
– Meelis

Vahel ma ei suuda uskuda, kui hästi üks kool saab lapsele mõjuda – kõigest kuu ajaga hakkas ta üle mitme aasta taas ise sööma! Ja hommikuti pole kodus enam aega rutiinseid tegevusi teha, sest kibeleb nii väga kooli. See ju näitab midagi! Turvaline ja lapsesõbralik keskkond milles meie päikesed saavad rõõmsalt ja naerusuiselt toimetada.
– Kätlin

Armas ja hubane koolike, kus lapsega toimetavad hoolivad ja asjalikud inimesed. Lapse heaolu on alati esikohal.
– Tiiu

Meie tütar ei oska end sõnades väljendada, kuid näeme tema rõõmsast meelest ja kehakeelest, et tal on koolis hea olla. Koos oma suurte ja väikeste sõpradega. Hästi tore on ka lugeda õpetaja kokkuvõtteid lapse päevast, tema tegemistest aga ka meeleolust. Ja see, et nii füsioterapeut kui ka logopeed ja eripedagoog temaga kooli keskkonnas “ära” toimetavad, on juba nüüd silmnähtavalt tema arengule hästi mõjunud. Noh, ja meie endi igapäevane logistika on ka tänu sellele oluliselt lihtsam.
– Taavi

Oleme kindlates ja hoolivates kätes! Kasvame koos.
– Diana

Minu jaoks tõesti lifesaver. Õpetajad on alati nii rõõmsad ja vastutulelikud. Koolimaja on ilus ja mõnusalt “privaatne”/kodune. Iga päev näen, kuidas laps läheb rõõmuga kooli. Tean, et ta on seal hoitud, tegeletud. Ma ei pea mööda linna ringi kihutama ja vedama teda ühest kohast teise ning muretsema, et peaks ta üksi koju jätma paariks tunniks vms… Saan rahulikult oma töid ja toimetusi teha. Kogu kooli personal teeb oma tööd südamega ja püüavad iga lapse vajadusi arvestada. Vanematega on ka väga hea koostöö. 
– Kristin


VÄIKE JA KOGUKONDLIK

INNOVAATILINE JA VAJADUSPÕHINE

FUNKTSIONAALNE JA LIGIPÄÄSETAV


Meie õpilased

Kogupäevakool asutatakse sügava, raske ja mõõduka intellekti ning liitpuudega õpilastele, eesmärgiga luua nende igakülgset arengut toetav, hubane ja turvaline keskkond. Koolis toimub õpe põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel toimetuleku või hooldusõppena. Esimesel õppeaastal 2022/2023 alustame kahe rühma ja 12 õpilasega, maksimaalselt saame vastu võtta 24 õpilast.

Meie päev

Hoolikalt läbimõeldud koolipäev kujundatakse iga lapse lugu, tema vajadusi, individuaalsust ja potentsiaali arvestades ning hõlmates lõimituna nelja olulist valdkonda: võimetekohane haridus, vajalikud tugiteenused ja rehabilitatsioon ning esmane tervishoid. Koolipäeva kestel saab lapsevanem rahuliku südamega tööl viibida, teades, et tema lapse eest kantakse hoolt parimal võimalikul moel ja puudub vajadus last keset päeva erinevate teenuseosutajate juurde transportida.

Meie koolimaja

Meie koolimajaks on kaasaegne ja võimalusterohke õppehoone, mille kohandame ja sisustame koostöös lapsevanemate ja tulevase personaliga – iga nurk saab seega läbimõeldud tähenduse ja lapse arengut toetava funktsiooni. Lift, teraapiabassein, füsioteraapia ruum, soolakamber, tunnetustuba, kodunduse-, köögi- ja söögituba on vaid mõned näited.


Meie töötajad

Karolini kool toob ühe katuse alla professionaalsed, toetavad, hoolivad, särasilmsed ja suure südamega spetsialistid, kes igapäevases koostöös iga õpilase arengut, tervist ja heaolu toetavad. Iga inimene TLPK hariduskogukonnas on oluline ja jutustab oma loo. Soovime, et alustaksime nende lugude jutustamist koos – lapsed, pered, TLPK erinevate õppesuundade personal ja toetajad.

Liituge Karolini kooli infokirjaga

Uut õppesuunda kavandades peame oluliseks avatud suhtlust ning tulevase õpilaskonna perede ja töötajate kaasamist. Kui soovite olla kursis Karolini kooli arengute ja infoga, liituge palun meie infokirjaga.


Sinu isikuandmete vastutav töötleja on Tartu Luterlik Peetri kool (TLPK), kes töötleb Sinu isikuandmeid alati kooskõlas TLPK andmekaitsetingimustega. Sul on õigus oma isikuandmetega tutvuda, nõuda nende parandamist, kustutamist, piirata nende töötlemist, nõuda andmete ülekandmist või esitada isikuandmete töötlemise osas vastuväited. Samuti on Sul õigus oma nõusolek igal ajahetkel tagasi võtta. Selleks kirjuta palun luterlik@luterlik.edu.ee. Kui leiad, et viis, kuidas TLPK töötleb Sinu isikuandmeid, on vastuolus isikuandmete töötlemist reguleerivate õigusaktidega, on Sul õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (e-post info@aki.ee, tel 627 4135) poole.