KAROLINI KOOL

Karolini kool –
toimetuleku- ja hooldusõppe kogupäevakool

Inspireerituna 7. aastase Karolini ja tema perekonna loost ning kogukonna soovist avab Tartu Luterlik Peetri kool Tartus, 1. septembril 2022. aastal filiaalina Karolini kogupäevakooli hariduslike erivajadustega õpilastele.

Integreeritud sotsiaal-hariduslik tervikteenus ehk “ühe ukse” kontseptsioon.

Lapse vajadusi arvestav päevakava, lapsevanema vajadusi arvestav päeva kestus.

Väikesed rühmad, oma õpetajad ja tegelejad.

Kodune, arengut toetav ja stabiilne keskkond.

Meie õpilased

Kogupäevakool asutatakse sügava, raske ja mõõduka intellekti ning liitpuudega õpilastele, eesmärgiga luua nende igakülgset arengut toetav, hubane ja turvaline keskkond. Koolis toimub õpe põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel toimetuleku või hooldusõppena. Esimesel õppeaastal 2022/2023 alustame kahe rühma ja 12 õpilasega, õppesuuna kasvulae – 54 õpilast – saavutame 4-5 aastaga.

Meie päev

Hoolikalt läbimõeldud koolipäev kujundatakse iga lapse lugu, tema vajadusi, individuaalsust ja potentsiaali arvestades ning hõlmates lõimituna nelja olulist valdkonda: haridus, tugiteenused, rehabilitatsioon ja tervishoid. Koolipäeva kestel saab lapsevanem rahuliku südamega tööl viibida, teades, et tema lapse eest kantakse hoolt parimal võimalikul moel ja puudub vajadus last keset päeva erinevate teenuseosutajate juurde transportida.

Meie töötajad

Karolini kool toob ühe katuse alla professionaalsed, toetavad, hoolivad, särasilmsed ja suure südamega spetsialistid, kes igapäevases koostöös iga õpilase arengut, tervist ja heaolu toetavad. Iga inimene TLPK kogukonnas on oluline ja jutustab oma loo. Soovime, et alustaksime nende lugude jutustamist koos – lapsed, pered, TLPK erinevate õppesuundade personal ja toetajad.

Liituge Karolini kooli infokirjaga

Uut õppesuunda kavandades peame oluliseks avatud suhtlust ning tulevase õpilaskonna perede ja töötajate kaasamist. Kui soovite olla kursis Karolini kooli arengute ja infoga, liituge palun meie infokirjaga.


Sinu isikuandmete vastutav töötleja on Tartu Luterlik Peetri kool (TLPK), kes töötleb Sinu isikuandmeid alati kooskõlas TLPK andmekaitsetingimustega. Sul on õigus oma isikuandmetega tutvuda, nõuda nende parandamist, kustutamist, piirata nende töötlemist, nõuda andmete ülekandmist või esitada isikuandmete töötlemise osas vastuväited. Samuti on Sul õigus oma nõusolek igal ajahetkel tagasi võtta. Selleks kirjuta palun luterlik@luterlik.edu.ee. Kui leiad, et viis, kuidas TLPK töötleb Sinu isikuandmeid, on vastuolus isikuandmete töötlemist reguleerivate õigusaktidega, on Sul õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (e-post info@aki.ee, tel 627 4135) poole.