KAROLINI KOOL

Toimetuleku- ja hooldusõppe kogupäevakool

Inspireerituna Karolini ja tema perekonna loost ning kogukonna soovist avasime esimese erakoolina Tartus, 1. septembril 2022. aastal õppesuuna hariduslike erivajadustega õpilastele. Karolini Kool tegutseb kogupäevakoolina spetsiaalselt kohandatud ja kaasaegses, avaras ning valgusküllases hoones aadressil Pikk tänav 10.

Kõik vajalikud teenused lapse peamises viibimiskohas ehk koolis – integreeritud üldhariduse ja sotsiaalvaldkonna tervikteenus.

Lapse vajadusi ja võimekust arvestav päevakava, lapsevanema vajadusi arvestav päeva kestus.

Väikesed rühmad, oma õpetajad ja tegelejad ning tuttavad terapeudid.

Kodune, arengut toetav ja stabiilne keskkond.

Killukesi meie lapsevanemate tagasisidest

Pärast esimest kuud uues koolis tundub, et Johannes naudib muutust väga. Näeme, kuidas Johannes on terasem ja rõõmsameelsem. Meile teeb suurt rõõmu näha, kuidas kooli töötajad hoolivad lastest. Igal õhtul räägitakse meile rõõmudest ja muredest ning tunneme, et Johannes on suure hoolega päeval hoitud. Tema omapärasid ja vajadusi on osatud märgata ja arvestada. Tunneme tänulikkust, et saame rahuliku südamega oma lapse hommikul kooli tuua ning ta võetakse sooja naeratusega alati vastu.
– Meelis

Vahel ma ei suuda uskuda, kui hästi üks kool saab lapsele mõjuda – kõigest kuu ajaga hakkas ta üle mitme aasta taas ise sööma! Ja hommikuti pole kodus enam aega rutiinseid tegevusi teha, sest kibeleb nii väga kooli. See ju näitab midagi! Turvaline ja lapsesõbralik keskkond milles meie päikesed saavad rõõmsalt ja naerusuiselt toimetada.
– Kätlin

Armas ja hubane koolike, kus lapsega toimetavad hoolivad ja asjalikud inimesed. Lapse heaolu on alati esikohal.
– Tiiu

Meie tütar ei oska end sõnades väljendada, kuid näeme tema rõõmsast meelest ja kehakeelest, et tal on koolis hea olla. Koos oma suurte ja väikeste sõpradega. Hästi tore on ka lugeda õpetaja kokkuvõtteid lapse päevast, tema tegemistest aga ka meeleolust. Ja see, et nii füsioterapeut kui ka logopeed ja eripedagoog temaga kooli keskkonnas “ära” toimetavad, on juba nüüd silmnähtavalt tema arengule hästi mõjunud. Noh, ja meie endi igapäevane logistika on ka tänu sellele oluliselt lihtsam.
– Taavi

Oleme kindlates ja hoolivates kätes! Kasvame koos.
– Diana

Minu jaoks tõesti lifesaver. Õpetajad on alati nii rõõmsad ja vastutulelikud. Koolimaja on ilus ja mõnusalt “privaatne”/kodune. Iga päev näen, kuidas laps läheb rõõmuga kooli. Tean, et ta on seal hoitud, tegeletud. Ma ei pea mööda linna ringi kihutama ja vedama teda ühest kohast teise ning muretsema, et peaks ta üksi koju jätma paariks tunniks vms… Saan rahulikult oma töid ja toimetusi teha. Kogu kooli personal teeb oma tööd südamega ja püüavad iga lapse vajadusi arvestada. Vanematega on ka väga hea koostöö. 
– Kristin


VÄIKE JA KOGUKONDLIK

INNOVAATILINE JA VAJADUSPÕHINE

FUNKTSIONAALNE JA LIGIPÄÄSETAV


Meie õpilased

Karolini Kool on loodud sügava, raske ja mõõduka intellekti ning liitpuudega õpilastele, eesmärgiga tagada nende igakülgset arengut toetav, hubane ja turvaline keskkond. Koolis toimub õpe põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel toimetuleku või hooldusõppena. Esimesel õppeaastal 2022/2023 alustasime kahe rühma ja 12 õpilasega, edasistel aastatel jätkame kokku 18 õpilasega. Kui rütm liigub paika, saame hinnata, kas mahutaksime veel mõne särasilma.

Meie päev

Hoolikalt läbimõeldud koolipäev on kujundatud iga lapse lugu, tema vajadusi, individuaalsust ja potentsiaali arvestades ning hõlmates lõimituna nelja olulist valdkonda: võimetekohane haridus, vajalikud tugiteenused ja rehabilitatsioon ning esmane heaolu ja tervishoid. Koolipäeva kestel saab lapsevanem rahuliku südamega tööl viibida, teades, et tema lapse eest kantakse hoolt parimal võimalikul moel ja puudub vajadus last keset päeva erinevate teenuseosutajate juurde transportida.

Meie koolimaja

Meie koolimajaks on kaasaegne ja võimalusterohke õppehoone, mille kohandasime ja sisustasime koostöös lapsevanemate ja tulevase personaliga – iga nurk sai läbimõeldud tähenduse ja lapse arengut toetava funktsiooni. Lift, teraapiabassein, füsioteraapia ruum, tunnetustuba, kodunduse-, köögi- ja söögituba on vaid mõned näited.


Meie töötajad

Karolini kool tõi ühe katuse alla professionaalsed, toetavad, hoolivad, särasilmsed ja suure südamega spetsialistid, kes igapäevases koostöös iga õpilase arengut, tervist ja heaolu toetavad. Igaüks neist kannab asendamatut rolli ja annab oma panuse nii õpilaste kui kogu kooli arengusse.

Liituge Karolini kooli infokirjaga

Peame oluliseks avatud suhtlust ning õpilaskonna perede, tulevaste töötajate ja laiema üldsuse kaasamist. Kui soovite olla kursis Karolini Kooli arengute ja infoga, liituge palun meie infokirjaga.


Sinu isikuandmete vastutav töötleja on Tartu Luterlik Peetri kool (TLPK), kes töötleb Sinu isikuandmeid alati kooskõlas TLPK andmekaitsetingimustega. Sul on õigus oma isikuandmetega tutvuda, nõuda nende parandamist, kustutamist, piirata nende töötlemist, nõuda andmete ülekandmist või esitada isikuandmete töötlemise osas vastuväited. Samuti on Sul õigus oma nõusolek igal ajahetkel tagasi võtta. Selleks kirjuta palun luterlik@luterlik.edu.ee. Kui leiad, et viis, kuidas TLPK töötleb Sinu isikuandmeid, on vastuolus isikuandmete töötlemist reguleerivate õigusaktidega, on Sul õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (e-post info@aki.ee, tel 627 4135) poole.