ESMANE VANEMALE

Õppeaasta 2020/2021 üldtööplaan

Juhendmaterjalid lapsevanematele:

Eraüldhariduskoolide toetamine riigi eelarvest

Annetamine ja ebamõistlikud rahastamispraktikad üldhariduskoolides

Eesti Perearstide Seltsi juhend koroonajuhtumi või kahtluse korral tegutsemiseks

Juhised üldhariduskoolidele võimalikult ohutuks tegutsemiseks 2020/21. õppeaasta kevadel

Uuendatud lasteaedade ja -hoidude töö korraldamise juhis 2020/21. õppeaasta kevadel

Koroonaviiruse levik ja haridusvaldkond: soovitused ja korduma kippuvad küsimused

E-päevik Stuudium

Tartu haridusteenuste haldamise süsteem ARNO


Põhikool õppeaastal 2020/2021

Päevakava

Õpiabirühma tunniplaan

Pikapäevarühmast puudumine tuleb teatada sõnumiga sama päeva hommikul 07.00`ks numbrile 5673 2430. Pikapäevrühma toitlustusest loobumiseks või selle püsivaks muutmiseks palume teatada: elina@luterlik.edu.ee.

Trimestrid ja vaheajad


Huvikooli tunniplaan


Lasteaed õppeaastal 2020/2021

Lasteaia tegevus- ja päevakava

Lasteaia aastarütm


Kodukorrad

TLPK lasteaia kodukord

TLPK põhikooli kodukord


Toitlustamine

Lasteaia toitlustamine

Kooli toitlustamine


Koolivorm

TLPK interaktiivne koolivormi taaskasutuslaat


Meililistide aadressid

Listide haldamist puudutavatel teemadel (nt listi lisamine) kirjutage palun: rain@luterlik.edu.ee

klass2013@luterlik.edu.ee (8. klass)

klass2014@luterlik.edu.ee (7. klass)

klass2015@luterlik.edu.ee (6 klass)

klass2016@luterlik.edu.ee (5. klass)

klass2017@luterlik.edu.ee (4. klass)

klass2018@luterlik.edu.ee (3. klass)

klass2019@luterlik.edu.ee (2. klass)

klass2020@luterlik.edu.ee (1. klass)

tlpk_koduope@luterlik.edu.ee (koduõppe pered)

eelkool@luterlik.edu.ee (eelkooli klass)

lasteaed.roosi1@luterlik.edu.ee (Roosi 1 lasteaiamaja I korruse rühm)

lasteaed.roosi2@luterlik.edu.ee (Roosi 1 lasteaiamaja II korruse rühm)

lasteaed.punga1@luterlik.edu.ee (Punga 2 lasteaiamaja I korruse rühm)

lasteaed.punga2@luterlik.edu.ee (Punga 2 lasteaiamaja II korruse rühm)

lasteaed.supilinna@luterlik.edu.ee (Kroonuaia 66a lasteaiamaja rühm)

tlpk_kool.sise@luterlik.edu.ee (kooli töötajate siselist)

tlpk_lasteaed.sise@luterlik.edu.ee (lasteaia töötajate siselist)