ÕPPEKORRALDUS

TLPK koduõppe tutvustav video ja slaidid.

Koduõpe on õppe korraldamine õpilase kodus või kokkulepitud kohas väljaspool kooli ruume. Eraldiseisvatena käsitletakse a) terviseseisundist tulenevat koduõpet ja haiglaõpet (korraldab kool); ning b) koduõpet vanema taotlusel (korraldab vanem).
TLPKs on võimalik koduõpe vanema taotlusel, mida korraldab ja finantseerib lapsevanem, kes vastutab ka õpieesmärkide saavutamise eest.

Koduõpet TLPKs kirjeldavad järgmised dokumendid:

TLPK KÕOK õppekorraldus
TLPK KÕOK õppehalduskeskkonnad ja -dokumendid
TLPK KÕOK arenguvestluseks valmistumine
TLPK KÕOK hindamispõhimõtted

TLPK loovtööde läbiviimise ja vormistamise juhend