LV

2013. gadā atvērtā Tartu Svētā Pētera Luterāņu Skola ir Svētā Pētera skolas, kas darbojās Tartū no 1906. līdz 1944. gadam, pēctecis. Svētā Pētera Luterāņu baznīcas draudzes dibinātā skola uzsāka darbību 1906. gada 4. septembrī, un bija pirmā pamatskola ar igauņu mācību valodu toreizējā Igaunijā (cariskajā Krievijā kā vienīgā mācību valoda bija krievu valoda, un tikai sākot ar 1906. gadu privātajās skolās tika atļauts apmācīt arī mazākumtautību valodās). Līdz 1918. gadam skola darbojās kā baznīcas draudzei piederīgā privātskola. 1918. gadā tā tika municipalizēta kā jaundibinātās Igaunijas Republikas skola, un kļuva par 10. pilsētas skolu, kaut arī tautā joprojām bija pazīstama kā Pētera skola. 1944. gadā Padomju okupācijas varas iestādes likvidēja Pētera skolu, un karā iznīcinātā skolas ēka tika pārbūvēta par rūpnīcu. Mūsdienās atjaunotā Sv.Pētera skola ir privātā kristīgā skola, kas nodrošina izglītību no bērnudārza līdz pamatskolas līmenim. Skolas pārvaldītājs ir NVO Tartu Sv. Pētera Luterāņu Skola, kuras dalībnieku lielākajai daļa ir pedagoģiska kvalifikācija, bet daudzi ir studējuši reliģijas pedagoģiju Tartu Universitātes Teoloģijas fakultātē.

Sv.Pētera skolā vienmēr augsti vērtēja Igaunijas nacionālo kultūru un kristīgo izglītību. Šodienas Sv.Pētera skola ir mūsdienu izglītības iestāde, kur mācīšanas process un mācīšanās ir nedalāmas vienības. Mēs uzskatām, ka, audzinot kristīgās vērtības, ir svarīgi rādīt priekšzīmi un veicināt empātijas attīstību savos skolēnos. Mazo klašu komplektācija ļauj veltīt individuālu uzmanību katram bērnam. Padziļināti apmācām vācu valodu, īpašu uzsvaru liekam uz mediju un komunikācijas zinātnēm un reliģisko izglītību. Lai sasniegtu iepriekš noteiktos mērķus, mēs cieši sadarbojamies ar skolēnu ģimenēm, pie skolas aktīvi darbojas vecāku padome. Pētera skolas bērnudārzā audzina kristīgās vērtības, pielietojot Valdorfa pedagoģijas principus.

2014. gadā Svētā Pētera skola bija viena no Igaunijas Kristīgo Privātskolu Apvienības dibinātājiem. Igaunijas Kristīgo Privātskolu Apvienība ir starptautiskās organizācijas International Association for Christian Education (Internationaler Verband für Christliche Erziehung und Bildung) biedrs.

Precizējošie jautājumi ir laipni gaidīti: luterlik@luterlik.edu.ee.