SÜMBOOLIKA

TLPK vapi kirjeldus

Punasel kilbil kuldse, hõbedaste kaantega avatud raamatu kohal kuldne ladina rist. Saateks kummalgi pool hõbedane võti. Vapikujundid sümboliseerivad Pühakirjal rajanevat usku ning viitavad apostel Peetrusele. Vapivärvidest punane väljendab Jumalikku armastust ja ohverdust; kuldne sümboliseerib taevalikku tõde ja igavest elu. Hõbedane on tarkuse, vaimsuse, puhtuse ja ustavuse tähis. Vapivärvid viitavad ka Tartule.

TLPK lipu kirjeldus

Sinisel lipukangal on mustaga ääristatud valge rist. Risti peal on vapi lipuvariant: Punasel ruudukujulisel väljal kuldkollase, valgete kaantega avatud raamatu kohal kuldkollane ladina rist. Saateks kummalgi pool valge võti.


Staažimärk

TLPK töötajaid tunnustatakse ustavuse ja usalduse kinnitusena staažimärgi kinkimisega. Märgiks on võtmekujutis TLPK vapilt, mis viitab kooli nimipühak apostel Peetrusele (vt Mt 16,19). Märgid antakse üle kord aastas, Peetri Kooli sünnipäeval (17.09), saajad kantakse kooli Auraamatusse. Staažimärki võib kanda alati, eriti soovitav on seda kanda asutuse pidulikel sündmustel. Väljastatud märkide üle peetakse arvet neile omistatud numeratsiooni alusel.
Märgil on kolm järku, mis vastavad töötatud aastatele: pronksjas (3-aastane tööpanus), hõbedane (6-aastane tööpanus), kuldne (9-aastane tööpanus).
Märke valmistab ettevõte Roman Tavast OÜ.