KOOLIKORRALDUS

Õppeaasta 2020/2021

Päevakava

Tunniplaan

I klass, II klass, III klass

IV klass, V klass, VI klass

VII klass, VIII klass

Pikapäevarühmast puudumine tuleb teatada sõnumiga sama päeva hommikul 07.00`ks numbrile 5673 2430. Pikapäevrühma toitlustusest loobumiseks või selle püsivaks muutmiseks palume teatada: elina@luterlik.edu.ee.

Trimestrid ja vaheajad

Üldtööplaan

Õpilasega läbiviidava arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord

 

Loovtöö juhend

Kirjalike tööde vormistamise juhend