KOOLIKORRALDUS

Õppeaasta 2023/2024

Kooli päevakava 2023-2024

Tunniplaan 
Avanevas tunniplaanis saab ülevalt vasakust nurgast valida sobiva klassi.

Õpilasega läbiviidava arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord

Loovtööde läbiviimise ja vormistamise juhend

Tartu Luterlikus Peetri Koolis toimuvad õppenõukogud järgmistel aegadel:

nr 1 – 29.11.2023

nr 2 – 13.03.2024

nr 3 – 10.06.2024

nr 4 – 14.06.2024

nr 5 – 29.08.2024

Karolini Koolil toimuvad õppenõukogud järgmistel aegadel

nr 1 – 29.01.2024

nr 2 – 10.06.2024

nr 3 – 29.08.2024

Koduõppe osakonnal toimuvad õppenõukogud järgmistel aegadel

nr 1 – 04.12.2023

nr 2 – 05.02.2024

nr 3 – 14.06.2024

nr 4 – 26.08.2024


Riiklik järelevalve

Haridus- ja Teadusministeerium E-post: hm@hm.ee

Terviseamet E-post: info@terviseamet.ee

Tööinspektsioon E-post: ti@ti.ee

Päästeamet E-post: rescue@rescue.ee

Andmekaitse Inspektsioon E-post: info@aki.ee

Veterinaar- ja Toiduamet E-post: pta@pta.agri.ee

Keeleinspektsioon E-post: info@keeleamet.ee