EELKOOL

Eelkool toetab lasteaia kooliks ettevalmistust, sotsiaalseid oskusi ja teeb tuttavaks kooli keskkonnaga.  Järgmise õa eelkooli õpetajaks on Õnne Ints, kes on ka õppeaasta 2024/2025 1. klassi klassiõpetaja. Eelkooli tegevused toimuvad oktoobrist maini (üks kord kuus, täpne ajakava ja tegevuste info tuleb augustis). Eelkooli klassi suuruseks on 18-19 õpilast ja kuutasu 30 eurot.

Eelisjärjekorras võetakse vastu lapsed TLPK kogukonnast (töötajate, MTÜ TLPK ja TLPK nõukogu liikmete lapsed; TLPK õpilaste õed-vennad; TLPK lasteaia õpilased). Neist jäänud vabadele kohtadele võetakse eelistatult vastu kristlike koguduste liikmete lapsed. Vastuvõtuotsuste tegemisel arvestatakse vajadusel kohataotluse esitamise aega.


 

Vastuvõtul õppeaasta 2024/2025  1. klassi on vastavalt vastuvõtu korrale eelistatuimad eelkooli õpilased.

Täpsustavad küsimused on oodatud: anely@luterlik.edu.ee