KODUÕPE

TLPK koduõppe osakond pakub

Kokkuhoidvat ja toetavat kogukonda: igakuine perepäev ja traditsiooniline üle-eestiline koduõppe sügispäev, tugigrupp koduõppijate vanematele, noorteõhtu teismelistele, kontaktide vahendamine sarnaste huvidega või lähedal asuvate perede vahel koosõppimisvõimaluste loomise eesmärgil (suletud Facebooki grupp, meililist)

Tuge koduõppe korraldamisel: koduõppekoordinaatorite ja kooli tugispetsialistide konsultatsioonid, väljatöötatud vorm IÕK koostamiseks (iga TLPK koduõppija saab oma vanuseastme riiklikult nõutud õppetulemustega eeltäidetud individuaalse õppekava, mida pere saab individualiseerida vastavalt õppijale sobilike õppetegevustele ja õppematerjalidele)

Regulaarset nõustamist koduõppe käivitamiseks iga pere vajadustest lähtuvalt: TLPK koduõppekoordinaatorite poolt välja töötatud ainulaadne näidistegevusi sisaldav tugisüsteem, mõeldud lapsevanematele, kellel puuduvad varasemad kogemused ja/või igapäevane ajaressurss, et kavandada ja läbi viia õppetegevusi riiklikult nõutud eesmärkide saavutamiseks. Koordinaator toetab lapsevanemat õpiprotsessi kujundamisel, pakkudes õppetegevusi (sh veebikeskkondade vahendusel) ja aidates nende põhjal õppija taset hinnata (tegemist ei ole õpilasele suunatud koduõpetaja/abiõpetaja teenusega, vaid lapsevanemale suunatud toega).

Koduõppe e-päevik Stuudium

Lugemist ja kuulamist

 
Küsimused ja vastused TLPK /Põlva Jakobi Kooli koduõppeosakonna töökorraldusest
 

Koduõpe – vajadus ja/või vabadus? Kadi Künnapuu ja Irja Toots (Taskuhääling Õpime Koos, 10.2021)

TLPK koduõppe lapsevanem Kaire Kaur Daniel ja kasvatusteadlane Tiiu Kuurme koduõppest (Ööülikool, 29.05.2021)

Kadi Künnapuu, Irja Toots: Koduõpe kui muutuste kasvulava (Õpetajate Leht / 12.03.2021)

Kadi Künnapuu, Irja Toots: Distantsõppe ja koduõppe erinevustest (Õpetajate Leht / 30.04.2020

 

Koduõppe koordinaatorid

Kadi Künnapuu – koduope@luterlik.edu.ee  juhtiv koordinaator, 1.kl juhendatud perede koordinaator

Irja Toots – irja@luterlik.edu.ee  3.ka iseseisvad perede koordinaator

Janet Ostra – janet@luterlik.edu.ee 1.-2..ka iseseisvate perede koordinaator

Ingrid Ignatenko – ingrid@luterlik.edu.ee  3.ka juhendatud perede koordinaator

Piia Uuspõld – piia@luterlik.edu.ee  2.ka juhendatud perede koordinaator

Koduõppe seadusandlikest alustest on võimalik lugeda määrusest “Koduõppe ja haiglaõppe tingimused ja kord”.