VASTUVÕTT

Alanud on vastuvõtt TLPK koduõppeosakonda 2024./2025. õppeaastaks.

Infot ja tutvuda saab
1) TLPK avatud uste nädala raames vestlusringis “Koduõppevanema hirmud, koduõppe müüdid” 22. märtsil kell 17.30. Registreerumine: https://shorturl.at/mARS0
2) TLPK koduõppeosakonna avatud perepäeval 6. aprillil. Registreerumine: https://forms.gle/4JUZqWRPwd52RabJ8
3) Suvisel koolitusel koduõppevanemale 24.-25.08 Tartumaal, info ja registreerumine https://kynnapuu.com/tlpkkoduope/

TLPK koduõppeosakonna õpilaseks saab tulla üle Eesti. Vastuvõtuvestlus ja kohustuslikud arenguvestlused kord poolaastas toimuvad Tartus. Muu suhtlemine toimub suures osas üle videosilla.

Koduõppele asumiseks esitab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja vastuvõtuavalduse (blankett). Digiallkirjastatud või skänneeritud avalduse palume saata: koduope@luterlik.edu.ee

Koduõpe lapsevanema soovil on õppemaksuta. Juhendatud koduõppe kohta loe rohkem siit.

Õpilase vastuvõtmisel sõlmitakse lapsevanema või seadusliku esindaja ja kooli pidaja vahel haridusleping, milles sätestatakse poolte õigused ja kohustused õpilasele hariduse andmisel.

TLPK´sse vastuvõtmisel esitatavad dokumendid on nimetatud korras “Tartu Luterliku Peetri Kooli vastuvõtu tingimused ja kord”.

TLPK KÕOK vastuvõtuperiood on jooksva aasta 1. veebruarist 1. maini. Vabade kohtade korral toimub lisavastuvõtt kuni jooksva aasta 31. oktoobrini.

  A-võõrkeeleks (alates 3. klassist) saab valida inglise, vene, saksa või prantsuse keele; B-võõrkeeleks (alates 6. klassist) mõne muu keele. TLPK KÕOK’l on õigus küsida hinnangut vastava keele õpetajalt.

Õppematerjalideks saab iga TLPK koduõppija konto Opiq keskkonda, mille kaudu saab kasutada suurt osa Eestis saadaolevast eestikeelsest õppevarast

Vastuvõtu järel peetakse esmane perevestlus, mille käigus selgitatakse, kuidas on õpilasel kõige parem oma koduõppeteekonda alustada.