VASTUVÕTT

Põhikooli võetakse eelisjärjekorras vastu lapsed TLPK kogukonnast (töötajate, MTÜ TLPK ja TLPK nõukogu liikmete lapsed; TLPK õpilaste õed-vennad; TLPK lasteaia õpilased). Neist jäänud vabadele kohtadele võetakse eelistatult vastu kristlike koguduste liikmete lapsed. Vastuvõtuotsuste tegemisel arvestatakse vajadusel kohataotluse esitamise aega.

Vastuvõtul 1. klassi on eelistatuimad TLPK eelkooli õpilased.

Kohataotluste vastuvõtmine jooksval aastal avatavasse 1. klassi lõpetatakse Tartus 31. jaanuaril. Vabade kohtade olemasolul saab esitada taotlusi ka hiljem.

Kohataotluste esitamine toimub läbi Tartu haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO (http://www.tartu.ee/arno/).

Vastuvõtukorraldus on kehtestatud dokumendiga “Tartu Luterliku Peetri Kooli vastuvõtu tingimused ja kord”.

Küsimustest palume kirjutada: luterlik@luterlik.edu.ee