AJALUGU

Peetri kooli digitaliseeritud kroonikaraamat 1906-1944 (avatav allalaetult)

TLPK on aastatel 1906–1944 Tartus tegutsenud Peetri kooli/Tartu 10. Linnakooli tegevuse jätkaja. 19.-20. sajandi vahetusel oli kooli rajamise eestkõnelejaks Peetri koguduse asutaja ja esimene õpetaja Wilhelm Gottfried Eisenschmidt.

Koguduse juhatuse esimehe Dr Henrik Koppeli algatusel loodud Peetri kool alustas tegevust 4. septembril (17. septembril ukj) 1906 ning oli esimene eesti õppekeelega kool toonasel Eesti- ja Liivimaal. Kool alustas üüritud ruumides, kuid juba 1910. aasta augustis oli võimalik kolida vastvalminud koolimajja (Peetri 33) Peetri kiriku kõrval. Koolimaja projekteeris arhitekt Georg Hellati. Kool töötas kuni 1918. aastani koguduse peetava erakoolina, kuni selle ajani õppis koolis kokku 1753 last. 1918. aasta juulis läks kool Tartu Linnavalitsuse omandusse ja muudeti 10. linnakooliks. Rahva hulgas jäi see endiselt tuntuks “Peetri koolina”. Koolis väärtustati rahvuslikku ja kristlikku kasvatust. 1929. aastal muudeti 4-klassiline kool 6-klassiliseks.

Aastatel 1935-1940 tegutses kooli juures Tartu Peetri Kooli Sõprade Ring. See oli  kogu aktiivsetest vanematest ja vilistlastest, kuid ka kooliga kaudsemalt seotud inimestest. Kooli Sõprade Ring toetas loteriide, korjanduste ja heategevuslike pidude abil kooli tegevust ja ka vaesemate õpilaste peresid.

1940. aastal reorganiseeris Nõukogude okupatsioonivõim kooli piirkonnakooliks. Teise maailmasõja ajal (1941-1944) oli õppetöö Tartus häiritud. Peetri koolimaja võeti sõjaväe kasutusse ja kool pidi leidma võimaluse õppetööks teistes asukohtades. Ajalooline koolimaja põles 1944. aasta lahingute ajal, naasnud nõukogude okupatsioon likvideeris kooli senisel kujul. Endise Peetri kooli õpilased ja suurem osa õpetajaid siirdusid Tartu 3. Mittetäieliku Keskkooli majja (Puiestee 78). Hävinud koolimaja ehitati 1950. aastate alguses ümber tehaseks.

2011. aasta novembris asutati EELK Tartu Peetri Koguduse õpetaja Ants Toominga ja TÜ Usuteaduskonna vilistlaste Tarvo Siilabergi, Triin Käpa ja Külvi Tederi eestvõttel MTÜ TLPK. Kooli pidajaks pürgiv MTÜ seadis eesmärgiks taastada Peetri kool kristliku erakoolina, mis on oma vormilt ühe asutusena tegutsev koolieelne lasteasutus (lasteaed) ja põhikool. Sihiks seati õppetööga alustamine 2013. aasta septembrist. Koolitusloa taotlus esitati Haridus- ja Teadusministeeriumile 1. märtsil 2013. Märtsis õnnistati ametisse direktor Tarvo Siilaberg ja lasteaia juhataja Külvi Teder. Poolteist aastat kestnud pingeline eeltöö kandis vilja ja 1. septembril 2013 jätkas taastatud Peetri kool (Tartu Luterlik Peetri Kool) õppetööd, esialgu kahe liitrühma ja 1. klassiga.

Esimestel aastatel tegutseti EELK Konsistooriumilt ja EELK Tartu Maarja Koguduselt üüritud ruumides Roosi 1 (lasteaed) ja Õpetaja 5 (kool). 2014. aastal laiendati lasteaeda naabermaja (Punga 2) ostu ja ümberehitamisega 2 liitrühma võrra, 2015. aastal lisandus kolmas lasteaiamaja (Kroonuaia 66a) Supilinnas ja 5 liitrühm. TLPK põhikool asus aastatel 2015-2019 Mainori eraülikoolilt üüritud ruumides (Pepleri 6). 2018. aastal asutati TLPK senise huvitegevuse baasil Tartu Peetri Huvikool. Põhikooli tegevus laienes samal aastal koduõppe suuna ja 2019. aastal põhikooli – Jakobi Kooli – avamisega Põlvas. 2019. aasta sügisest tegutseb põhikool oma koolimajas Tartu vanalinnas (Küütri 1). 2021. aasta augustis avati Jakobi Kooli juures lasteaiarühm, mis lähtub TLPK lasteaia õppekavast ja kontseptsioonist.