TUGITEENUSED

Tartu Luterliku Peetri Kooli õpilaste arengu ja õppe toetamise kord

Tugispetsialisti teenuse avalduse vorm

Õpiabi avalduse vorm

 

TLPK´s töötavad kaplanpsühholooglogopeed ja õpiabi õpetaja. Sotsiaalpedagoogi teenus on vajaduspõhine.

Tugispetsialistide vastuvõtuajad õppeaastal 2020/2021: psühholoog (E, N), ja eripedagoog (E, T). Kohtumisajad palume eelnevalt meiliteel kokku leppida.


Õpiabi tunniplaan õa 2020/2021 II poolaastal

E 9:00-9:45 VI klass

E 13:05 -13:50 II klass

E 14:00-14:45 II klass (osa rühmast)

T 13:05-13:50 I klass

T 10:55-11:40 IV klass

T 12:10-12:55 V klass

K 14:00 -14:45 III klass

N 10:55-11:40 VI klass

N 14:00-14:45 IV klass (osa rühmast)

III-IV klass õpiabi õpetaja Rita Raissar,
I ja II klass eripedagoog Merit Nukka.


Lapsevanema nõusolekust tugiteenuse rakendamiseks

Selleks, et kool saaks rakendada koolivälise nõustamismeeskonna soovitusi, on tarvis vanema nõusolekut Innove otsusele. Nõusoleku andmiseks tuleb lapsevanemal siseneda keskonda ARNO ning avalehel kastis “Innove otsused” klõpsata “Sisesta nõusolek”. Avanevas aknas tuleb täita nõutud väljad ja nõusolek kinnitada, klõpsates nupul“Jah, olen nõus”. Vanem saab soovi korral hiljem oma otsust muuta (nõusoleku eemaldada, valides “Muuda staatust”). Kui vanem on ARNOs andnud nõusoleku Innove otsuse rakendamiseks, siis näeb otsuse sisu kooli esindaja (HEV koordineerija). ARNOs on olemas ka juhend Innove Rajaleidja otsuse avalikustamine koolile (Avalehel Abi all).