VASTUVÕTT

Vastuvõtukorraldus on kehtestatud dokumendiga “Tartu Luterliku Peetri Kooli vastuvõtu tingimused ja kord”.

Lasteaiakoha taotlus esitatakse Tartu haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO. Varakevadel algab uute õpilaste vastuvõtuperiood järgmiseks õppeaastaks.

Laps ja vähemalt üks lapsevanem peavad rahvastikuregistri järgi olema Tartu linna elanikud.  Kohakasutus eelmises lasteaias või -hoius tuleb lõpetatud hiljemalt sama kuupäevaga, mil lapsest saab TLPK lasteaia õpilane.

Lasteaeda võetakse vastu 3-6aastased lapsed (st laps on 1. oktoobri seisuga 3aastane).

Lasteaiakohad vabanevad koolieelikute lepingute lõppedes. Uutele lastele saame asutuse poolse otsusena kohti pakkuda 1. juunist, 1. juulist, 1. augustist või 1. septembrist. Kohti vakantsetena ei hoita.

Täpsustavad küsimused on oodatud: kylvi@luterlik.edu.ee