VASTUVÕTT

Vastuvõtukorraldus on kehtestatud dokumendiga “Tartu Luterliku Peetri Kooli vastuvõtu tingimused ja kord”.

Lasteaiakoha taotlus esitatakse Tartu haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO. Varakevadel algab uute õpilaste vastuvõtuperiood järgmiseks õppeaastaks.

Laps ja vähemalt üks lapsevanem peavad rahvastikuregistri järgi olema Tartu linna elanikud.  Kohakasutus eelmises lasteaias või -hoius tuleb lõpetatud hiljemalt sama kuupäevaga, mil lapsest saab TLPK lasteaia õpilane.

Lasteaeda võetakse vastu 3-6aastased lapsed (st laps on 1. oktoobri seisuga 3aastane).

Lasteaiakohad vabanevad koolieelikute lepingute lõppedes. Uutele lastele saame asutuse poolse otsusena kohti pakkuda 1. juunist, 1. juulist, 1. augustist või 1. septembrist. Kohti vakantsetena ei hoita.

Täpsustavad küsimused on oodatud: kylvi@luterlik.edu.ee

Meie lasteaed kasutab ELIISI  infosüsteemi – Eesti Lasteaedade Internetipõhine Infosüsteem. Kogu lasteaia ja lapse info (sh puudumiste märkimine) toimub vaid ELIISI keskkonnas. ELIIS on turvaline infosüsteem, mis on kooskõlastatud ka andmekaitse inspektsiooniga.

Kasutajaks registreerimiseks ja oma lapse andmete/info nägemiseks palun esitage eliis.ee  (www.eliis.ee) lehel Tartu Luterliku Peetri Kooli lasteaiale taotlus. Taotlust saab esitada logides lehele sisse id-kaardi, smart-id või mobiil ID kaudu. Sisenedes vajutage nupule “Esita taotlus lapse andmete nägemiseks” ja kui olen taotluse kinnitanud, siis pääsetegi juurde oma lapse infole. Kui lasteaias käib mitu last, siis on vaja teha iga lapse kohta eraldi taotlus. Eliisi info ja abi on tel 6001830, abi@eliis.ee