KAROLINI KOOLI TOETUSFOND

Karolini Kooli toetusfond

Inspireerituna 7-aastase Karolini ja tema perekonna loost ning kogukonna soovist avasime 1. septembril 2022. aastal Karolini kooli hariduslike erivajadustega õpilastele. Kool asub toimetama kogupäevakoolina.

Oleme seadnud eesmärgiks pakkuda integreeritud üldhariduse ja sotsiaalvaldkonna tervikteenust. See tähendab, et soovime tuua vajalikud tugi- ja rehabilitatsiooniteenused ning mitmed teraapiad kooli – lapse peamisse viibimiskohta, tagades nõnda järjepidevuse ja stabiilsuse. See aga tähendab suuremaid kulutusi nii lisapersonali värbamiseks, hoolikalt kohandatud keskkonna kujundamiseks kui ka spetsiaasete abi- ja teraapiavahendite soetamiseks.

Karolini Kooli rajamise toetuseks on võimalik annetada
Saaja: MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool
Konto (Swed): EE692200221076112769
Selgitus: Annetus Karolini Kooli heaks

Annetustena on oodatud ka füüsilised vahendid. Võtame suure tänutundega vastu kõike, mille abil kooli keskkond laste igakülgset arengut toetavaks aga ka hubaseks muuta.

Karolini Kool kuulub MTÜ Tartu Luterliku Peetri Kooli filiaalina tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja.

Küsimustega pöörduge palun
Õilme Saks
Karolini Kooli direktor
koolijuht@luterlik.edu.ee