ÕPPEMAKS

TLPK lasteaia õppemaksu määraks kalendrikuus on 15% riiklikust töötasu miinimummäärast.

Õppeaastal 2020/2021 (01.09.20-31.08.21) on õppemaks 87,6 eurot kuus (2020. a alampalk on 584 eurot)

Õppemaksu 100%-line soodustus kehtib õpilastele, kellel on vähemalt 2 nooremat õde-venda Tartu koolieelsetes lasteasutustes või lastehoidudes. Õppemaksu 50%-line soodustus kehtib õpilastele, kellel on 1 noorem õde või vend mõnes Tartu koolieelses lasteasutuses või lastehoius.

Lähtuvalt pere majanduslikust olukorrast tingitud taotlusest vähendatakse õppemaksu, ajatatakse selle tasumist või vabastatakse lasteaia õpilane õppemaksust.

Õppemaksult (kui koolituskulult) saavad vanemad tulumaksutagastuse.