VÄLISHINDAMINE

Haridus- ja Teadusministeerium viib 2022 sügisel läbi järelevalvet koolides kehtestatud õppemaksu üle.

Vanematel on võimalik tutvuda õppemaksuga seotud infomaterjaliga eraüldhariduskoolide lapsevanematele Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel. Käesoleva õppemaksu järelevalvega seotud praktiliste küsimuste ja infoga on lapsevanemal võimalik pöörduda HTMi õiguspoliitika osakonna järelevalve valdkonna peaeksperdi Mare Tamme poole e-posti aadressil mare.tamm@hm.ee ning sisuliste küsimustega, mis on seotud õppemaksu kehtestamise ja erakoolide rahastamisega, on võimalik pöörduda HTMi haridusvõrgu osakonna nõuniku Piret Sapi poole piret.sapp@hm.ee.


TLPK on läbinud riikliku järelevalve iga uue kooliastme (I-III) lisandumise järel. Kooli pidajal on tähtajatu tegevusluba.

TLPK nõustamist korraldab ja järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium (Katrin Ohakas, Katrin.Ohakas@hm.ee; mobiiltelefon 5687 0346; lauatelefon 735 4068).

Riikliku järelevalve õiend 2021. aastast (11.-12.2021, Põlva I-II kooliaste)

Riikliku järelevalve õiend 2021. aastast (10.-11.2021, Tartu III kooliaste)

Riikliku järelevalve õiend 2018. aastast (11.-12.2018, Tartu II kooliaste)

Riikliku järelevalve õiend 2015. aastast (09.-10.2015, Tartu I kooliaste)