TOETAJALE

Karolini Kooli toetusfond

Inspireerituna 7-aastase Karolini ja tema perekonna loost ning kogukonna soovist avame 1. septembril 2022. aastal TLPK Karolini kogupäevakooli hariduslike erivajadustega õpilastele.

Karolini Kooli rajamise toetuseks on võimalik annetada
Saaja: MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool
Konto (Swed): EE692200221076112769
Selgitus: Annetus Karolini Kooli heaks


Kui soovid toetada Tartu Luterlikku Peetri Kooli siis

Saaja: MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool
Konto nr: EE232200221057045240
Selgitus: Annetus Peetri Kooli heaks


Pille Valgu nimeline stipendiumifond

Pille Valk (1959–2009) on olnud TLPK asutajate õpetaja ja eeskuju. Tema lakkamatu sära ning siiras pühendumine on olnud meie kõigi innustajaks ning juhtijaks. Just tema juures õppides tekkis paljudel soov luua omanäoline kool, mis põhineb kristlikel väärtustel.

Pille Valk õppis ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajaks Tartu Riiklikus Ülikoolis, mille lõpetas cum laude aastal 1983. 1990. aastal suundus ta Helsingisse teoloogiat studeerima. Aastal 1995 kaitses Pille Valk Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonnas magistrikraadi. Tema magistritöö teema oli “Usuõpetus Eesti koolides aastatel 1918-1940”. 2003. aastal kaitses ta sama ülikooli usuteaduskonna juures doktorikraadi väitekirja “Eesti kooli religiooniõpetuse kontseptsioon” alusel.

Pille Valk Ööülikooli raadiosaates “Väikesed õnnehetked” (2008)

Stipendiumi statuut

Pille Valgu nimelise stipendiumi pälvis 2021. aastal Tartu Ülikooli religioonipedagoogika tudeng Marietta Alliksaar.

Pille Valgu vaimsuse kandja (Eesti Kirik, 12.01.2022)

Stipendiumifondi toetuseks on võimalik annetada
Saaja: MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool
Konto (Swed): EE942200221054474432
Selgitus: Annetus Pille Valgu stipendiumifondi