TOETAMINE

Tartu Luterliku Peetri Kooli toetusfond

SA Tartu Kultuurkapital

SEB Pank: EE251010102052050006
Selgitus: „Tartu Peetri Kool“

Toetusfondi eesmärk on aidata kaasa 1910. aastal ehitatud Peetri kooli hoone (Peetri 33) taastamisele. Hoone natsionaliseeriti nõukogude okupatsiooniaastatel ja seda kasutati tehasena. Koolimaja tagastati kogudusele üsna halvas seisukorras 1997. aastal.

Tartu Linnavolikogu otsusega kehtestati 19. märtsil 2015 detailplaneering ajaloolise Peetri koolimaja (Peetri 33) taastamiseks.

Tartu Linnavalitsuse otsusega anti 29. märtsil 2016 ehitusluba ajaloolise Peetri koolimaja (Peetri 33) taastamiseks.

Peetri 33 projekt.

3693431t100h7eed

Projektivaade Peetri koolimajale (Peetri 33) Peetri kiriku juures.

Tartu Kultuurkapital on kantud Eesti Vabariigi Valitsuse poolt koostatud tulumaksusoodustustega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja (TMS § 11). Maksuvabalt annetamise piirmääraks on juriidilisel isikul 3% jooksval kalendriaastal tehtud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summast või 10 % eelmise majandusaasta kasumist (TMS § 49 lg 2). Eraisikud saavad tulumaksuvabalt annetada kuni 5% sama aasta tulust. Eraisikud saavad tuludeklaratsiooni esitades annetatud summast 21% tagasi, ettevõtted erisoodustusmakse maksma ei pea. Kultuurkapital on valmis soovi korral sõlmima juriidilise isikuga lepingu firma raamatupidamise jaoks. Tartu Kultuurkapital töötab avalikes huvides. Kultuurkapitali kaudu antavad toetused on nii saajale, kui ka andjale maksuvabad.