MEIE INIMESED

Ühe koolimaja keskkond on küll väga oluline, kuid selle südame ja hinge loovad inimesed! Meil on lihtsalt nii suur rõõm, et oleme Karolini Kooli õpilaste jaoks leidnud ime(lised) inimesed! Järgnevalt neid ka tutvustame.

Saage tuttavaks Õilmega! Tema on Tartu Luterliku Peetri kooli, seal hulgas ka Karolini Kooli direktor. Enda kohta räägib Õilme nii 👇

“Mulle meeldib lastega tegeleda. Laste seltskonnas viibimise võlu peitub selles, et iga päev on kordumatu. Olen saanud seda kogeda üle 20 aasta, töötades koolis nii õpetaja kui õppejuhina.

Üle kõige soovin innustada õpilasi looma ja avastama ning väärtustama nii protsessi kui ka tulemust.

Pean väga oluliseks ka kodu ja kooli vahelist koostööd, mille tulemusena saab koolist koht, kuhu tullakse hea meelega, sest tunnid on huvitavad ja õpetajad inspireerivad.

Karolini Koolis soovin, et meie õpilastel oleks palju avastamist, et neil jaguks uudishimu ning õpetajatel ja tugispetsialistidel säravaid silmi, alati rõõmsat meel. Veel loodan, et koostöös peredega loome laste jaoks just parima õpikeskkonna.”

Lähme aga edasi! Karolini Kooli õppesuuna juht Johanna 🥰

“Õpin hetkel veel Tartu Ülikoolis eripedagoogika magistriõppes ning olen oma senises töös kokku puutunud väga erinevate lastega. Vilumust olen kogunud nii tavakoolis kui ka erivajadustega lapsi õpetades. Nii abiõpetajana, õpetajana kui ka õpiabirühma õpetajana. Ehk et, olen praktiseerinud igat sorti õpetamist.

Õpetaja ameti juures on tegelikult vahva, et ka lastelt on nii palju õppida – ehk et kõik õpivad! Pidevalt! Nagu ka Õilme ütles, siis, iga päev on kordumatu. Ja Karolini Kooli esimese õppeaasta jooksul ma õppisingi väga palju, meie koolipere nii väikeste kui ka suurte kohta. Sestap julgesin ka vastu võtta väljakutse asuda õppesuuna juhi vastutusrikkasse ja ääretult põnevasse rolli.

Soovin hoolitseda selle eest, et anda meie õpilastele ja nende peredele seda, mida nad kõige enam vajavad – lastele mõnusalt ja asjalikult sisustatud aega ning emadele ja isadele südamerahu.

Vabal ajal meeldib mulle süüa teha, oma koera Patuga jalutada ja lugeda. Hoolin väga keskkonnast ja ei karda uusi väljakutseid.”

Iga kooli kõige suurem väärtus on tema inimesed! 🤗Ja oi, kuidas meil on inimestega vedanud! ❤ Tutvustame teile oma tiimi aga edasi – saage tuttavaks klassiõpetaja Kadriga. Enda kohta kirjutab ta nii 🖋

“Omandasin Tartu Ülikoolis eripedagoogika magistrikraadi ja olen töötanud nii lasteaias kui koolis, nii õpetaja, HEVKO kui eripedagoogina.

Mõlemal õppetasemel olen tegelenud omajagu just erivajadustega lastega, kellelt õppisin ka ise väga palju. Eeskätt seda, et igaüks on oluline ja igaüks suudab, olgu siis suur või väike. Seetõttu väärtustan väga ka meeskonnatööd, eriti ühtekuuluvustunnet. Koos suudame veel rohkem. Lisaks, ma ei kujuta ette tööpäevi ilma väikese huumorikilluta – usun, et naer ja nali aitavad alati, ka siis kui on raske. Just seda ootan ka Karolini Koolist ja lisaks muidugi super ägedaid õpilasi, kes mõningase abikäega on võimelised oioi kui paljuks. Ja loomulikult ka super ägedat meeskonda, kellega koos neile lastele igas asjas just parajal määral toeks saame olla.

Kui ma parasjagu koolis ei ole, siis armastan aega veeta oma pere ja lemmiku, koer Kustiga. Veel meeldib mulle raamatuid lugeda, filme vaadata, muusikat kuulata ja terviseradadel joosta. See teeb mind rõõmsaks. Ja eriti rõõmsaks teeb see, kui lähedased on terved ja neil on naeratused näol. Ja tööl olles – kui suudan väikese näo naeratama panna ja „anda lapsele selga superkangelase keebi“.”

Klassiõpetaja Brita liitus Karolini Kooli meeskonnaga tegevustoetajana ning võeti tänu oma soojusele ja innukusele koheselt omaks. Ei vähem ega rohkem kui nädalaga elas ta sisse ning sügisel 2023 võttis vastu juba uue – õpetaja tänuväärse rolli!

“Olen omandanud tegevusjuhendaja kui ka hooldustöötaja eriala Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis. Juba põhikooli lõpetades, ütles klassijuhataja mulle, et olen määratud eriliste inimestega töötama. Varasemalt olen kokku puutunud psüühikahäiretega noortega ning lastega, kellele on diagnoositud autism. Erilisus ja lapsed kokku pannes on Karolini kool just see kõige õigem koht, kuhu minu süda kuulub.

Karolini Koolist ootan head koostööd tiimi ning vanematega, sest see on kõige olulisem laste toetamiseks! Lust on minna tööle, kui soojad käed võtavad kallistades vastu või tervitab särav silmapaar, mis ütleb rohkem kui tuhat sõna ❤️ Tööst vabal ajal meeldib mulle väga veeta aega looduses, lugeda raamatuid, käia jõusaalis või olla lähedastega.”

Oliver on Karolini Kooli uusim ehk kolmas klassiõpetaja. Ennast tutvustab ta nõnda:

“Olen töötanud eriliste lastega juba üle 7 aasta. Juba väiksena tahtsin saada õpetajaks, kuid ei teadnud, mis aineõpetaja ma võiksin olla. Elul on omad võimalused pakkuda ning 2016 aasta jaanuaris viis elu mind läbi asendusteenistuse erivajadustega laste kooli abiliseks. Ise veel alguses teadmatagi viis see tee mind elukutseni, mida juba lapsena soovisin teha ehk olla õpetaja.
Oma töös pean väga oluliseks sõprust, üksteisest lugupidamist, koostööd ning seda, et kõigil on võrdsed võimalused elus kõike kogeda.
Vabal ajal meeldib mulle käia jalutamas ning mängida oma väikese kutsubeebi Dobbyga. Veel meeldib mulle väga veeta aega looduses sõpradega ning avastada erinevaid paiku kodumaal. Samuti on mulle südamelähedane muusika ning olen kunagi õppinud muusikakoolis klaverit, seetõttu üritan leida ka kohta, kus õpitud lugusid mängida ja vahel ka miskit uut õppida. Väga hea koht selleks on maal vanemate juures, kus on ka mu teine väga hea sõber koer Rommi.”

Meie tähtsamaid eesmärke on oma õpilaste jaoks kõikide olulisemate haridus- ja sotsiaalvaldkonna teenuste toomine ühe katuse alla 🏡

  • Vajalikus ja parajas mahus.
  • Lapsest lähtuvalt ja loogiliselt.
  • Terviklikult ja lõimitult.

Et see kõik saaks juhtuma, toimetavad tihedas koostöös Liina ja Johanna.

Kui Johanna suund on peamiselt omavalitsuse poolt pakutavate teenustega seonduv, siis Liina toimetab valdavalt sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuste koordineerimise ja korraldamisega. Ennast tutvustab Liina nii: 

“Olen omandanud sotsiaaltöö- ja poliitika magistrikraadi Tartu Ülikoolis. Tegelikult polegi olnud minu jaoks kunagi küsimust, et kellena tahan töötada või kelleks saada, peale gümnaasiumi tundusid sotsiaaltöö õpingud justkui loomulik jätk. Nii kaua kui end mäletan, olen hoolinud teistest inimestest ja soovinud ja proovinud aidata ja toeks olla seal, kus märkan ja oskan. 

Enne Karolini Kooli tiimiga liitumist töötasin mõnda aega kohalikus omavalitsuses laste ja perede heaolu nimel, ka ülikooli ajal sooritatud praktika oli seotud lastega. Minu nii teadlik, kui ka ilmselt alateadlik soov on, et kõigil lastel oleks hea, turvaline ja nende maksimaalset potentsiaali kasutav igapäevaelu. Ja et peredel oleks ka keerulisemates sitsuatsioonides/eluoludes lihtsam edasi liikuda ning kergem otsuseid teha ja vajalikke samme astuda. Sellest tulenevalt tunnengi, et soovin just perede ja laste heaolu nimel tegutseda ning enda teadmisi ja oskusi selleks parimal moel kasutada, et tuge vajavatel lastel ja peredel oleks parem. 

Olen ääretult empaatiline, optimistlik ning väärtustan head huumorit, mis aitab ka tööalaselt kiirem ja elutervem olla. Pean oluliseks ausust, võrdsust ja häid suhteid nii kolleegidega kui ka inimestega, kelle jaoks ma oma tööd teen. Usun koostöösse!

Tööst vabal ajal meeldib mulle väga raamatuid lugeda, olla aktiivne (eriline lemmik on rulluisutamine), teha plaane, unistada ja päikest nautida – olen eraelus üsna püsimatu ning sellest tulenevalt meeldib mulle pidevalt pidevalt uusi asju proovida ja katsetada. Ahjaa, mootorid meeldivad mulle ka väga, ja eriti meeldivad veel mootorrattad, neljataktilised. Muidugi viimased poolteist aastat kuulub enamasti vaba aeg minu tütrele :)”

Ühest terviklikust koolipäevast ei saa puududa ka liikumine 🤸‍♀️🧘🏊‍♂️ Olgu tegemist konkreetselt liikumistunni, ujumise, motoorika või füsioteraapiaga – kõik saab tehtud!

Oleme selles täiesti kindlad ja rõõmustame väga, et meie tiimiga liitus Paul-Feliks, kes võtab enda kanda liikumisõpetaja ja füsioterapeudi rolli. Enda kohta on ta kirjutanud nii:

“Nii kaua, kui mäletan ehk juba päris väikesest peale olen tegelenud spordiga. Seetõttu soovisin ka oma tulevase töövaldkonna spordiga siduda ja otsustasin omandada füsioteraapia eriala – on ju huvitav mõista ka organismi funktsioneerimise tagamaid.

Õpingutega samaaegselt töötasin juba ka laste füsioterapeudina ja mõistsin, et just lastega soovin ma ka edaspidi toimetada ning seniseid kogemusi ja teadmisi rakendada.

Pikki aastaid tegelesin jalgpalliga ja sain oma treeneriteltki palju õppida. Mõni aeg tagasi aga pidin palliplatsilt terviseprobleemide tõttu kahjuks kõrvale astuma, kuid leidsin hea alternatiivi jõusaali treeningute näol. Usun, et parem vorm ja natuke rohkem jaksu tuleb töös füsioterapeudina ainult kasuks.

Karolini Koolis ootan põnevaid väljakutseid ning tõhusat koostööd kolleegide, laste ja nende vanematega. Mind innustavad töölt saadavad väikseimadki eduelamused ja laste positiivsed emotsioonid.”

Me otsisime logopeedi, kes oleks õpihimuline, kannatlik ja empaatiline 🐬 Ja olgugi, et logopeedid on Eestis tõeline haruldus 💎 siis me leidsime ta! Saage tuttavaks Annikaga. Enda kohta kirjutab ta nii 🖋

“Mina olen logopeed. Mul on vedanud, sest see põnev amet on ühtlasi ka minu hobi. Kui ma väike olin, ütles vanaema, et õpi õpetajaks. Mina aga tahtsin saada hoopis maailmaränduriks. Olen proovinud oma elus need kaks asja siduda ning tundub, et üsna õnnestunult. Eks logopeedi töö olegi üks kaasahaarav rännak – mõnikord tuleb tasapisi järsust mäest üles rühkida ja vajadusel käigupealt probleemidele lahendus leida, teinekord aga saab väikese liu lasta. Kasuks tuleb hea ettevalmistus, seepärast pean enesetäiendamist väga oluliseks. Ma usun sellesse, et kõigil on õigus jõukohasele õppimisele. Olgu selleks pisike mudilane, koolilaps, vanaema või väike kääbusküülik Lota. Ma usun lahketesse sõnadesse, teadjamate arvamisse, vanemate vägevusse, üheskoos tegemisse, aga ka iseendasse. Seepärast valisingi Karolini Kooli. Kui väike meeskond oma jõud ühendab, võib tulemus olla imeline.

Ühel päeval raamatukogus jõudis minuni järgmine rida:

❤️Armastus on nägija ❤️ Kui on armastus, siis oskad vaadata ja kui näed, õpid aitama. Sellesse ma usun!”

Siin on meie eripedagoog 🦉 Gerda on südamlik, rahulik ja hea huumorimeelega inimene, kes saavutab mängleva kergusega lastega hea kontakti.

“Hariduse eripedagoogikas omandasin Tartu Ülikoolis. Juba õpingute alguses pidasin oluliseks ka praktilist kogemust. Tahtsin teada, kuidas saadud teadmisi päriselus kasutada. Toimetasin tugevajavate lastega erinevate organisatsioonide laagrites nii tugiisiku kui lapsehoidjana. Tänu sellele olen saanud palju õppida otse erilistelt lastelt endilt. Ja õppida on neilt alati väga palju! Igaühel neist on oma unikaalne lugu ja olemus, millesse süübimisel ei tea iial, kuhu välja jõuad. Karolini Koolist ootan uusi sõpru, kellega koos ümbritsevat maailma ja omaenda sisemust vastastikku avastada. 🔭

Karolini Kooli meeskonda täiendab, võib isegi öelda, et täiustab imeline tegevusterapeut Kätlin, kes tutvustab end nii:

“Juba sellest ajast, kui ise alles laps olin, mäletan soovi ja unistust suureks saades just lastega töötada. Kooli kõrvalt erivajadustega laste tugiisikuna töötades sain kinnitust, et just nende laste arengusse soovingi tulevikus panustada. Nii otsustasingi ma oma unistuste elluviimiseks ja teadmiste saamiseks minna Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tegevusteraapiat õppima. Pärast nelja õppeaastat asusin tööle laste tegevusterapeudina Tartu Ülikooli Kliinikumis, kust nüüdseks olen liikunud rehabilitatsiooni valdkonda. 

Oma töös pean olulisimaks lähtuda just lapse huvidest ja tugevustest, mida kasutan mänguliselt tegevuseelduste toetamiseks. Kõige enam motiveerivad mind laste rõõmsad näod ja entusiasm, millega nad teraapiasse tulevad. Lisaks annab mulle energiat juurde iga väikegi edusamm, mis võib lõpuks suurema eesmärgi saavutamiseni viia. 

Minu meelistegevused tööst vabal ajal on koeraga metsas jalutamine, lugemine, ronimine ja mägedes matkamine. 

Karolini koolist ootan põnevaid väljakutseid ja innustunud meeskonda, kellega koos on mul au toetada lapsi ja nende vanemaid sellel elamusi täis teekonnal. “

Indra on meie noorim tiimiliige. Ta on tõeliselt kohusetundlik ja südamlik neiu. Esmapilgul vaikne ja ülimalt rahulik, kuid see-eest väga südamlik, toimekas ja tähelepanelik.

Enda kohta räägib Indra: “Eriliste inimeste väljakutsed ei ole minu jaoks võõrad. Ilmselt olen üks neist, kes on inspireeritud oma pereliikme elu-olust. Nii asusin tööle tugiisikuna. Soov olla toeks ja abiks tuleb südamest ja erivajadustega lastega tegelemine on mulle alati rõõmu pakkunud. Tegelikult lastega üldse. Ma soovin, et neil oleks hea ja tore olla ja usun, et just mina saan selleks palju ära teha. Ja teadmine, et nii on ka perel pisutki kergem, ainult suurendab töörõõmu! Kannan igapäevaselt kaasas head tuju ja olen valmis mistahes ettetulevaid olukordi rahulikult lahendama. Kindlasti ei karda ma kolleegidelt nõu või abi paluda, see käib asja juurde!

Vabal ajal meeldib mulle liikuda ja sportida. Minu eriline lemmik on jalgpall.

Karolini Kooli koolipäevadest ootan enim seda, et saaks laste päevad toredate tegemiste ja rõõmuga täita! Et neil oleks hea ja mugav ja kõik vajalik saaks abi või juhendamisega tehtud.