TÜK Lastefond

“Kõigil lastel peab olema võimalus mänguks ja arenguks, ka erilistel lastel. Batuudil hüppamine või liivakastis mängimine ei tohiks kättesaamatuks jääda ka ratastoolis lapsele, liiatigi, kui täna on selleks lahendused loodud. Seetõttu otsustas Lastefond toetada Karolini Kooli mänguväljaku ja tunnetustoa loomist. Iga laps loeb!”
Eveli Ilves, TÜK Lastefondi toetusjuht ja juhatuse liige

TÜK Lastefond on üks suuremaid ja vanemaid lastehaiglate juurde loodud heategevusfonde. 21 tegevusaasta jooksul oleme kogunud üle 12 miljoni euro jagu annetusi ning aidanud üle 3000 lapse üle Eesti. Oma väikese 7-liikmelise meeskonnaga tegeleme lisaks annetuste kogumisele ja abivajajate abistamisele ka järjepidevalt sotsiaalse teavitustööga. Nii on olnud viimastel aastatel meie kampaaniateks näiteks palju kõneainet saanud “Eesti kalleimad lapsed” ja “Kui riik keerab selja”.

Lastefondi kampaaniate sisud on erinevaid, kuid kõigil ühtne eesmärk – aidata haigeid lapsi. Näiteks oleme survestanud riiki toetama ka neid haigeid lapsi, kelle ravim harva esineva haiguse tõttu ei ole Haigekassa hinnangul kulutõhus; mõjutanud KOVe rohkem oma valla lapsi abistama jpm. Lisaks suurtele kampaaniatele oleme lünklike olukordade puhul löönud avalikkuses järjepidevalt lärmi (nt juhul kui mõni laps on Haigekassa ukse taha jäänud). Astudes välja ühe lapse eest, saavad abi ka järgmised. Nii oleme viimastel aastatel suutnud võidelda Haigekassa ravimite nimekirja ravimi Solaris, Risdiplam (SMA ravim), ravitoidu ehk sonditoidu katmise 50% ulatuses, Eculizumab (neeru- ja vereloome ravim), Polandi sündroomi rinnalõikuse noortel, lisaks suur hulk tarvikuid ja aparaate (nt köhimisaparaat).

Lastefondi abil sai Karolini Kool hankida suure osa tunnetustoa ja mänguväljaku elementidest.