Värbamis- ja personalijuht

Tule TLPK kogukonna värbamis- ja personalijuhiks!

Kuidas sulle meeldiks igapäevaselt avaldada positiivset mõju teiste inimeste (töö)elule ja (töö)heaolule ja kanda värbamis- ja personalijuhi rolli, millesse on sisse kirjutatud vaheldusrikkus ning põnevad ja igakülgselt arendavad väljakutsed? Väga? Sellisel juhul loe palun edasi.

Nimelt, otsime Tartu Luterliku Peetri kooli aina kasvavasse kogukonda värbamis- ja personalijuhti, kes tunneb suurepäraselt inimesi ja paneb tähele ka kõige varjatumat potentsiaali, et selle rakendamiseks sobivaim väljund leida. Lisaks potentsiaalile ei ole sinu  pilgu eest pääsu ka ühelgi detailil, ammugi suurel pildil, sest eesmärkide poole püüdlemine tõstab parimas mõttes sinu pulssi

Niisiis, kuuluks TLPK mitmekülgses ja isemoodi põnevas kollektiivis värbamis- ja personalijuhina sinu igapäevaste ülesannete hulka tegevused, mis aitavad suurendada töötajate heaolu ja tõhustada sinu valdkonna protsesse. Seejuures oled haridusasutusele kohaselt ääretult õpihimuline ja januned võimaluse järele oma teadmised, kogemused ja energia suunata kogukonna eesmärkide saavutamisse. Sinu roll esitab sulle ridamisi jõukohaseid väljakutseid kõikides personalijuhtimise valdkondades, muu hulgas ka dokumendihaldusega seotud ülesannetes ja tõhusa sisekommunikatsiooniga seonduvas.

Värbamis- ja personalijuhina

  • oled toeks õigete inimeste leidmisel, värbamisel ja onboardimisel (sisseelamisel),
  • korraldad meeleolukaid ja meeldejäävaid üritusi personalile ning leiad tee sobivaimate koolitusteni, 
  • hoolitsed meie töösuhete ja -kultuuri eest ja võtad vajadusel vahendaja-lahendaja rolli,
  • haldad hoolikalt personalivaldkonna dokumente ning tegeled ka muu asjakohase dokumendihaldusega.

Ootame sind kandideerima, kui

  • sul on teadmised ja töökogemus personalitöös vähemalt kaks aastat, kasuks tuleb erialane haridus või väljaõpe ning teadlikkus haridusvaldkonnast laiemalt,
  • sul on väga hea arvuti kasutamise oskus – tunned end koduselt ka uute süsteemide tundmaõppimisel,
  • sul on teadmised dokumendihaldusest,
  • oled hea suhtleja, süsteemse mõtlemisega ja proaktiivne,
  • oled uuendustele avatud, otsid alati parimaid lahendusi ja julged neid ka ise välja pakkuda,
  • oled hea meeskonnamängija.

Kandideeri kuni 20. veebruarini 2024, saates aadressile koolijuht@luterlik.edu.ee oma CV ja motiveeritud sooviavaldus. Otsinguga seotud küsimustele vastab TLPK direktor Õilme Saks, tel 5623 1531