TÖÖPAKKUMISED

TLPK avaliku konkursi kord

TLPK töösisekorraeeskiri


MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool (TLPK) kuulutab välja konkursi
DIREKTORI ametikohale

TLPK on lasteaed-põhikool, mis annab kaasaegset ja kristlikul maailmavaatel põhinevat haridust.
Meie kooli jaoks on ühtaegu oluline väärt haridus ja väärtusharidus.

Sinu peamised tööülesanded:
• kooli eesmärkide ja tegevuste elluviimine vastavalt kooli arengu- ja õppekavale
• iga õpilase arengu toetamine ennastjuhtiva õppija kujunemiseks
• toetavaks ja inspireerivaks eestvedajaks olemine oma meeskonnale
• kristlike väärtuste ning koostöökultuuri hoidmine ja edendamine
• koostöö edendamine kooli koostöövõrgustikuga

Omalt poolt pakume:
• võimalus arendada suurepärast ja rohkete võimalustega kooli
• saad töötada kauneimas Tartu kesklinnas asuvas (ajaloolises) koolihoones koos motiveeritud
kolleegidega
• motiveerivat töötasu

Konkursil osalemiseks palume saata
• elulookirjelduse
• essee teemal „Tartu Luterlik Peetri Kool aastal 2025“ (kuni 2400 tähemärki) 
• kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad

hiljemalt 27. mail 2022 e-posti aadressile kylvi@luterlik.edu.ee

Täiendav info, tel 554 3301

 


 

Pakume tööd abiõpetajale Tartu Luterliku Peetri Kooli lasteaias (Tartu, Punga 2).

Vajalikud omadused: rõõmsameelne, kiire, vastutustundlik ja tähelepanelik, märkab laste vajadusi ja toetab õpetajat õppetegevuste organiseerimisel ja läbiviimisel.

Järgib meie lasteaia põhiväärtusi – hoolivus, austus ja tänulikkus.

Meeldib ja suudab hallata kolme valdkonda:

 • lastega töö – lastele matkimisväärseks eeskujuks olemine, koostöös õpetajaga nende kaasamine/juhendamine, enesekehtestamine ja lastele piiride seadmine (lapsi austavalt ja nende arengutaset arvestavalt);

 • rühmas puhtuse ja korra tagamine, vajalike vahendite olemasolu jälgimine;

 • laste toitlustamine vastavalt rühma päevakavale (laua katmine, toidu serveerimine, osaliselt toidu valmistamine (hommikupuder, õhtuoode, puu-ja juurviljaampsud).

Eelised on inimesel, kes:

 • omab lapsehoidja kutset (tase 4) või vastavaid kompetentse,

 • hindab ja elab kristlike väärtuste järgi,

 • lähtub lapse arengulisest heaolust,

 • oskab laulda või mõnda pilli mängida,

 • on liikuv, sportlik ja hea tervisega,

 • omab lastega töös kogemusi,

 • oskab käsitööd või on valmis seda õppima,

 • armastab loodust, taimi ja aiatöid, matkamist lastega.

  Pakume:

 • võimalust ennast arendada pedagoogika, kristliku väärtuskasvatuse, käeliste tegevuste ja kokanduse valdkonnas,

 • tervislikku ja kodust töökeskkonda,

 • päevast tööaega – esmaspäevast reedeni 8.15-16.45, milles on paindlikkust,

 • põhipuhkust 35 päeva aastas (juulis).

 • konkurentsivõimelist palka ja lisa teenimise võimalusi.

Tööle asumine 1. juunist 2022 või vastavalt kokkuleppele (1.augustist).

Sooviavaldusi ootame hiljemalt 27. maini 2022 või kuni sobiliku kandidaadi leidmiseni.

CV ja motivatsioonikiri saata: kylvi@luterlik.edu.ee

Lisainfo: kylvi@luterlik.edu.ee, 5543301

 


Tule tööle õppeaastast 2022/2023 avatavale toimetuleku- ja hooldusõppe õppesuunale!