TÄNAME

Ärgem tüdigem head tehes, küll me omal ajal ka lõikame, kui me enne ära ei nõrke!

Gl 6,9

Tartu Luterliku Peetri Kooli õpilaste tunnustamise kord

Tartu Luterliku Peetri Kooli töötajate tunnustamise kord

 

18. aprillil toimus Tartu Variku Koolis Tartu linna 4. klasside õpioskuste olümpiaad. Osalema olid oodatud 4-liikmelised võistkonnad. Meie kooli esindasid Helmi-Liisa Soosaar, Mirjam Margaret Vilu, Ramon Randel Prede ja Oskar Reinthal. Suurepärase koostöö tulemusena saavutasid tublid ülesannete lahendajad ja info otsijad väga hea 4. koha. Suur tänu õp Evelin Schapelile juhendamise eest!

Peetri kooli õpilased esinesid 14. aprillil tublilt saksakeelse lauluvõistluse „Lautstark” Tartu eelvoorus. Lõppkontserdile mais Tallinnas pääsesid 1.-3. klassi õpilased. Suur tänu saksa keele õp Helen Tammelehele ja teistele õpetajatele laste juhendamise eest!

6. aprillil osalesid 4. klassi õpilane Helmi-Liisa Soosaar ja 5. klassi õpilane Mihkel Pennar Tartu linna ja maakonna õigekirjaolümpiaadil. Mõlemad osalejad kindlustasid endale oma vanuseklassis väärt koha parimatest parimate esikolmekümnes. Tänu õpetaja Evelin Schapelile juhendamise eest!

Suur tänu õpetajatele Evelin Schapel, Merle Adson, Õnne Ints, Helen Tammeleht, Airi Gailit, Mari Tooming sisuka emakeele nädala (12.-16.03) korraldamise eest!

2. klassi õpilane Joonatan Valk jõudis Nutispordi matemaatikavõistluse “Nuti-Mati matemaatika 2017/2018” Tartumaa finaali, mis toimub 21. märtsil Tartu Kivilinna Koolis.

Tartu ülikooli kunstide keskuse korraldatud ülevabariigilisel laste ja noorte joonistusvõistlusel „Joonistame emakeelt“ tunnustati auhinnaga Peetri kooli 4. klassi õpilase Rebeka Luukkala tööd. Esile tõsteti ka meie kooli 5. klassi õpilase Alex Kriisa töö. Suur tänu õpilasi juhendanud õp Airi Gailitile!

Meie kooli 1. klassi õpilased saavutasid 8. märtsil Tartu ja Tartumaa koolide õpioskuste võistlusmängul Kahoot 2. koha. Suur tänu õpilasi juhendanud klassiõpetaja Merle Adsonile.

23. veebruaril toimus Peetri kirikus meie kooli Eesti Vabariigi aastapäeva kontsert. Huvitavasse ajarännakusse olid kaasatud kõigi klasside õpilased. Suur tänu kaplan Triin Käpale ja õp Tuuli Hiiesalule korraldamise eest.

Täname lapsevanem Kert Astelt ja MTÜ TLPK liiget Marko Tiirmaad 16. veebruaril tundidevaba koolipäeva korraldamisele kaasa aitamise eest. Õpetajatel oli võimalik pühenduda trimestri lõpu hinnangute koostamisele.

5. veebruaril esindasid 3. klassi õpilased Kreeta Annus ja Joonas Vaikmäe tublilt meie kooli nutimängus QWERTY. Suur tänu õp Õnne Intsile õpilaste juhendamise eest.

Suur tänu Pr Ene Puusempale, kes oma artiklis “Peetri kooli esimesed jõulud” (Tartu Postimees, 21.12.2017) kajastas taas Peetri kooli ajalugu.

8. detsembril toimunud kooli ja lasteaia töötajate jõulupeo jaoks panid asutuse kingikoti kokku Kairi Kuusik ja Maris Meus. Täname väga!

Suur tänu õp Airi Gailitile, kelle juhandamisel valmistasid õpilased jõulukaarte EELK peapiiskop Urmas Viilmale ja Peetri koolile.

Täname lapsevanemaid Üllar Kivi ja Aitel Käppa mardipäeva rongkäigu (10.11) liiklusohutuse tagamise eest. Suur tänu kõigile õptejatele koolis ja lasteaias, kes üritust ettevalmistasid ning perekond Käärdele, perekond Jaadlale ja õp Kadri Seilile kirikus esinemise eest.

Peetri kooli esimene õpetaja ja kooli üks rajaja Ave Gill pälvis 29.09 tunnustuse „Tartu aasta õpetaja 2017”! Ave on eeskujuks oma põhjalikkuse, loomingulisuse ja kannatlikkusega. Aitäh sulle, hea Ave! Täname ka Tartu linna tunnustuse eest.

Suur tänu kõigile õpetajatele ja õpilastele vahva spordipäeva (27.09) eest! Eriline tänu õpetaja Triinu-Kristi Kinksile spordipäeva ja liikumisnädala tegevuste korraldamise eest.

26. septembril tähistati koolis Euroopa keeltepäeva. Suur tänu korraldamise eest inglise keele õpetaja Evelin Schapelile ja saksa keele õpetaja Helen Tammelehele!