TÄNAME

Ärgem tüdigem head tehes, küll me omal ajal ka lõikame, kui me enne ära ei nõrke!

Gl 6,9

Tartu Luterliku Peetri Kooli õpilaste tunnustamise kord

Tartu Luterliku Peetri Kooli töötajate tunnustamise kord

 

8. detsembril toimunud kooli ja lasteaia töötajate jõulupeo jaoks panid asutuse kingikoti kokku Kairi Kuusik ja Maris Meus. Täname väga!

Suur tänu õp Airi Gailitile, kelle juhandamisel valmistasid õpilased jõulukaarte EELK peapiiskop Urmas Viilmale ja Peetri koolile.

Täname lapsevanemaid Üllar Kivi ja Aitel Käppa mardipäeva rongkäigu (10.11) liiklusohutuse tagamise eest. Suur tänu kõigile õptejatele koolis ja lasteaias, kes üritust ettevalmistasid ning perekond Käärdele, perekond Jaadlale ja õp Kadri Seilile kirikus esinemise eest.

Peetri kooli esimene õpetaja ja kooli üks rajaja Ave Gill pälvis 29.09 tunnustuse „Tartu aasta õpetaja 2017”! Ave on eeskujuks oma põhjalikkuse, loomingulisuse ja kannatlikkusega. Aitäh sulle, hea Ave! Täname ka Tartu linna tunnustuse eest.

Suur tänu kõigile õpetajatele ja õpilastele vahva spordipäeva (27.09) eest! Eriline tänu õpetaja Triinu-Kristi Kinksile spordipäeva ja liikumisnädala tegevuste korraldamise eest.

26. septembril tähistati koolis Euroopa keeltepäeva. Suur tänu korraldamise eest inglise keele õpetaja Evelin Schapelile ja saksa keele õpetaja Helen Tammelehele!

Loovtantsu ringi õpilased osalesid 30. mail võimlemispeol “Õnnetunne”. Aitäh, õp Triinu-Kristile juhandamise ja lastele tubli esinemise eest!

Kiitus õpetajatele ja õpilastele kordaläinud emadepäeva kontserdi (12.05) eest! Eriti suur tänu õp Avele ja Marile.

Klassiõpetaja Õnne Ints pälvis tunnustuse Eesti Informaatikaõpetajate Seltsi konkursil “Näita oma innovaatilist klassiruumi!”.

Meie kooli koor läbis edukalt ettelaulmise ja osaleb noorte laulupeol “Mina jään” (30.06-02.07). Suur tänu õpetaja Mari Toomingale koori rajamise ja juhendamise eest!

Peetri kooli ja lasteaia õpilased pääsesid saksakeelse lauluvõistluse “Lautstark” lõppkontserdile – seda juba kolmandat aastat järjest! Peetri kooli 2. klassi õpilased jõudusid finaalkontserdile Tartu linna eelvoorust ainsatena. Suur tänu õpetajatele Helen Tammeleht ja Õnne Ints ning muusikaõpetuse õpetajatele Anu Part ja Mari Tooming juhendamise eest!

Tartu ja Tartumaa algklassiõpilaste nukkude joonistamise konkursil  saavutas 1. klassi õpilane Hanna-Loore Lemmiksoo koha esiviisikus. Sel aastal võttis konkursist osa 398 joonistajat, parimatest töödest korraldatud näitus avatakse Kvartali keskuses 4. mail. Hanna-Loore heaks juhendajaks oli õp Ave Gill.

19. aprlill osales kooli koor laulupeo ettelaulmisel. Tänu lastele ja õp Mari Toomingale!

17. aprillil oli Peetri kirikus Peetri kooli II ülestõusmispüha teenistus. Suur tänu õp Ants Toomingale, Triin Käpale ja koorijuht Mari Toomingale  korraldustöö eest, munajooks ümber kirikus läks korda õpetaja Triinu-Kristi Kinksi eestvedamisel.

8. aprillil esindasid Tartu Luterliku Peetri Kooli tüdrukud Helmi-Liisa ja Adeliine Tallinnas kirjandusmängu vabariiklikus lõppvoorus Tartu linna. Tüdrukud ragistasid loetud raamatute põhjal tugevasti ajusid ja pälvisid koos ülejäänud 16 võistkonnaga parimate lastekirjanduse asjatundjate tiitli Eesti koolide 3.-4. klasside arvestuses. Ühtlasi teenisid nad Tartu linnale välja auväärse koha esikümnes. Suur tänu õpetaja Evelin Schapelile juhendamise eest!

Suur tänu ja tunnustus vene keele ringi õpetaja Annika Vorobjovale, kes organiseeris 7. aprillil õppekäigu Narva. 

1. aprillil osalesid Peetri kooli ja lasteaia tublid õpilased saksakeelse lauluvõistluse “Lautstark” Tartu eelvoorus. Suur tänu õpetajatele – Helen Tammeleht, Mari Tooming ja Anu Part – juhendamise eest!

1. klassi õpilane Joonatan Valk jõudis Nutispordi matemaatikavõistluse “Nuti-Mati matemaatika 2016/2017” Tartumaa finaali, mis toimub 6. aprillil Tartu Mart Reiniku Koolis.

25. märtsil toimus Tallinna Muusikakeskkoolis Eesti Muusikakoolide Liidu konkursi Parim Noor Instrumentalist 2017 trompeti ja madalate vaskpillide vabariiklik lõppvoor. Trombooni I vanuserühmas saavutas II koha meie 2. klassi õpilane Oskar Nõmm. Tubli tulemus!

Aitäh õpetaja Tuuli Hiiesalule meie kooli 17. märtsi Õpetaja Lehes kajastamast!

Jõudu ja jaksu õpetaja Ave Gillile praktikantide järjepideval ja põhjalikul juhendamisel!

Emakeelenädala neljapäeval (16.03) osalesid 3. ja 4. klassi võistkonnad linnaraamatukogus üleriigilise 3.–4. klasside kirjandusmängu Tartu eelvoorus. Tartu linna arvestuses osutusid kõige tublimateks lugejateks ja loetu meenutajateks-mõtestajateks Peetri kooli 3. klassi tüdrukud Helmi-Liisa ja Laura. Suur tänu õpetaja Evelin Schapelile teemanädala korraldamise ja õpilaste juhendamise eest!

10. märtsil toimunud Tartu 4.-6. klasside matemaatika olümpiaadil esindasid meie kooli tublilt 4. klassi õpilased Mihkel ja Adeliine. Suur tänu õpetaja Liisi Röömelile õpilaste juhendamise eest.

2. klassi õpilased osalesid meedia- ja suhtlemisõpetuse tunni raames Tartu Ettevõtlusküla videokonkursil. Tasuks pääsevad meie õpilased poole hinnaga Ettevõtluskülla põnevale õppekäigule. Suur tänu õpetaja Tuuli Hiiesalule õpilaste juhendamise ja lapsevanem Margit Vaikmäele idee algatamise eest.