PROJEKTID

“Supporting teachers for developping pupils’ intra-personal competencies and character education at school” (Erasmus+; 11.2017-09.2019)

Novembrist 2017 algas meie kooli esimene rahvusvaheline koostööprojekt. Tegemist on väärtushariduse alase Erasmus+ projektiga „Supporting teachers for developping pupils’ intra-personal competencies and character education at school” (vabas tõlkes “Õpetajate koolitamine, et kujundada õpilastes isiksuse oskusi ja iseloomukasvatust koolis”) õpetajatele ja teadustöötajatele. Eestist osalevad Tartu Ülikooli pedagoogika osakond ja Peetri kool, teised projektipartnerid on koolid ja ülikoolid Hispaaniast ning Lätist.

 

“Õpihuvi” (Innove; 11.2017-02.2018)

Õpihuvi projekt on kavandatud õppeaastat läbiva õpiüritusena (koolituste sarjana), mille kaudu tekib lasteaia õpetajatel ühine arusaam ja tervikpilt, kuidas parimal viisil toetada laste õpihuvi ja kooliküpsuse saavutamist, mis viiks koolirõõmuni.  Kuna lapse arengu ja õppimise üheks oluliseks aluseks on lapse tahe ja motivatsioon tegutseda, midagi uut teada saada, siis selle toetamine vajab õpetajate igapäevaseid teadvustatud valikuid, hoiakuid (väärtusi) ja metoodiliselt õigeid tegevusi kõigis lasteaia õppekasvatustegevuse valdkondades. Seetõttu käsitletakse koolitustel erinevaid arenguvaldkondi, mille kaudu saab õpetaja neid võimeid lastes arendada ja eelkõige toetada lapse eneseusku. Koolituse teemad on üldplaanis seotud lapse tahte (tahtekasvatuse), mõtte (mõtlemise areng) ja tundeeluga.

 

“TLPK lasteaia õueala liigvee likvideerimine” (Kohaliku Omaalgatuse Programm, 05.-12.2017)

Eesmärgiks on, et TLPK lasteaia Roosi 1 ja Punga 2 majade rühmad, Peetri kooli kogukond ja linnaosa elanikud saavad aastaringselt kasutada TLPK lasteaia mitmekülgset ja arendavat õueala igapäevasteks tegevusteks ja ürituste läbiviimiseks. Projekti tulemusena paigaldati septembris 2017 OÜ Lõunalaaned poolt õuelalale vertikaalne drenaažikaev.

 

“Roosi 1 lasteaiamaja laiendamine” (Gustav-Adolf-Werk, 06.-08.2017)

Projekti eesmärgiks on laiendada TLPK lasteaiamaja Roosi 1 juurdeehitisele II korruse lisamisega kahe kabineti ja laste garderoobi tarbeks. Hoone laiendamine täidab kaht funktsiooni:
a) Lisanduvates kabinettides saab logopeed lastele pakkuda segamatult ja kaasaegses õpikeskkonnas kvaliteetsemat kõneraviteenust, mille vajadus on aasta-aastalt suurem. Samuti tekib lasteaia personalil täiendav võimalus pere- ja arenguvestluste läbiviimiseks, paraneb psühholoogi ning hingehoiu teenuse kättesaadavus. Seni on kõigeks nimetatuks nö ristkasutatud maja ainsat kabinetti.
b) Luuakse ruum laste garderoobiks. Senine garderoob paiknes Roosi 1 trepikojas ja on väga kitsas.

Projektiga seotud tööd tehti 06.-08.2017, tulemust kajastab hoone plaan.