JAKOBI KOOL

Septembrist 2019 tegutseb TLPK põhikool ka Põlva linnas. Koostöös kohaliku kogukonna ja EELK Põlva Püha Neitsi Maarja kogudusega ning kohaliku omavalitsuse toetusel avame õppekoha Põlvas. Esimeste kohalike vanemate ja õpetajate otsusel sai õppekoha nimeks Jakobi Kool. Tegemist on viitega Põlva kandist pärit kiriku- ja kooliõpetaja ning rahvavalgustaja Jakob Hurdale. Klassi kaupa kasvava põhikooli koduks saab ajalooline pastoraadihoone Põlva kesklinnas. 4. juunil andis haridus- ja teadusministri käskkiri TLPK´le Põlvas tegevusloa, ettevalmistustööd on käimas suvelgi. Õppetöö Jakobi Koolis lähtub TLPK mudelist, kuid Põlva koolis pööratakse erilist tähelepanu ka Vana-Võrumaa kultuuripärandile, mh võru keele õppimisele.

Jakobi Kooli täienev koduleht: jakobikool.ee