JAKOBI KOOL

Koostöös kohaliku kogukonna ja EELK Põlva Püha Neitsi Maarja kogudusega ning kohaliku omavalitsuse toetusel avasime septembris 2019 TLPK põhikooli Põlvas. Esimeste kohalike vanemate ja õpetajate otsusel sai see nimeks Jakobi Kool. Tegemist on viitega Põlva kandist pärit kiriku- ja kooliõpetaja ning rahvavalgustaja Jakob Hurdale. Klassi kaupa kasvava põhikooli koolimajaks on ajalooline pastoraadihoone (Kesk 11) Põlva kesklinnas. Õppetöö lähtub Jakobi Koolis TLPK õppekavast. Põlva koolis pööratakse erilist tähelepanu ka Vana-Võrumaa kultuuripärandile, mh võru keele õppimisele.

2021. aasta augustis avati Jakobi Kooli juures lasteaiarühm, mis lähtub TLPK lasteaia õppekavast ja kontseptsioonist.

TLPK Põlva Jakobi Kooli koduleht: jakobikool.ee