LASTEAIA ÕPPEKAVA

TLPK lasteaia õppekava

Lasteaia õppekasvatustegevused, igapäevatoimingud ja keskkond lähtuvad teadvustatud väärtuskasvatusest; kuna väärtused ja hoiakud kujunevad välja koolieelses eas, jäädes mõjutama inimese kogu ülejäänud elu.

Väärtuskasvatus põhineb kristlikul maalimavaatel ja lähtub põhimõttest: austades Jumalat, austan iga inimest ja kogu loodut.

Valdkondade õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid ja põhimõtted lähtuvad Koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast, mille rakendamisel kasutatakse üldõpetust, waldorfpedagoogikat ja positiivse käitumise toetamist.