PEETRI 33 KOOLIMAJA

Peetri koolimaja minevikust ja tulevikust

Ajalooline Peetri koolimaja (Peetri 33) jääb Tartu linna keskusest 1,3 km kaugusele ja paikneb ehitismälestise Tartu Peetri kirik kaitsevööndis. Tartu linna üldplaneeringu kohaselt on Peetri 33 hoone miljööväärtuslik üksikobjekt.

Peetri kool alustas 1906. aastal üüritud ruumides, kuid juba 1910. aasta augustis oli võimalik kolida oma koolimajja Tartu Peetri kiriku kõrval. Koolimaja ehitas paljude annetajate toel Peetri kogudus, kes oli toona ka kooli pidajaks (vahemikus 1918-1944 oli Peetri kool munitsipaalkool). Hoone projekteeris projekteeris Georg Hellat (1870-1943), kellele Eesti arhitektuuriajaloos kuulub märkimisväärne roll. Hellati näol astub Eesti kultuur pika sammu professionaalse ehituskunstipoole. Tema peateoseks peetakse Tartus Eesti Üliõpilaste Seltsi hoonet, samuti on ta projekteerinud Miina Härma Gümnaasiumi ning Tallinna Kalamaja koolimaja. Peetri koolimaja puhul avaldub Hellati anne talle omases ajalikus vormis. Ei midagi üleliigset, stiil on pigem kokkuvõtteks kui millegi suurema ja ülevama äratajaks. Kui projekt telliti, peeti selle puhul silmas 1906. aastal seoses kooli rajamisega alustatu lõpule viimist.

1944. aasta Tartu pommitamisel sai Peetri koolimaja hävitavalt kannatada. Tartu Linna Peaarhitekti Projekteerimise ja Geodeetilise Büroo poolt koostatud aruande põhjal moodustas „hävinud elementide väärtus 71% hoone kogumaksumusest, taastava mahu suuruseks hinnati 8500 ruutmeetrit.” Hoone taastamise projekti koostamise sai ülesandeks linnaarhitekt Arnold Matteus. 1945. aastal koostatud lahenduse eesmärk oli säilitada hoone otstarve koolimajana. Paraku dikteeris ajastu poliitiline tahe midagi muud. 1949. aastal küpses linnavalituses otsus ehitada varemetes hoone ümber Tartu Metallitööstuse kombinaadi portselanitsehhi vajadustele vastavalt. Projekteerimine tehti ülesandeks Kohaliku Tööstuse Ministeeriumi Konstrueerimiskontorile. Jaanuaris 1950 alanud ehitustööd jõudsid lõpule sama aasta 31. detsembril. Kiire töö tulemusena valmis varasemast täiesti erinev maja, mis arvestades küll hoone kunagise vormi, mahtude ja seintega, tegi panuse uuele ideoloogiale ja arhitektuurile. Hoone ehitati kolmekordseks ning õueküljele lisandus kõrge telliskivikorstnaga tsehhiosa.

Peetri 33_Peetri tn01

Vaade Peetri koolimajale (Peetri 33) Peetri tänavalt.