PEETRI 33 KOOLIMAJA

Peetri koolimaja minevikust ja tulevikust

Ajalooline Peetri koolimaja (Peetri 33) jääb Tartu linna keskusest 1,3 km kaugusele ja paikneb ehitismälestise Tartu Peetri kirik kaitsevööndis. Tartu linna üldplaneeringu kohaselt on Peetri 33 hoone miljööväärtuslik üksikobjekt.

Peetri kool alustas 1906. aastal üüritud ruumides, kuid juba 1910. aasta augustis oli võimalik kolida oma koolimajja Tartu Peetri kiriku kõrval. Koolimaja ehitas paljude annetajate toel Peetri kogudus, kes oli toona ka kooli pidajaks (vahemikus 1918-1944 oli Peetri kool munitsipaalkool). Hoone projekteeris projekteeris Georg Hellat (1870-1943), kellele Eesti arhitektuuriajaloos kuulub märkimisväärne roll. Hellati näol astub Eesti kultuur pika sammu professionaalse ehituskunstipoole. Tema peateoseks peetakse Tartus Eesti Üliõpilaste Seltsi hoonet, samuti on ta projekteerinud Miina Härma Gümnaasiumi ning Tallinna Kalamaja koolimaja. Peetri koolimaja puhul avaldub Hellati anne talle omases ajalikus vormis. Ei midagi üleliigset, stiil on pigem kokkuvõtteks kui millegi suurema ja ülevama äratajaks. Kui projekt telliti, peeti selle puhul silmas 1906. aastal seoses kooli rajamisega alustatu lõpule viimist.

1944. aasta Tartu pommitamisel sai Peetri koolimaja hävitavalt kannatada. Tartu Linna Peaarhitekti Projekteerimise ja Geodeetilise Büroo poolt koostatud aruande põhjal moodustas „hävinud elementide väärtus 71% hoone kogumaksumusest, taastava mahu suuruseks hinnati 8500 ruutmeetrit.” Hoone taastamise projekti koostamise sai ülesandeks linnaarhitekt Arnold Matteus. 1945. aastal koostatud lahenduse eesmärk oli säilitada hoone otstarve koolimajana. Paraku dikteeris ajastu poliitiline tahe midagi muud. 1949. aastal küpses linnavalituses otsus ehitada varemetes hoone ümber Tartu Metallitööstuse kombinaadi portselanitsehhi vajadustele vastavalt. Projekteerimine tehti ülesandeks Kohaliku Tööstuse Ministeeriumi Konstrueerimiskontorile. Jaanuaris 1950 alanud ehitustööd jõudsid lõpule sama aasta 31. detsembril. Kiire töö tulemusena valmis varasemast täiesti erinev maja, mis arvestades küll hoone kunagise vormi, mahtude ja seintega, tegi panuse uuele ideoloogiale ja arhitektuurile. Hoone ehitati kolmekordseks ning õueküljele lisandus kõrge telliskivikorstnaga tsehhiosa.

Peetri 33_Peetri tn01

Vaade Peetri koolimajale (Peetri 33) Peetri tänavalt.

Peetri kool taasalustas oma tegevust 1. septembril 2013 lasteaed-põhikoolina, mille pidajaks on MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool. Nagu sajand tagasi, tuli koolil ka nüüd alustada üüritud ruumides. Samal sügisel algatati detailplaneering, mis võimaldaks Peetri 33 hoone taastada koolimaja ja õpilaskodu hoonena. Ajalooline koolimaja koos kinnistuga kuulub Peetri kogudusele, millega MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool on põhikirjaliselt seotud. Detailpnaeering, koos muinsuskaitse eritingimustega, koostati AS Kobras poolt ning see kehtestati märtsis 2015. Aasta pärast ehk 2016. aasta aprilliks jõudis ehitusloani koolimaja ehitusprojekt. Koolimaja projekteeris AB Ansambel OÜ, selle juhtivaks arhitektiks on Toivo Tammik. Projektiga nähakse ette endise tootmishoone ümberprojekteerimine ja rekonstrueerimine koolimajaks, mis mahutab u 240 õpilasega, paralleelideta põhikooli. Endine keraamikatsehhi juurdeehtis lammutatakse ning selle asemele rajatakse õpilaskodu ja uued tehnoloogiliselt keerukamad ruumid nagu söökla koos köögiga. Projekteerimisel on lähtutud põhimõtetest, et uus hoonekompleks oleks olemasolevasse keskkonda sobiv ning moodustaks tervikliku ansambli Peetri kirikuga. Lisaks peaksid hooned vastama kõikidele tänapäeva kooliasutuse nõuetele, oleksid energiasäästlikud ning madalate rajamis- ja hoolduskuludega. Hoonete ansamblilisust rõhutab veelgi sisehoovis paiknev nn süvistatatud sissepääs hoonesse koos välise rekreatsiooniala ja söökla terrassiga. Plaanilahendus koolihoonel on ratsionaalne: klassiruumid on traditsioonilised, välditud on pikkade koridoride teket, paigutades kõik ruumid ümber ühtse avara üldruumi. Koolimajja on kavandatud saal, mida kasutatakse nii muusikatundideks kui võimlemissaalina.

Peetri koolimaja taastamise projekt (AB Ansambel)

-1.korruse plaan1.korruse plaan; 2.korruse plaan3.korruse plaanPööningu plaanKatuseplaan; Lõige 1-1; Lõige 2-2; Lõige 3-3Vaade A; Vaade B; Vaade C; Vaade D

Asendiplaan

Illustratsioonid

KAART: Peetri kool ning haridusvõrk Raadi-Kruusamäe, Ülejõe ja Ujula-Kvissentali piirkonnas

Sügisel 2016 alustasime projektiga „Peetri kiriku koolihoone taastamiseks vajalik tööstushoone lammutamine“. Tööde käigus lammutatakse hoone juurdeehituste maapealsed ja maa-alused konstruktsioonid ja likvideeritakse masuudi jääkreostuse allikas. Tööde teostajaks on OÜ Terasteenus.

Projekti rahastatakse Keskkonna Investeeringute Keskuse keskkonna programmist.

 

kik_est_logo_horisontaalne