MTÜ

2011. aasta oktoobris asutatud MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool on Peetri kooli pidaja. MTÜ liikmeskonna enamusel on pedagoogiline taust, mitmed meist on õppinud Tartu Ülikooli usuteaduskonnas Pille Valgu käe all. Selliselt on Peetri kool õpetajate loodud vabakondlik kool.

Silmas pidades ajaloolist järjepidevust 1906–1944 tegutsenud Peetri kooliga, on MTÜ oluliseks koostööpartneriks EELK Tartu Peetri kogudus.

MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool põhikiri

Ants Tooming, juhatuse esimees antstooming@gmail.com
Tarvo Siilaberg, juhatuse liige tarvo@luterlik.edu.ee
Triin Käpp, juhatuse liige triin@luterlik.edu.ee

Katrin Velbaum, laekur – velbuster@gmail.com

Õilme Saks,  kirjatoimetaja – oilmesaks@gmail.com

1563630t100h0456

MTÜ koosolekul Peetri kirikus veebruaris 2013 (vasakult) Tarvo Siilaberg, Triin Käpp, Külvi Teder.

Foto: Kristjan Teedema/Postimees

Tartu Luterliku Peetri Kooli 2017. aasta eelarve

MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool majandusaasta aruanne 2016

MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool majandusaasta aruanne 2015

MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool majandusaasta aruanne 2014

MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool majandusaasta aruanne 2013

MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool majandusaasta aruanne 2012