MTÜ

2011. aasta oktoobris asutatud MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool on pidajaks Tartu Luterlikule Peetri Koolile (lasteaed-põhikool), Põlva Jakobi Koolile (põhikooli õppekoht) ja Tartu Peetri Huvikoolile (huvihariduskool).

MTÜ liikmeskonna enamusel on pedagoogiline taust, mitmed meist on õppinud Tartu Ülikooli usuteaduskonnas Pille Valgu käe all.

Silmas pidades ajaloolist järjepidevust 1906–1944 tegutsenud Peetri kooliga, on MTÜ oluliseks koostööpartneriks EELK Tartu Peetri kogudus.

MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool põhikiri

Juhatus perioodil 11.2017-11.2020

Triin Käpp (EELK vaimulik) – triin@luterlik.edu.ee

Anneli Roose (EELK Tartu Peetri koguduse esindaja, juhatuse esimees) anneliroose@gmail.com

Õilme Saks  (juhatuse abiesimees) – oilmesaks@gmail.com

Külvi Teder (juhatuse liige) – kylvi@luterlik.edu.ee

Tarvo Siilaberg (juhatuse liige) – tarvo@luterlik.edu.ee

 

1563630t100h0456

MTÜ koosolekul Peetri kirikus veebruaris 2013 (vasakult) Tarvo Siilaberg, Triin Käpp, Külvi Teder.

Foto: Kristjan Teedema/Postimees

2019. aasta eelarve

MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool majandusaasta aruanne 2018

MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool majandusaasta aruanne 2017

MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool majandusaasta aruanne 2016

MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool majandusaasta aruanne 2015

MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool majandusaasta aruanne 2014

MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool majandusaasta aruanne 2013

MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool majandusaasta aruanne 2012