MTÜ

2011. aasta oktoobris asutatud MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool on Peetri kooli pidaja. MTÜ liikmeskonna enamusel on pedagoogiline taust, mitmed meist on õppinud Tartu Ülikooli usuteaduskonnas Pille Valgu käe all. Selliselt on Peetri kool õpetajate loodud kogukondlik kool.

Silmas pidades ajaloolist järjepidevust 1906–1944 tegutsenud Peetri kooliga, on MTÜ oluliseks koostööpartneriks EELK Tartu Peetri kogudus.

MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool põhikiri

Juhatus perioodil 11.2017-11.2020

Triin Käpp (EELK esindaja) – triin@luterlik.edu.ee

Anneli Roose (EELK Tartu Peetri koguduse esindaja, juhatuse esimees) anneliroose@gmail.com

Õilme Saks  (juhatuse abiesimees) – oilmesaks@gmail.com

Külvi Teder (juhatuse liige) – kylvi@luterlik.edu.ee

Tarvo Siilaberg (juhatuse liige) – tarvo@luterlik.edu.ee

 

1563630t100h0456

MTÜ koosolekul Peetri kirikus veebruaris 2013 (vasakult) Tarvo Siilaberg, Triin Käpp, Külvi Teder.

Foto: Kristjan Teedema/Postimees

Peetri kooli ja lasteaia 2018. aasta eelarve

MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool majandusaasta aruanne 2017

MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool majandusaasta aruanne 2016

MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool majandusaasta aruanne 2015

MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool majandusaasta aruanne 2014

MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool majandusaasta aruanne 2013

MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool majandusaasta aruanne 2012