VASTUVÕTT

Aprillis 2018 on lasteaias vastuvõtuperiood õppeaastaks 2018/2019. Täpsem info: kylvi@luterlik.edu.ee

Oleme liitunud Tartu haridusteenuste haldamise süsteemiga ARNO, mis on mõeldud Tartu linna lasteaiakohtade taotlemiseks ja taotluste menetlemiseks. Seega tuleb lasteaiakoha taotlus esitada ARNO süsteemi kaudu. Lugege täpsemalt Tartu linna kodulehelt.

Laps ja vähemalt üks lapsevanem peavad rahvastikuregistri järgi olema Tartu linna elanikud.  Eelmises lasteaias või -hoius peab kohakasutus olema lapsevanema poolt lõpetatud hiljemalt sama kuupäevaga, mil laps saab Peetri kooli lasteaia õpilaseks. 

Esitades avalduse ARNO kaudu, on väga oluline märkida haridusasutuse valiku põhjendus vastavale väljale või jaotuse „oluline last puudutav informatsioon” juurde.

Lasteaia õpilaste valikul lähtume pere väärtushinnangutest ja peadgooglisest teadlikkusest ning õpilase liitrühma jaoks sobilikust vanusest. Vastuvõtule eelneb perevestlus. Lugege vastuvõtu kohta täpsemalt dokumendist “Tartu Luterliku Peetri Kooli vastuvõtu tingimused ja kord”.

Varakevadel alustame uute õpilaste vastuvõtmise planeerimist järgmiseks õppeaastaks. Seejärel anname teada ka teistele järjekorras olevatele peredele, millal on võimalik meie lasteaias kohta saada. Lasteaiakoht vabaneb üldjuhul koolieelikute kooli minekuga.

Peetri kooli lasteaia hariduslepingu vorm.

Täpsustavad küsimused on oodatud: kylvi@luterlik.edu.ee