VASTUVÕTT

Lasteaia õpilaste valikul lähtume pere väärtushinnangutest ja pedagooglisest teadlikkusest ning õpilase liitrühma jaoks sobilikust vanusest. Vastuvõtule eelneb perevestlus. Lugege vastuvõtu kohta täpsemalt dokumendist “Tartu Luterliku Peetri Kooli vastuvõtu tingimused ja kord”.

Lasteaiakoha taotlus esitatakse Tartu haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO kaudu.

Laps ja vähemalt üks lapsevanem peavad rahvastikuregistri järgi olema Tartu linna elanikud.  Eelmises lasteaias või -hoius peab kohakasutus olema lapsevanema poolt lõpetatud hiljemalt sama kuupäevaga, mil laps saab Peetri kooli lasteaia õpilaseks. 

Esitades avalduse ARNO kaudu, on väga oluline märkida haridusasutuse valiku põhjendus vastavale väljale või jaotuse „oluline last puudutav informatsioon” juurde.

Varakevadel alustame uute õpilaste vastuvõtmise planeerimist järgmiseks õppeaastaks. Seejärel anname teada ka teistele järjekorras olevatele peredele, millal on võimalik meie lasteaias kohta saada. Lasteaiakohad vabanevad koolieelikute lepingute lõppedes. Uutele lastele saame asutuse poolse otsusena kohti pakkuda 1. juunist, 1. juulist, 1. augustist või 1. septembrist. Kohti vakantsetena ei hoita. 

TLPK lasteaia hariduslepingu vorm

Täpsustavad küsimused on oodatud: kylvi@luterlik.edu.ee