ÕPPEMAKS

Peetri kooli lasteaia õppemaksu määraks kalendrikuus on 15% riiklikust töötasu miinimummäärast. Selliselt on õppemaks selgel alusel seotud inflatsiooni ja elukalliduse kasvuga.

Õppeaastal 2018/2019 (01.09.18-31.08.19) on õppemaks 75 eurot kuus (2018. a alampalk on 500 eurot)

Õppemaks tasutakse igakuiste arvete alusel, maksetähtaeg on 10. kuupäev.

Vastavalt Eesti maksuseadustele tagastatakse õppemaksult tasutud tulumaks järgneval aastal maksuameti poolt.

Õppemaksu tasumise kord esitatakse lapsevanema ja pidaja vahel sõlmitud lepingus.

Õppemaksu 100%-line soodustus kehtib õpilastele, kellel on vähemalt 2 nooremat õde-venda Tartu koolieelsetes lasteasutustes või lastehoidudes. Õppemaksu 50%-line soodustus kehtib õpilastele, kellel on 1 noorem õde või vend mõnes Tartu koolieelses lasteasutuses või lastehoius.

Lähtuvalt pere majanduslikust olukorrast tingitud taotlusest vähendatakse õppemaksu, ajatatakse selle tasumist või vabastatakse lasteaia õpilane õppemaksust.