ÕPPEMAKS

Meie lasteaia õppemaks on 15% möödunud kalendriaasta töötasu miinimummäärast.

Peetri kooli lasteaia hariduslepingu vorm.

Õppemaks tasutakse igakuiste arvete alusel, maksetähtaeg on 10. kuupäev.

Vastavalt Eesti maksuseadustele tagastatakse õppemaksult tasutud tulumaks järgneval aastal maksuameti poolt.

Õppemaksu tasumise kord esitatakse lapsevanema ja pidaja vahel sõlmitud lepingus.

Lähtuvalt pere majanduslikust olukorrast tingitud taotlusest vähendatakse õppemaksu, ajatatakse selle tasumist või vabastatakse lasteaia õpilane õppemaksust.