NÄDALALÕPURÜHM

Nädalalõpurühm avatakse 1. septembrist 2018. See on loodud lastele, kelle vanemad töötavad laupäeviti-pühapäeviti (kuid puhkavad teistel nädalapäevadel).

Metoodika

Nädalalõpurühm võimaldab lastel õppida, mängida ja liikuda õues, looduslikus keskkonnas (sh õuesõppe väliruumis, aias, Emajõe-äärsetel rohealadel, botaanikaaias, metsas, talus jm). Õuesõppe väliruum võimaldab nii puutööd, märgviltimist, savitööd, maalimist jt käelisi tegevusi looduslikest materjalidest. Pedagoogilised põhimõtted ja väärtuskasvatus lähtub lasteaia õppekavast.

Korraldus

Rühma on avatud aastaringselt laupäeviti-pühapäeviti, v.a juulikuu, kell 08.00-16.00 (lahtiolekuaega on võimalik kokkuleppel vanematega korrigeerida). Rühm võimaldab kohakasutust kuni 14 lapsele vanuses 3-7. Rühmas töötab lasteaiaõpetaja ja õpetaja abi. Lapsed puhkavad ja söövad Roosi majas (Roosi 1) , v.a. matkal või metsas olles (täpsustatud info päevakava ja toitlustuse kohta avaldatakse kodulehel augusti alguses).

Nädalalõpurühma õppemaksu määraks kalendrikuus on 30 eurot. Õppemaks tasutakse igakuiste arvete alusel, maksetähtaeg on 10. kuupäev. Vastavalt Eesti maksuseadustele tagastatakse õppemaksult tasutud tulumaks järgneval aastal maksuameti poolt. Lähtuvalt pere majanduslikust olukorrast tingitud taotlusest vähendatakse õppemaksu, ajatatakse selle tasumist või vabastatakse lasteaia õpilane õppemaksust.

Vastuvõtt

Võtame nädalalõpurühma lapsi,
a) kelle vanematel on teenuse kasutamiseks tööajakorraldusest või -iseloomust tulenev põhjus;
b) kelle senine aia- või hoiukoha kasutus (ka mitmes lasteasutuses kokku) on alla 1,0 koha nädalas (E-P). On vajalik, et ka nädalalõpurühmas käies jääks lapsele nädalas 2 puhkepäeva oma perega veetmiseks.

Lasteaiakoha taotlemiseks palume täita avalduse blanketi ja saata see digiallkirjastatuna: luterlik@luterlik.edu.ee
Küsimuste korral pöörduge: maris@luterlik.edu.ee.

Nädalalõpurühma avamist toetab Euroopa Sotsiaalfondi meede „Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lastele”.