NÄDALALÕPURÜHM

Tartu Luterliku Peetri Kooli õuesõppe nädalavahetuserühm pakub paindlikku lasteaiateenust vanematele, kes oma tööaja ebatraditsiooniliselt korraldusest, töö iseloomust tulenevalt või muudel põhjustel seda vajavad. Rühmas rakendatav õppe- ja kasvatustöö põhineb TLPK üldisel väärtuskavatusel ja õuesõppemetoodikal. Lapsed veedavad oma õppe- ja mänguaja vabas õhus õpetajatega, kes innustavad neid ühisele uurimisele, katsetamisele, kogemisele, eneseväljendamisele ja loovusele.

Nädalalõpurühm on avatud septembrist 2018. See on loodud lastele, kelle vanemad töötavad laupäeviti-pühapäeviti (kuid puhkavad teistel nädalapäevadel).

Vastuvõtt

Eelistatult võtame nädalalõpurühma lapsi, kelle vanematel on teenuse kasutamiseks tööajakorraldusest või -iseloomust tulenev põhjus.

Lasteaiakoha taotlemiseks palume täita avalduse blanketi ja saata see digiallkirjastatuna: luterlik@luterlik.edu.ee
Küsimuste korral pöörduge: maris@luterlik.edu.ee.

Korraldus

Rühma on avatud aastaringselt laupäeviti-pühapäeviti, v.a juulikuu, kell 08.00-16.00 (lahtiolekuaega on võimalik kokkuleppel vanematega korrigeerida). Rühm võimaldab kohakasutust kuni 14 lapsele. Rühmas töötab lasteaiaõpetaja ja õpetaja abi. Lapsed puhkavad ja söövad Roosi majas (Roosi 1) , v.a. matkal või metsas olles.

Nädalalõpurühma õppemaksu määraks kalendrikuus on 30 eurot. Õppemaks tasutakse igakuiste arvete alusel, maksetähtaeg on 10. kuupäev. Vastavalt Eesti maksuseadustele tagastatakse õppemaksult tasutud tulumaks järgneval aastal maksuameti poolt. Lähtuvalt pere majanduslikust olukorrast tingitud taotlusest vähendatakse õppemaksu, ajatatakse selle tasumist või vabastatakse lasteaia õpilane õppemaksust.

Võimalik on osaline kohakasutus.

Metoodika

Nädalalõpurühm võimaldab lastel õppida, mängida ja liikuda õues, looduslikus keskkonnas (sh õuesõppe väliruumis, aias, Emajõe-äärsetel rohealadel, botaanikaaias, metsas, talus jm). Õuesõppe väliruum võimaldab nii puutööd, märgviltimist, savitööd, maalimist jt käelisi tegevusi looduslikest materjalidest. Pedagoogilised põhimõtted ja väärtuskasvatus lähtub lasteaia õppekavast.

 

Nädalalõpurühma avamist toetab Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lastele” raames 36 015 euroga.  Projekti eesmärk on võimaldada lasteaiateenuse kasutamist ebatraditsioonilise töökorraldusega vanematele, suurendades seeläbi nende osalemist tööturul ja pakkuda arendavat ja kogemuspõhist, õuesõppe metoodikal baseeruvat lasteaiakogemust kohta kasutavatele lastele.