NÄDALALÕPURÜHM

Alates 2018. aasta septembrist pakume võimalust lastehoiuks nädalavahetuseti.

Lasteaed (Roosi 1, Tartu kesklinnas) on avatud 8:00-16:00, lastega tegelevad õpetaja ja õpetaja abi.
Mudilased saavad sel ajal palju õues mängida ja askeldada – oma turvaline ja rohkete atraktsioonidega aed ning suur terrass. Pakume ka erinevaid arendavaid käelisi tegevusi puutööst viltimiseni. Samuti laulame, loeme, kuulame, katsetame ja avastame oma ümbrust ja keskkonda.
Päeva sisse mahub ka toitev eine ja vajadusel puhkeaeg.

Soovist nädalavahetusel oma laps meie hoolde usaldada tuleb teatada ette. Huvi ja küsimuste korral võtke ühendust: maris@luterlik.edu.ee
Päevatasu on 6 eurot (sisaldab lõunat, meisterdamisvahendeid)

Rühmas rakendatav õppe- ja kasvatustöö põhineb TLPK üldisel väärtuskavatusel ja õuesõppemetoodikal ning lähtub lasteaia õppekavast. Lapsed veedavad oma õppe- ja mänguaja vabas õhus õpetajatega, kes innustavad neid ühisele uurimisele, katsetamisele, kogemisele, eneseväljendamisele ja loovusele. Õuesõppe väliruum võimaldab nii puutööd, märgviltimist, savitööd, maalimist jt käelisi tegevusi. Siseruumid (söömine ja puhkeaeg), on kaasaegsed ja hubased, kujundatud looduslike materjalidega ja laste loovust ärgitavalt.

Nädalalõpurühma avamist toetab Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lastele” raames 36 015 euroga. Projekti eesmärk on võimaldada lasteaiateenuse kasutamist ebatraditsioonilise töökorraldusega vanematele, suurendades seeläbi nende osalemist tööturul ja pakkuda arendavat ja kogemuspõhist, õuesõppe metoodikal baseeruvat lasteaiakogemust kohta kasutavatele lastele.