LASTEAED

Peetri kooli lasteaed on haridusasutus, mille peamiseks eesmärgiks on lapse tõeliste arenguvajaduste toetamine ja hingehariduse andmine. Hingehariduse andmisel lähtume kristlikust väärtuskasvatusest, mille rakendamiseks kasutame waldorfpedagoogilist metoodikat.

Waldorfpedagoogika on pedagoogika meetod, mis lähtub kristlikust maailampildist: meie kultuurikontekstis olevatest kristlikest pühadest, rõhutab inimese spirituaalsust ja Jumala poole püüdlemist.

Kaasaegsed teadusuuringud kinnitavad, et waldorfpedagoogilised meetodid toetavad kõige paremini laste tõelisi arenguvajadusi, et täiskasvanuna ühiskonna täisväärtusliku liikmena hästi hakkama saada. Olgu selleks loovuse, initsiatiivikuse, mõtestatud tegevuste, terve enesehinnangu või empaatiavõime arendamine.

Waldorfpedagooglises käsitluses (nii ka meie lasteaias ja üldse pedagoogikas) on kogu õppekasvatusprotsess ühtlasi ka väärtuskasvatus. Kuid just waldorfpedagoogika teadvustab seda nö igal (täiskasvanu) sammul ja annab meetodid, kuidas seda parimal viisil rakendada lapse arengut ja vajadusi arvestades.

Vaid waldorfpedagoogika võtab vaatluse alla lapse kui terviku (vaim, hing ja ihu). Seega on võrdsel kohal nii hingeharidus (kristlik väärtuskasvatus, lood, palved), keskkond (naturaalsed materjalid, tervislik toit, loodushoid) kui ka praktilised (kogemuslikud) ja mõtestatud tegevused, loovuse toetamine, keel ja kõne arendamine, liikumise soodustamine, kõigi meelte arendamine jm.

Lasteaia pererühmade (liitrühmade) keskkonna kujundamisel on kasutatud naturaalseid materjale ja pastellseid aastaringi toone, nii seintel kui ka kangastel. Mängimiseks eelistame loodusest leitud ja käsitööna tehtud mänguasju. Toitu valmistame hommikul ja õhtupoolikul ise, kasutades kodumaised ja/või mahemärgistusega tooteid.

Laste füüsilise arendamise, sh käeliste tegevuste (nt meisterdamine, puutöö, leiva/koogi küpsetamine), töökasvatuse jm puhul lähtume tegevuse mõtestatusest. Lapsel on võimalik loovalt ja liikuvalt mängida, kuna selleks on aega ja põnevaid mittevalmis mänguasju. Iga päeva läbivad muusika, kunsti ja kõnearengut toetavad tegevused, mis lisaks väärtuskasvatuslikule sisule loovad (tänu metoodikale) imelise õhkkonna, arendavad loovust, ilumeelt, kuulamisoskust, tähelepanu, mälu jne.

Kõik õppetegevused on Jonannes Käisi üldõpetuse järgi seotud lapse jaoks üheks mõtestatud kodulooliseks tervikuks.

LASTEAIA VÄÄRTUSTENA tõstame esile kolme:

· austus – austades Jumalat austan iseennast, kaasinimest ja kogu loodu(s)t;

· hoolivus – suhtun kaasinimesse ja kogu loodusse hoolivalt – südamesoojuse, tähelepanelikkuse ja aktiivsusega;

· tänulikkus – kasvatades tänulikku meelt kõigi oma elusündmuste ja igapäevatoimingute juures, suudan näha ennast ja oma elu arenguperspektiivis.

Peetri kooli lasteaed on Tartu Ülikooli õpetajakoolituse praktikabaas.

Lasteaia juhataja Külvi Tederi artikkel “Hea lasteaed toetab loovust” (Õpetajate Leht, 06.06.2014)

Roosi maja (Roosi 1) üldnumber: 5621 4267

Punga maja (Punga 2) üldnumber: 5628 9985

Supilinna maja (Kroonuaia 66a) üldnumber: 5627 4224