LASTEAED

TLPK lasteaia alusväärtused

Austus – austades Jumalat austan iseennast, oma ligimest ja kogu loodut.

Hoolivus – suhtun ligimesse ja kogu loodusse hoolivalt: südamesoojuse, tähelepanelikkuse ja aktiivsusega.

Tänulikkus – hoian tänulikku meelt kõigi oma elusündmuste ja igapäevatoimingute juures.

TLPK lasteaed lähtub kristlikust väärtuskasvatusest, mille rakendamisel kasutatakse Waldorfi pedagoogikat. Kõik õppetegevused on üldõpetusliku metoodika järgi seotud lapse jaoks üheks mõtestatud tervikuks.

Waldorfi pedagoogika on pedagoogika meetod, mis lähtub kristlikust maailampildist: meie kultuurikontekstis olevatest kristlikest pühadest, rõhutab inimese spirituaalsust ja Jumala poole püüdlemist.

Kaasaegsed teadusuuringud kinnitavad, et Waldorf pedagoogilised meetodid toetavad kõige paremini laste tõelisi arenguvajadusi, et täiskasvanuna ühiskonna täisväärtusliku liikmena hästi hakkama saada. Olgu selleks loovuse, initsiatiivikuse, mõtestatud tegevuste, terve enesehinnangu või empaatiavõime arendamine.

Waldorfi pedagooglises käsitluses (nii ka meie lasteaias ja üldse pedagoogikas) on kogu õppekasvatusprotsess ühtlasi ka väärtuskasvatus. Kuid just Waldorfi pedagoogika teadvustab seda nö igal (täiskasvanu) sammul ja annab meetodid, kuidas seda parimal viisil rakendada lapse arengut ja vajadusi arvestades.

Vaid Waldorfi pedagoogika võtab vaatluse alla lapse kui terviku (vaim, hing ja ihu). Seega on võrdsel kohal nii hingeharidus (kristlik väärtuskasvatus, lood, palved), keskkond (naturaalsed materjalid, tervislik toit, loodushoid) kui ka praktilised (kogemuslikud) ja mõtestatud tegevused, loovuse toetamine, keel ja kõne arendamine, liikumise soodustamine, kõigi meelte arendamine jm.

Lasteaia liitrühmade keskkonna kujundamisel on kasutatud naturaalseid materjale ja pastellseid aastaringi toone, nii seintel kui ka kangastel. Mängimiseks eelistame loodusest leitud ja käsitööna tehtud mänguasju. Toitu valmistame hommikul ja õhtupoolikul ise, kasutades kodumaised ja/või mahemärgistusega tooteid.

Laste füüsilise arendamise, sh käeliste tegevuste (nt meisterdamine, puutöö, leiva/koogi küpsetamine), töökasvatuse jm puhul lähtume tegevuse mõtestatusest. Lapsel on võimalik loovalt ja liikuvalt mängida, kuna selleks on aega ja põnevaid mittevalmis mänguasju. Iga päeva läbivad muusika, kunsti ja kõnearengut toetavad tegevused, mis lisaks väärtuskasvatuslikule sisule loovad (tänu metoodikale) imelise õhkkonna, arendavad loovust, ilumeelt, kuulamisoskust, tähelepanu, mälu jne.