USUÕPETUS

Peetri koolis õpetatakse usu- ja usundiõpetust ühise nimetaja usuõpetuse all. Eesmärk on alustada lapsele lähimast ja tuttavamast ning seejärel liikuda ka teiste kirikute ja usundite maailma.

Kaplan Triin Käpa artikkel “Usuõpetus, usundiõpetus, religiooniõpetus” / Kirik ja Teoloogia, 08.11.2012

I kooliastmes luuakse alus kristliku usu põhimõistete ja kesksete narratiivide mõistmisele. Olulisel kohal on väärtuskasvatuse aspekt, mis toimub muuhulgas läbi õpilaste endi tõstatatud eetiliste küsimuste käsitlemise. Luterlikust traditsioonist lähtuvalt tutvutakse kirikuaasta pühade sisuga ja sellega, kuidas neid pühi on traditsiooniliselt Eestis tähistatud ja kuidas nad kajastuvad Eesti rahvakalendris.

Usuõpetuse ainekava