TUGITEENUSED

Tartu Luterliku Peetri Kooli õpilaste arengu ja õppe toetamise kord

Tugispetsialisti teenuse avalduse vorm

Õpiabi avalduse vorm

TLPK´s töötavad kaplanpsühholooglogopeed ja õpiabi õpetaja. Sotsiaalpedagoogi teenus on vajaduspõhine.


Lapsevanema nõusolekust tugiteenuse rakendamiseks

Selleks, et kool saaks rakendada koolivälise nõustamismeeskonna soovitusi, on tarvis vanema nõusolekut Innove otsusele. Nõusoleku andmiseks tuleb lapsevanemal siseneda keskonda ARNO ning avalehel kastis “Innove otsused” klõpsata “Sisesta nõusolek”. Avanevas aknas tuleb täita nõutud väljad ja nõusolek kinnitada, klõpsates nupul“Jah, olen nõus”. Vanem saab soovi korral hiljem oma otsust muuta (nõusoleku eemaldada, valides “Muuda staatust”). Kui vanem on ARNOs andnud nõusoleku Innove otsuse rakendamiseks, siis näeb otsuse sisu kooli esindaja (HEV koordineerija). ARNOs on olemas ka juhend Innove Rajaleidja otsuse avalikustamine koolile (Avalehel Abi all).