ÕPPEMAKS

Peetri Kooli õppemaksu määraks kalendrikuus on 20% riiklikust töötasu miinimummäärast. Selliselt on õppemaks selgel alusel seotud inflatsiooni ja elukalliduse kasvuga.


Õppeaastal 2015/2016 (01.09.15-31.08.16): õppemaks 78 eurot kuus (2015. a alampalk 390 eurot)

Õppeaastal 2016/2017 (01.09.16-31.08.17): õppemaks 86 eurot kuus (2016. a alampalk 430 eurot)

Õppeaastal 2017/2018 (01.09.17-31.08.18): õppemaks 94 eurot kuus (2017. a alampalk 470 eurot)


​NB! Lähtuvalt pere majanduslikust olukorrast tingitud taotlusest vähendab kool õppemaksu, ajatab selle tasumist või vabastab õpilase õppemaksust.

Õppemaksule lisandub toiduraha, saksa keele ringitasu (5 eurot kuus) ja vastavalt vajadusele tasu pikapäevarühma eest.