ÕPPEMAKS

Peetri Kooli õppemaksu määraks kalendrikuus on 20% riiklikust töötasu miinimummäärast. Selliselt on õppemaks selgel alusel seotud inflatsiooni ja elukalliduse kasvuga.

Õppeaastal 2017/2018 (01.09.17-31.08.18): õppemaks 94 eurot kuus (2017. a alampalk 470 eurot)

​NB! Lähtuvalt pere majanduslikust olukorrast tingitud taotlusest vähendab kool õppemaksu, ajatab selle tasumist või vabastab õpilase õppemaksust.

Õppemaksule lisandub toiduraha ja vastavalt vajadusele tasu pikapäevarühma ning huviringide eest.