ÕPPEMAKS

Õppemaksu suurus kalendrikuus on Tartu PKs 22% ja Karolini koolis 25% riiklikult kehtestatud töötasu alammäärast. Õppemaksu suurus muutub õppeaasta vahetudes, 1. septembri seisuga.


Õppeaastal 2023.-2024. (01.09.2023 – 31.08.2024) on Tartu PK õppemaksu suuruseks 159,50 eurot (2023. a alampalgast 725 eurost 22%)

Õppeaastal 2023.-2024. (01.09.2023 – 31.08.2024) on Karolini kooli õppemaksu suuruseks 181,25 eurot (2023. a alampalgast 725 eurost 25%)


Põhikooli õpilastele, kellel on vähemalt 2 nooremat õde-venda TLPK lasteaias või põhikoolis, kehtib õppemaksu 30%-line soodustus. Õppemaksu 20%-line soodustus kehtib õpilastele, kellel on 1 noorem õde või vend TLPK lasteaias või põhikoolis.

​Lähtuvalt pere majanduslikust olukorrast tingitud taotlusest vähendab kool õppemaksu, ajatab selle tasumist või vabastab õpilase õppemaksust.

Õppemaksult (kui koolituskulult) saavad vanemad tulumaksutagastuse.

Erakooliseaduse (§ 22(7)) kohaselt on õppemaks õpilaselt või tema vanemalt nõutav mistahes tasu õpilase eraüldhariduskooli vastuvõtmise või õppekava täitmise, sealhulgas õpikeskkonna loomise eest. Õppemaks katab seega õppetööga seotud kulud õppevahendite (nt kunstitarbed) ja -materjalide (nt õpikud, tööraamatud, tahvelarvutid) ning õppekäikude (sh transporditeenus, piletid) osas, vajadusel ka inventari (nt suusad, uisud) rendi. Kool kasutab õppemaksu tulusid ka õpetajate ja tugispetsialistide tasustamiseks.