ÕPPEMAKS

Õppemaks selgel alusel seotud inflatsiooni ja elukalliduse kasvuga.

Põlva Jakobi Kooli õppemaksu määraks kalendrikuus on 10% riiklikust töötasu miinimummäärast.

Tartu Luterliku Peetri Kooli õppemaksu määraks kalendrikuus on 20% riiklikust töötasu miinimummäärast.

Õppeaastal 2019/2020 (01.09.19-31.08.20) on õppemaks Tartus 108 eurot kuus ja Põlvas 54 eurot kuus (2019. a alampalk on 540 eurot).

​NB! Lähtuvalt pere majanduslikust olukorrast tingitud taotlusest vähendab kool õppemaksu, ajatab selle tasumist või vabastab õpilase õppemaksust.

Erakooliseaduse (§ 223 (7)) kohaselt on õppemaks õpilaselt või tema vanemalt nõutav mistahes tasu õpilase eraüldhariduskooli vastuvõtmise või õppekava täitmise, sealhulgas õpikeskkonna loomise eest. Õppemaks katab seega kõik õppetööga seotud kulud õppevahendite (nt kunstitarbed) ja -materjalide (nt õpikud, tööraamatud, tahvelarvutid) ning õppekäikude (sh transporditeenus, piletid) osas, vajadusel ka inventari (nt suusad, uisud) rendi. Kool kasutab õppemaksu tulusid ka õpetajate ja tugispetsialistide tasustamiseks.

Õppemaksule lisandub toiduraha ja vastavalt vajadusele tasu pikapäevarühma ning huviringide eest.