ÕPPEMAKS

Õppemaksu senine määr ei rakendu 2019. a sügisel avatavas Põlva filiaalis. Sealne õppemaks määratakse kokkuleppel esimeste peredega. 

Peetri Kooli õppemaksu määraks kalendrikuus on 20% riiklikust töötasu miinimummäärast. Selliselt on õppemaks selgel alusel seotud inflatsiooni ja elukalliduse kasvuga.

Õppeaastal 2018/2019 (01.09.18-31.08.19) on õppemaks 100 eurot kuus (2018. a alampalk on 500 eurot)

​NB! Lähtuvalt pere majanduslikust olukorrast tingitud taotlusest vähendab kool õppemaksu, ajatab selle tasumist või vabastab õpilase õppemaksust.

Õppemaksule lisandub toiduraha ja vastavalt vajadusele tasu pikapäevarühma ning huviringide eest.