KOOLIRUUMID

Alates õppeaastast 2019/2020 tegutseb TLPK põhikool alaliselt oma koolimajas aadressil Küütri 1.

Koolimaja pakub mitmekesiseid võimalusi õppetööks, liikumistegevusteks, tugiteenuste osutamiseks ja huvihariduse pakkumiseks. Klassid paiknevad koolimajas koduklassidena. Eraldiseisvalt on olemas kästiöö ja kodunduse, tehnoloogiaõpetus klass, mis on kohaldatav ka keemiaklassiks. Vastavalt võimalusele rakendatakse avatud õpperuumi põhimõtet. Senisest Athena keskuse saalist on saanud kooli aula, lisaks on katusekorrusel saal liikumis- ja huvitegevusteks. Koolimajas on ruumikas söögisaal.

Õppetöö kavandamisel ja läbiviimisel arvestatakse kooli vahetu keskkonna (Tartu kesklinn) poolt pakutavate mitmekesiste võimalustega. TLPK jätkab avalike spordirajatiste/-hoonete vajaduspõhist kasutamist ainetundide läbiviimiseks: eelkõige pallimängudeks, kergejõustikuks, ujumiseks, suusatamiseks, uisutamiseks.