KOOLIKORRALDUS

Õppeaasta 2023/2024

Kooli päevakava 2023-2024

Tunniplaan 
Avanevas tunniplaanis saab ülevalt vasakust nurgast valida sobiva klassi.

Pikapäevarühmast puudumine tuleb teatada sõnumiga sama päeva hommikul 07.00`ks numbrile 5673 2430. Pikapäevrühma toitlustusest loobumiseks või selle püsivaks muutmiseks palume teatada: elina@luterlik.edu.ee.

Õpilasega läbiviidava arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord

Loovtööde läbiviimise ja vormistamise juhend

Tartu Luterlikus Peetri Koolis toimuvad õppenõukogud järgmistel aegadel:

nr 1 – 29.11.2023

nr 2 – 13.03.2024

nr 3 – 10.06.2024

nr 4 – 14.06.2024

nr 5 – 29.08.2024

Karolini Koolis toimuvad õppenõukogud järgmistel aegadel

nr 1 – 29.01.2024

nr 2 – 10.06.2024

nr 3 – 29.08.2024


Riiklik järelevalve

Haridus- ja Teadusministeerium E-post: hm@hm.ee

Terviseamet E-post: info@terviseamet.ee

Tööinspektsioon E-post: ti@ti.ee

Päästeamet E-post: rescue@rescue.ee

Andmekaitse Inspektsioon E-post: info@aki.ee

Veterinaar- ja Toiduamet E-post: pta@pta.agri.ee

Keeleinspektsioon E-post: info@keeleamet.ee