KOOLIKORRALDUS

Õppeaasta 2021/2022

Kooli päevakava

Tunniplaan 
Avanevas tunniplaanis saab ülevalt paremast nurgast valida sobiva klassi.

Pikapäevarühmast puudumine tuleb teatada sõnumiga sama päeva hommikul 07.00`ks numbrile 5673 2430. Pikapäevrühma toitlustusest loobumiseks või selle püsivaks muutmiseks palume teatada: elina@luterlik.edu.ee.

Trimestrid ja vaheajad

 

Õpilasega läbiviidava arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord

Loovtöö juhend

Kirjalike tööde vormistamise juhend