HUVITEGEVUS

UUS 2017/2018! Spordiring

Spordiringi on oodatud 1.-3. klassi õpilased. Eesmärgiks on ergutada lapse loomulikku liikumisrõõmu, pakkuda meelepärast füüsilist tegevust, arendada sportlikku võimekust läbi erinevate mängude ja liikumisharjutuste. Tutvume mitmete spordialadega ning liigume palju värskes õhus.

Ringitasu: 5 eurot kuus

 

UUS 2017/2018! Judo

Judotrenni on oodatud 1.-5. klassi õpilased.

Treener:  Jaan Angerjärv; jaanangerjarv89@gmail.com

Ringitasu: 30 eurot kuus

 

UUS 2017/2018! Animatsiooniring

Animatsiooniringi eesmärgiks on tutvuda oluliste mõistetega animatsiooni loomisel ja erinevate animatsiooniliikidega (lame- ja ümarnukk, joonis- ja arvutianimatsioon, piksillatsioon). Õpime kirjutama stsenaarium ja kasutama animafilmi tegemiseks vajalikke programme (Movie Maker, Audacity). Igaüks teeb valmis oma animafilmi, mida näitame kevadel pidulikul esilinastusel. Ringis osalemiseks oleks vajalik fotokaamera ja soovitavalt statiiv.

Õpetaja: Tuuli Hiiesalu

Ringitasu: 5 eurot kuus

 

UUS 2017/2018! Malering

Maleringi eesmärgiks on arendada keskendumisoskust ja mõtlemisvõimet, samuti parandab male mälu ning aitab kaasa strateegilisele mõtlemisele. Maleringis õpitakse tundma malelauda, malendeid, malekäike (algajad), tutvutakse avanguteooriatega, harjutatakse keskmängu strateegiat ja lõppmängu tehnikat, lahendatakse maleülesandeid, mängitakse malet (edasijõudnud).

Õpetaja: Tuuli Hiiesalu

Ringitasu: 5 eurot kuus

 

Varase vene keele ring

Tegemist on varase vene keele õppega, mis toimub samm-sammult ja mänguliselt ning keele õppimise vastu huvi tekitavalt. Õppematerjalid on kooli poolt. Õppeaastast 2017/2018 tegutsevad algajate ja edasijõudnute rühmad.

Õpetaja: Annika Vorobjova; annikav@luterlik.edu.ee

Ringitasu: 5 eurot kuus

 

Keraamika ring

Keraamikaringis püütakse kõigi huvilistega süveneda savi võluvasse maailma. Kohtumistel voolitakse erinevatest savidest, kasutades võimalikult palju põnevaid tehnikaid. Ülesannete hulgas lahendatakse nii disainilisi küsimusi kui lähenetakse fantaasiaküllaselt loodavatele esemetele. Savitöö arendab laste käelist oskust ja ruumilist mõtlemist ning materjali tunnetust. Kohtumistel valmistatud esemed saavad osalejate endi käe läbi glasuuritud ja  valminud töödest jagub rõõmu ning naudingut kõigile imetlejatele.

NB! Õppeaastal 2017/2018 tegutsevad grupid:
a) Keraamika alustajatele (esimest aastat huviringis osalejatele)
b) Keraamika jätkajatele
d) Keraamika lapsevanematele (esmaspäeva õhtuti)

Õpetaja: Airi Gailit; airi@luterlik.edu.ee

Ringitasu: õpilastele 22 eurot kuus, lapsevanematele 10 eurot kord (sisaldab kõiki materjale ja töövahendeid)

 

Loovkäsitöö ring

Loovusringi eesmärk on pakkuda alternatiivi käsitöö ja kunsti tundides pakutavale traditsioonilisemate ülesannete lahendamisele, lõimides julgelt erinevaid tehnikaid ja tavasid. Ringis osalemine annab eneseusku, hea võimaluse arendada käelist tegevust, fantaasiat ja loob naudingu eneseväljendusest läbi kunstkäsitöö ülesannete. Kohtumistel valmivad nii dekoratiivse kui praktilise väärtusega esemed.

Õpetaja: Airi Gailit; airi@luterlik.edu.ee

Ringitasu kuus: 20 eurot (sisaldab kõiki materjale ja töövahendeid)

 

Kodutütred ja noored kotkad

Meile on olulilne isamaaline kasvatus. Peetri kooli õpilastest on moodustatud Kodutütarde ja Noorte Kotkaste rühmad. Noored Kotkad ja Kodutütred on Kaitseliidu struktuuriüksused, mille eesmärk on kasvatada noori vaimselt ja kehaliselt terveiks Eesti kodanikeks, austama oma kodu ja kodumaad. Korraliselt toimuvad rühmade koondused, pidulikult tähistatakse Eesti riigi ja ajalooga seotud sündmusi, lisaks osaletakse laagrites ning teistes Kodutütarde ja Noorte Kotkaste ettevõtmistest.

Juhendajad: Kert Astel; kerttyri@yahoo.com (kodutütred) ning Anette Rulli ja Kert Kangur; kert.kangur99@gmail.com (noored kotkad).

Ringitasu kuus: –

 

Koor

Meile on oluline loovuse ja ühistegevuse toetamine ning seetõttu tegutseb koolis ka lastekoor, mis esineb koolile tähtsatel päevadel ning osaleb väljaspool kooli toimuvatel kontserditel ja pidudel.

Õpetaja: Mari Tooming; mari@luterlik.edu.ee

Ringitasu kuus: –

 

Liiklusring

Liiklusringi õppe eesmärgiks on anda lapsele teadmised ja oskused iseseisvaks liikumiseks liikluses jalgsi ja jalgrattaga, et laps omandaks need teadmised ja oskused algkoolis. Lisaks saab liiklusringi lõpus omandada jalgratta juhiluba, kui laps on vähemalt 10. aastane. Lastele antakse teadmisi ja oskusi jalgratta jalgratta hoolduse ja remontimise kohta.

Lapsel on liiklusringis osalemiseks vaja sõidukorras ja nõuetele vastavat jalgratast (korras pidurid, esi- ja taga helkurid, kodarahelkurid, kell) ning kiivrit.

Õpetaja: Toomas Põld; loovmaastik@gmail.com

Ringitasu: 10 eurot kuus

 

Loovtants 

Loovtantsu eesmärgiks on toetada laste sisemise sära ja loovuse avaldumist läbi liikumise. Õpime kasutama tantsuelemente loovaks eneseväljendamiseks. Oluline on proovimine, avastamine, kujutlemine ja rõõm. Vahenditeks on sallid, suled, õhupallid, vaibad jne. Osaleme Tartu Võimlemispeol.

Õpetaja: Triinu-Kristi Kinks; triinu-kristi@luterlik.edu.ee

Ringitasu: 5 eurot kuus