HUVITEGEVUS

 

Varase vene keele ring

Tegemist on varase vene keele õppega, mis toimub samm-sammult ja mänguliselt ning keele õppimise vastu huvi tekitavalt. Õppematerjalid on kooli poolt. Õppeaastast 2017/2018 tegutsevad algajate ja edasijõudnute rühmad.

Õpetaja: Annika Vorobjova; annika_vorobjova@live.com

Ringitasu kuus: 3 eurot

 

Keraamika ring

Keraamikaringis püütakse kõigi huvilistega süveneda savi võluvasse maailma. Kohtumistel voolitakse erinevatest savidest, kasutades võimalikult palju põnevaid tehnikaid. Ülesannete hulgas lahendatakse nii disainilisi küsimusi kui lähenetakse fantaasiaküllaselt loodavatele esemetele. Savitöö arendab laste käelist oskust ja ruumilist mõtlemist ning materjali tunnetust. Kohtumistel valmistatud esemed saavad osalejate endi käe läbi glasuuritud ja  valminud töödest jagub rõõmu ning naudingut kõigile imetlejatele.

Õpetaja: Airi Gailit; airi@luterlik.edu.ee

Ringitasu kuus: 22 eurot (sisaldab kõiki materjale ja töövahendeid)

 

Loovusring

Loovusringi eesmärk on pakkuda alternatiivi käsitöö ja kunsti tundides pakutavale traditsioonilisemate ülesannete lahendamisele, lõimides julgelt erinevaid tehnikaid ja tavasid. Ringis osalemine annab eneseusku, hea võimaluse arendada käelist tegevust, fantaasiat ja loob naudingu eneseväljendusest läbi kunstkäsitöö ülesannete. Kohtumistel valmivad nii dekoratiivse kui praktilise väärtusega esemed.

Õpetaja: Airi Gailit; airi@luterlik.edu.ee

Ringitasu kuus: 20 eurot (sisaldab kõiki materjale ja töövahendeid)

 

Kodutütred ja noored kotkad

Meile on olulilne isamaaline kasvatus. Peetri kooli õpilastest on moodustatud Kodutütarde ja Noorte Kotkaste rühmad. Noored Kotkad ja Kodutütred on Kaitseliidu struktuuriüksused, mille eesmärk on kasvatada noori vaimselt ja kehaliselt terveiks Eesti kodanikeks, austama oma kodu ja kodumaad. Korraliselt toimuvad rühmade koondused, pidulikult tähistatakse Eesti riigi ja ajalooga seotud sündmusi, lisaks osaletakse laagrites ning teistes Kodutütarde ja Noorte Kotkaste ettevõtmistest.

Juhendajad: Kert Astel; kerttyri@yahoo.com (kodutütred) ning Anette Rulli ja Kert Kangur; kert.kangur99@gmail.com (noored kotkad).

Ringitasu kuus: –

 

Koor

Meile on oluline loovuse ja ühistegevuse toetamine ning seetõttu tegutseb koolis ka lastekoor, mis esineb koolile tähtsatel päevadel ning osaleb väljaspool kooli toimuvatel kontserditel ja pidudel.

Õpetaja: Mari Tooming; mari@luterlik.edu.ee

Ringitasu kuus: –

 

Liiklusring

Liiklusringi õppe eesmärgiks on anda lapsele teadmised ja oskused iseseisvaks liikumiseks liikluses jalgsi ja jalgrattaga, et laps omandaks need teadmised ja oskused algkoolis. Lisaks saab liiklusringi lõpus omandada jalgratta juhiluba, kui laps on vähemalt 10. aastane. Lastele antakse teadmisi ja oskusi jalgratta jalgratta hoolduse ja remontimise kohta.

Lapsel on liiklusringis osalemiseks vaja sõidukorras ja nõuetele vastavat jalgratast (korras pidurid, esi- ja taga helkurid, kodarahelkurid, kell) ning kiivrit.

Õpetaja: Ilmar Part ja Toomas Põld; loovmaastik@gmail.com

Ringitasu kuus: 10 eurot

 

Loovtants (algab jaanuaris 2018)

Loovtantsu eesmärgiks on toetada laste sisemise sära ja loovuse avaldumist läbi liikumise. Õpime kasutama tantsuelemente loovaks eneseväljendamiseks. Oluline on proovimine, avastamine, kujutlemine ja rõõm. Vahenditeks on sallid, suled, õhupallid, vaibad jne. Osaleme Tartu Võimlemispeol.

Õpetaja: Triinu-Kristi Kinks; triinu-kristi@luterlik.edu.ee

Ringitasu kuus: 4 eurot