KOOL

2013. aastal avatud Tartu Luterlik Peetri Kool on aastatel 1906–1944 Tartus tegutsenud Peetri kooli järglane. Peetri koguduse poolt loodud kool alustas tegevust 4. septembril 1906 (ukj 17. septembril) ning oli esimene eesti õppekeelega algkool toonases Eestis (Tsaari-Venemaal kehtis õppekeelena venekeel ja alles alates 1906. aastast lubati erakoolides õpetada ka vähemusrahvaste keeltes). Kool töötas kuni 1918. aastani koguduse poolt peetud erakoolina. 1918. aastal kool munitsipaliseeriti ja see sai 10. linnakooliks, kuid oli rahva hulgas endiselt tuntud Peetri koolina. 1944. aastal likvideeriti Peetri kool Nõukogude okupatsioonivõimu poolt. Tänapäeval on taastatud Peetri kool kristlik erakool, mis tegutseb lasetaed-põhikoolina. Kooli pidajaks on MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool, mille liikmeskonna enamusel on pedagoogiline taust, mitmed on õppinud Tartu Ülikooli usuteaduskonnas religioonipedagoogikat Pille Valgu käe all. Selliselt on Peetri kool õpetajate poolt loodud haridusasutus.

Peetri koolis on alati väärtustatud Eesti rahvuskultuuri ja kristlikku kasvatust. Tänane Peetri kool on kaasaegne haridusasutus, kus õppimine ja õpetamine on lahutamatud. Peame oluliseks eeskujust lähtuvat kristlikku väärtuskasvatust ning empaatiavõime arendamist oma õpilastes. Õppeaastast 2015/2016 on Peetri kool ühinenud ka programmiga “Kiusamisest vabaks” ning lähtub oma arengukavas Tartu Ülikooli eetikakeskuse poolt väljatöötatud hea kooli aspektidest. Väiksed klassikomplektid võimaldavad pühendada igale õpilasele individuaalset tähelepanu. Süvendatult õpetame saksa keelt, meile eripärasteks aineteks on meedia- ja suhtlemisõpetus ning usuõpetus. Seatud eesmärkide nimel teeme tihedat koostööd perekonnaga, kooli juures tegutseb vanemate kogu.

Peetri kool oli 2014. aastal üks Eesti Kristlike Erakoolide Liidu asutajatest, mis on assotseerunud rahvusvahelise organisatsiooniga International Association for Christian Education (Internationaler Verband für Christliche Erziehung und Bildung).

Peetri kool on Tartu Ülikooli pedagoogika osakonna praktikabaas ja osaleb ühiselt Eramus+ projektis “Supporting teachers for developping pupils’ intra-personal competencies and character education at school” (11.2017-09.2019)

_MG_6188