VASTUVÕTT

Koduõppele asumiseks esitab lapsevanem või seaduslik esindaja vastuvõtuavalduse (blankett). Digiallkirjastatud või skänneeritud avalduse palume saata: koduope@luterlik.edu.ee

Õpilase vastuvõtmisel sõlmitakse lapsevanema või seadusliku esindaja ja kooli pidaja
vahel haridusleping, milles sätestatakse poolte õigused ja kohustused õpilasele hariduse andmisel.

TLPK´sse vastuvõtmisel esitatavad dokumendid on nimetatud korras “Tartu Luterliku Peetri Kooli vastuvõtu tingimused ja kord”.

Vastuvõtu järel peetakse esmane perevestlus, mille käigus selgitatakse, kuidas on õpilasel kõige parem oma koduõppeteekonda alustada.