KOOSTÖÖVÕIMALUSED

Koostöövõimalused koduõppijatele

– Juhendatud vestlusringid lapsevanematele iga kuu teisel nädalavahetusel (B-variandi peredele tasuta, A-variandi peredele osalustasuga).

– Juhendatud projektõppepäevad koduõppijatele iga kuu teisel pühapäeval eesmärgistatud õppepäev Tartus või selle lähiümbruses (B-variandi peredele tasuta, A-variandi peredele osalustasuga).

– Koduõppe õpilastel võimalik osaleda TLPK huvikooli ringides ja ühisüritustel;

– Lapsevanemate algatatud ühekordsed koostöised tegevused: koosõppimine (TLPK ruumes), õppekäigud, teatri- ja kinokülastused jmt koos lähipiirkonna lastega. Vajadusel aitab koordinaator infot levitada ja korraldada.

– Lapsevanemate algatatud korduvad või pikemaajalised koostöised tegevused: lapsevanemate huvialadest või ametist inspireeritud töötoad, õppeteemad, õppekäiguseeriad, õpipoisikohad. Vajadusel aitab koordinaator infot levitada ja korraldada.

– Lapsevanematepoolne jagatud õpetamine: lapsevanemate tugevustest ja/või erialadest lähtuv õpetamiskoormuse jagamine (stiilis “sina õpetad minu lapsele eesti keelt koos oma lapsega, mina sinu lapsele füüsikat koos oma lapsega”). Vajadusel aitab koordinaator huvilised kokku viia.

Tugispetsialisti konsultatsioon: lisaarenguvestlused ja vajaduste kaardistamine õpiraskuste puhul vastavalt vajadusele õppeaasta vältel (B-variandi peredele tasuta, A-variandi peredele osalustasuga).

Tugispetsialisti teenus: logopeedi, eripedagoogi või muu spetsialisti regulaarne töö koduõppijaga (tasuline teenus).