KOOSTÖÖVÕIMALUSED

Koostöövõimalused TLPK koduõppijatele:

– Igakuine kohtumine peredele,
– Tugigrupp lapsevanematele,
– Noorteõhtud teismelistele,
– TLPK ühisüritused ja TLPK huvikooli ringid.

Toetame lapsevanemate algatusi ja viime kokku ühiste huvidega õppurite pered

– Lapsevanemate algatatud ühekordsed koostöised tegevused: koosõppimine (TLPK ruumes), õppekäigud, teatri- ja kinokülastused jmt koos lähipiirkonna lastega. Vajadusel aitab koordinaator infot levitada ja korraldada.
– Lapsevanemate algatatud korduvad või pikemaajalised koostöised tegevused: lapsevanemate huvialadest või ametist inspireeritud töötoad, õppeteemad, õppekäiguseeriad, õpipoisikohad. Vajadusel aitab koordinaator infot levitada ja korraldada.
– Lapsevanematepoolne jagatud õpetamine: lapsevanemate tugevustest ja/või erialadest lähtuv õpetamiskoormuse jagamine (stiilis “sina õpetad minu lapsele eesti keelt koos oma lapsega, mina sinu lapsele füüsikat koos oma lapsega”).

Tugispetsialisti konsultatsioon: lisaarenguvestlused ja vajaduste kaardistamine õpiraskuste puhul vastavalt vajadusele õppeaasta vältel.