KOOSTÖÖVÕIMALUSED

Koostöövõimalused TLPK koduõppijatele:

  • Igakuine kohtumine peredele,
  • Tugigrupp lapsevanematele,
  • Noorteõhtud teismelistele,
  • TLPK ühisüritused ja TLPK huvikooli ringid.
  • Lapsevanemate algatatud ühekordsed koostöised tegevused: koosõppimine (TLPK ruumes), õppekäigud, teatri- ja kinokülastused jmt koos lähipiirkonna lastega. Vajadusel aitab koordinaator infot levitada ja korraldada.
  • Lapsevanemate algatatud korduvad või pikemaajalised koostöised tegevused: lapsevanemate huvialadest või ametist inspireeritud töötoad, õppeteemad, õppekäiguseeriad, õpipoisikohad. Vajadusel aitab koordinaator infot levitada ja korraldada.
  • Lapsevanematepoolne jagatud õpetamine: lapsevanemate tugevustest ja/või erialadest lähtuv õpetamiskoormuse jagamine (stiilis “sina õpetad minu lapsele eesti keelt koos oma lapsega, mina sinu lapsele füüsikat koos oma lapsega”). Vajadusel aitab koordinaator huvilised kokku viia.
  • Tugispetsialisti konsultatsioon: lisaarenguvestlused ja vajaduste kaardistamine õpiraskuste  puhul vastavalt vajadusele õppeaasta vältel.