KONTAKTID

Koduõppeperede heaks töötavad koordinaatorid

Kadi Künnapuu (4.-6. klass) – koduope@luterlik.edu.ee

Irja Toots (7.-9. klass) – irja@luterlik.edu.ee

Janet Ostra (1.-3. klass) – janet@luterlik.edu.ee

Koordinaatorite tugi kõigile peredele hõlmab:
• valmis vormi individuaalse õppekava koostamiseks,
• esmast nõustamist selle täitmiseks ja koduõppe korraldamiseks,
• riiklike õpieesmärkidega ühilduvaid ja mitut ainet lõimivaid näidisülesandeid,
• juhiseid õpimapi koostamiseks ja esitamiseks,
• arenguvestlust kord poolaastas,
• abi poolaasta kokkuvõtmisel ja uue eesmärgistamisel.

Juhendatud koduõppe kohta loe rohkem siit.