KOORDINAATORI TUGI

Koduõppeperede heaks töötavad koordinaatorid

Kadi Künnapuu, koduope@luterlik.edu.ee (I kooliaste: 1.-3. klass)

Irja Toots, irja@luterlik.edu.ee (II ja III kooliaste: 4.-9. klass)

Koordinaatorite tugi kõigile peredele hõlmab:

– valmis vormi individuaalse õppekava koostamiseks,
– esmane nõustamine selle täitmiseks ja koduõppe korraldamiseks,
– juhised õpimapi koostamiseks ja esitamiseks,
– arenguvestlus kord poolaastas,
– abi poolaasta kokkuvõtmisel ja uue eesmärgistamisel.

Lisatugi vastavalt vanema vajadustele:

– riiklike õpieesmärkidega ühilduvate nädala- või kuutegevuste jagamine,
– regulaarne kontakt ja tagasisidestamine,
– nõuanded koduõppe korraldamiseks,
– soovitused õppetegevuste individualiseerimiseks,
– soovitused tugispetsialistide või eraõpetajate kaasamiseks.