KOORDINAATORI TUGI

Koduõppeperede heaks töötavad koordinaatorid

Kadi Künnapuu koduope@luterlik.edu.ee (I kooliaste: 1.-3. klass)

Irja Toots irja@luterlik.edu.ee (II ja III kooliaste: 4.-9. klass)

Koordinaatorite tugi kõigile peredele:

 • valmis vorm individuaalse õppekava koostamiseks,
 • esmane nõustamine vastavalt pere vajadusele,
 • juhised õpimapi koostamiseks ja esitamiseks,
 • abi poolaasta kokkuvõtmisel ja uue eesmärgistamisel.

Lisatugi juhendatud koduõppe valinud vanematele:

 • riiklike õpieesmärkidega ühilduvate nädalategevuste jagamine,
 • individuaalse õppekava jooksev täitmine,
 • regulaarne kontakt ja tagasisidestamine.
 • Koordinaator garanteerib, et:
  • õppetegevus vastab riikliku õppekava nõuetele;
  • IÕK sisaldab infot ja hinnangut koduõppija sooritatud õppetegevuste kohta;
  • koordinaatorile kogunev õpimapp on lapsevanemale kättesaadav;
  • arenguvestlus perega toimub vähemalt kord poolaastas, vajadusel sagedamini.

 • Lapsevanem garanteerib, et:
  • õppijale on eraldatud õppimiseks ettenähtud aeg, koht ja vahendid (netiühendusega laua-, süle- või tahvelarvuti);
  • õppija saab eakohast tuge oma tööde kavandamisel ja vajalike materjalide hankimisel;
  • õppija elulistest ja huvitegevustest koonduvad jäädvustused õpimappi.