KODUÕPE

Peetri kool pakub koostöös logopeed ja eripedagoog Kadi Künnapuuga võimalust koduõppeks ning sellealaseks nõustamiseks.

Koduõppealane nõustamine sisaldab järgmist
– Õpilaste ja nende perede nõustamine koduõppe korraldamiseks.
– Õpilase tugevustele tugineva ja võimalike erivajadustega arvestava individuaalse õppekava koostamine koostöös perega.
– Õpitulemuste omandamise kujundav hindamine iga trimestri lõpus koostöös õpilase ja perega.

Lisaks koduõppe peredele korraldatud vestlusringidele ja töötubadele, on koduõppe õpilastel võimalik osaleda kooli huviringides ja ühisüritustel.

Koduõpe on õppemaksuta. Soovi korral saavad koduõppe õpilased tasuta kasutada kooli õppekava läbimiseks vajalikku õppekirjandust (õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid, töölehti jmt).

Vastuvõtt

Õpilase vastuvõtmiseks koduõppele esitab lapsevanem direktorile digiallkirjastatud taotluse hiljemalt 20. augustiks, kui koduõpet soovitakse rakendada alates õppeaasta algusest, ning hiljemalt 20. detsembriks, kui koduõpet soovitakse rakendada alates II poolaasta algusest.

Koduõppe õpilaste vastuvõtmine statsionaarsesse õppesse on võimalik vabade kohtade olemasolul ja toimub vastavalt dokumendile “Tartu Luterliku Peetri Kooli vastuvõtu tingimused ja kord“.

Koduõppest täpsemalt määruses “Koduõppe ja haiglaõppe tingimused ja kord”.

Küsimuste korral kirjutada: koduope@luterlik.edu.ee