KODUÕPE

Koduõppe osakond TLPKs pakub

 Kokkuhoidvat ja toetavat kogukonda:

  • igakuine perepäev ja traditsiooniline üle-eestiline koduõppe sügispäev,
  • tugigrupp koduõppijate vanematele,
  • noorteõhtu teismelistele,
  • kontaktide vahendamine sarnaste huvidega / lähedal asuvate perede vahel koosõppimisvõimaluste loomise eesmärgil (suletud Facebooki grupp, meililist).

Tuge koduõppe korraldamisel:

  • koduõppekoordinaatorite ja kooli tugispetsialistide konsultatsioone,
  • väljatöötatud vormi IÕK koostamiseks (iga TLPK koduõppija saab oma riiklikult nõutud õppetulemustega eeltäidetud individuaalse õppekava, mida pere saab individualiseerida vastavalt õppijale sobilike õppetegevustele ja õppematerjalidele),
  • lisaks tavapärasele ja tasuta koduõppele võimalust valida juhendatud koduõpe (kuutasuga 10% miinimumpalgast, 2019/20. õppeaastal 54€, 2020/21. õppeaastal 58€).

Juhendatud koduõpet:

  • TLPK koduõppekoordinaatorite poolt välja töötatud ainulaadne tugisüsteem,
  • mõeldud lapsevanematele, kellel puuduvad varasemad kogemused ja/või igapäevane ajaressurss, et kavandada ja läbi viia õppetegevusi riiklikult nõutud eesmärkide saavutamiseks.
  • koordinaator toetab lapsevanemat õpiprotsessi kujundamisel, pakkudes õppetegevusi (sh veebikeskkondade vahendusel) ja aidates nende põhjal õppija taset hinnata (tegemist ei ole õpilasele suunatud koduõpetaja/abiõpetaja teenusega, vaid lapsevanemale suunatud toega).

Koduõppekoordinaatorid:

Kadi Künnapuu koduope@luterlik.edu.ee (I kooliaste: 1.-3. klass)

Irja Toots irja@luterlik.edu.ee (II ja III kooliaste: 4.-9. klass)

Koduõppe seadusandlikest alustest on võimalik lugeda määrusest “Koduõppe ja haiglaõppe tingimused ja kord”.