KODUÕPPE KOOL

TLPK koduõppe osakond pakub

Kokkuhoidvat ja toetavat kogukonda: igakuine perepäev ja traditsiooniline üle-eestiline koduõppe sügispäev, tugigrupp koduõppijate vanematele, noorteõhtu teismelistele, kontaktide vahendamine sarnaste huvidega või lähedal asuvate perede vahel koosõppimisvõimaluste loomise eesmärgil (suletud Facebooki grupp, meililist)

Tuge koduõppe korraldamisel: koduõppekoordinaatorite ja kooli tugispetsialistide konsultatsioonid, väljatöötatud vorm IÕK koostamiseks (iga TLPK koduõppija saab oma vanuseastme riiklikult nõutud õppetulemustega eeltäidetud individuaalse õppekava, mida pere saab individualiseerida vastavalt õppijale sobilike õppetegevustele ja õppematerjalidele)

Regulaarset nõustamist koduõppe käivitamiseks iga pere vajadustest lähtuvalt: TLPK koduõppekoordinaatorite poolt välja töötatud ainulaadne näidistegevusi sisaldav tugisüsteem, mõeldud lapsevanematele, kellel puuduvad varasemad kogemused ja/või igapäevane ajaressurss, et kavandada ja läbi viia õppetegevusi riiklikult nõutud eesmärkide saavutamiseks. Koordinaator toetab lapsevanemat õpiprotsessi kujundamisel, pakkudes õppetegevusi (sh veebikeskkondade vahendusel) ja aidates nende põhjal õppija taset hinnata (tegemist ei ole õpilasele suunatud koduõpetaja/abiõpetaja teenusega, vaid lapsevanemale suunatud toega).

Koduõppe e-päevik Stuudium

TLPK koduõppe lapsevanem Kaire Kaur Daniel ja kasvatusteadlane Tiiu Kuurme koduõppest Ööülikooli raadiosaates (29.05.2021)

Koduõppekoordinaatorid:

Kadi Künnapuu – koduope@luterlik.edu.ee

Irja Toots – irja@luterlik.edu.ee

Janet Ostra – janet@luterlik.edu.ee

Ingrid Ignatenko – ingrid@luterlik.edu.ee

Piia Uuspõld – piia@luterlik.edu.ee

Koduõppe seadusandlikest alustest on võimalik lugeda määrusest “Koduõppe ja haiglaõppe tingimused ja kord”.