ÕPILASTE VASTUVÕTT

Õpilaste vastuvõtt

Karolini kool alustab õppetööd 1. septembril 2022. Esimesel õppeaastal võtame vastu kuni 12 õpilast ja moodustame kaks liitklassi. Klassid komplekteerime võimalusel õpilastest lähtuvalt ehk koos hakkavad õppima omavahel sobivad lapsed.

Kindlasti soovime peredega koostööd alustada juba varem, et laste kooliga harjumine ja sisseelamine võimalikult ladusalt sujuks ning saaksime aegsasti vajalikke ettevalmistusi teha. Seetõttu julgustame meie poole pöörduma juba siis, kui olete otsustanud, et soovite meie hariduskogukonnaga liituda ja saame koos edasi minna.

Esimesse klassi astujale

Karolini kooli esimesse klassi õppima asumiseks on vajalik astuda kaks sammu:

  1. Hankida Rajaleidja soovitus eritoele ja toimetuleku- või hooldusõppekavale. Soovituse saamiseks tuleb Rajaleidjale esitada järgmised kehtivad dokumendid:

* Täidetud Rajaleidja taotlus.
* Koolivalmiduskaart lasteaiast, milles laps õpib. Koduse lapse puhul võib anda hinnangu tema koolivalmidusele kohalik lasteaed või Rajaleidja keskus, Tartus lisaks ka Hariduse Tugiteenuste Keskus.
* Puudeotsus.
* Rehabilitatsiooniplaan.
* Raviarsti hinnang (diagnoosid, sh hinnang intellektipuude kohta). Hinnangu annab see arst, kes saab lapse põhiprobleemi kõige täpsemini kirjeldada ja/või diagnoosida, nt neuroloog, psühhiaater, taastusarst, meelepuude korral silma-, kõrvaarst.
Mõnedel juhtudel pädeb ka perearsti hinnang, kui lapsel ei ole keerulisemaid terviseprobleeme ja on vajalik hinnata üldseisundit või on lapsel tervise olukord, mis on ajas muutumatu ja perearst seda kinnitab.

Digiallkirjastatud dokumendikonteiner eelnevalt loetletud dokumentidega tuleb esitada rajaleidja@harno.ee. Edasi võtab Teiega ühendust Rajaleidja juhtumi haldaja, kes lepib kokku ümarlaua toimumise.

Rajaleidja soovitusega seotud küsimuste korral võib esmase nõu saamiseks pöörduda Rajaleidja infotelefonil 7350700 või broneerides nõustamisaja veebis broneerimissüsteemis, või telefonil 7350700 (E-N 9-17, R 9-15).

  1. Esitada avaldus tartu.ee/arno keskkonnas.

Avaldust saab esitada üldjuhul 1. märtsist 1. maini. ARNO keskkonda saab siseneda ID-kaardi, SMART-ID, mobiil-ID või pangalingi kaudu. Pärast sisselogimist tuleb avalehel valida nupp “Taotlused” ning sealt edasi, vajutades nuppu “Vastuvõtu taotlus”, saab sisestada vajalikud andmed ja esitada taotluse.

Kooli vahetajale

Kui teie lapsel on juba Rajaleidja poolt antud eritoe soovitus ja ta õpib mõnes koolis, kuid kaalute õppeasutuse vahetamist, siis võtke palun meiega esmalt ühendust – arutame lapse vajadusi, teie ootusi ja tutvustame Karolini kooli vastavaid võimalusi. 

Seejärel, kui olete kooli vahetuse soovis kindel, tuleb esitada eelmisest koolist väljaarvamise avaldus ning ARNO keskkonnas Karolini kooli sisseastumise avaldus.

Täiendava teabe saamiseks kirjutage palun

karolin@luterlik.edu.ee

Johanna Sild, Karolini kooli klassiõpetaja