ÕPILASTE VASTUVÕTT

Õpilaste vastuvõtt

Karolini kool alustab õppetööd 1. septembril 2022. Esimesel õppeaastal võtame vastu kuni 12 õpilast ja moodustame kaks liitklassi. See tähendab, et oodatud on igas vanuses põhikooliealised õpilased. Klassid komplekteerime võimalusel õpilastest lähtuvalt ehk koos hakkavad õppima omavahel sobivad lapsed.

Kindlasti soovime peredega koostööd alustada juba varem, et laste kooliga harjumine ja sisseelamine võimalikult ladusalt sujuks ning saaksime aegsasti vajalikke ettevalmistusi teha.

Kuidas toimida?

Kuna Karolini kooli õppekohad on piiratud, toimub õpilaste vastuvõtt sooviavalduste laekumise järjekorras. Õppekohtade täitumisel on võimalik jääda ootenimekirja. Seetõttu julgustame meie poole pöörduma esimesel võimalusel.

Huvi korral kirjutage palun johanna@luterlik.edu.ee ja leiame ühiselt sobiva aja, et arutada teie pere vajadusi ja ootusi ning tutvustada meie võimalusi. Kui olete seejärel oma soovis meiega liituda kindel, siis anname nõu, kuidas edasi toimetada ja saate esitada ka vastuvõtuavalduse.

Mida veel tasub teada?

Karolini kooli esimesse klassi õppima asumiseks on vajalik hankida Haridus- ja Noorteameti Rajaleidja soovitus toimetuleku- või hooldusõppele. Soovituse saamiseks tasub Rajaleidjaga aegsasti (koolikohustuse tekkimisele eelneval õppeaastal) ühendust võtta ning esitada järgmised kehtivad dokumendid:

* Täidetud taotlus Rajaleidja koolivälisele nõustamismeeskonnale.
* Koolivalmiduskaart lasteaiast, milles laps õpib. Koduse lapse puhul võib anda hinnangu tema koolivalmidusele kohalik lasteaed või Rajaleidja keskus, Tartus lisaks ka Hariduse Tugiteenuste Keskus.
* Puudeotsus ja/või rehabilitatsiooniplaan (olemasolu korral).
* Raviarsti hinnang – diagnoosid ja hinnang intellektipuude kohta. Hinnangu annab see arst, kes saab lapse põhiprobleemi kõige täpsemini kirjeldada ja/või diagnoosida, nt neuroloog, psühhiaater, taastusarst või meelepuude korral silma-, kõrvaarst.
Kuna intellektipuue on ajas muutumatu diagnoos, siis sobib lapse terviseandmetest või digiloost ka varasem eriarsti hinnang, kus see välja on toodud ja eraldi psühhiaatri vastuvõtule ei ole uuesti tarvis minna.
Mõnedel juhtudel pädeb ka perearsti hinnang, kui lapsel ei ole keerulisemaid terviseprobleeme ja on vajalik hinnata üldseisundit või on lapsel tervise olukord, mis on ajas muutumatu ja perearst seda kinnitab.

Digiallkirjastatud dokumendikonteiner eelnevalt loetletud dokumentidega tuleb esitada rajaleidja@harno.ee. Edasi võtab teiega ühendust Rajaleidja juhtumi haldaja, kes lepib kokku edasised tegevused.

Rajaleidja soovitusega seotud küsimuste korral võib esmase nõu saamiseks pöörduda infotelefonil 7350700 (E-N 9-17, R 9-15) või broneerides nõustamisaja veebipõhises broneerimissüsteemis.

Kui teie laps õpib juba mõnes koolis ja tal on Rajaleidja poolt antud toimetuleku- või hooldusõppe soovitus, kuid kaalute õppeasutuse vahetamist, siis võtke palun meiega ühendust. Rajaleidja soovitust uuesti hankida ei ole sel juhul tarvis.

Õppemaksust

Õppemaksu suurus kalendrikuus on 25% riiklikult kehtestatud töötasu alammäärast.

Lähtuvalt pere majanduslikust olukorrast tingitud taotlusest vähendab kool õppemaksu, ajatab selle tasumist või vabastab õpilase õppemaksust. Õppemaksult (kui koolituskulult) saavad vanemad tulumaksutagastuse.

Erakooliseaduse (§ 22(7)) kohaselt on õppemaks õpilaselt või tema vanemalt nõutav mistahes tasu õpilase eraüldhariduskooli vastuvõtmise või õppekava täitmise, sealhulgas õpikeskkonna loomise eest. Õppemaks katab seega kõik õppetööga seotud kulud õppevahendite (nt kunstitarbed) ja -materjalide (nt õpikud, tööraamatud, tahvelarvutid) ning õppekäikude (sh transporditeenus, piletid) osas, vajadusel ka inventari (nt suusad, uisud) rendi. Kool kasutab õppemaksu tulusid ka õpetajate ja tugispetsialistide tasustamiseks.

Täiendava teabe saamiseks kirjutage palun

johanna@luterlik.edu.ee

Johanna Sild, Karolini kooli klassiõpetaja