PILOOTPROJEKT

TLPK Karolini kooli pilootprojekt

TLPK Karolini kogupäevakooli rajamisega leevendame toimetuleku- ja hooldusõppe õppekohtade puudust Tartu linnas ja maakonnas ning pakume seejuures siinses piirkonnas alternatiivset valikut peredele, milles kasvavad suuremat tuge vajavad lapsed.

Haridus- ja Teadusministeeriumi toetatava pilootprojekti eesmärk on töötada koos sihtrühma, Tartu Ülikooli ja partnerkoolidega välja erituge vajavatele õpilastele integreeritud tervikteenuse kontseptsioon ja rahastusmudel, mida meiepoolse piloteerimise ja arendamise järel saavad kasutusele võtta ka teised koolid ja omavalitsused laiemalt üle Eesti.

Olles külastanud mitmeid erikoole, mõistsime, et integreeritud teenuse tase on üle riigi küllaltki erinev ja ka teenus ise sageli killustatud. Ühine joon kõikides täna tegutsevates koolides on aga suur soov aidata ning, vaatamata raskele tööle, särasilmne ja hooliv personal. Kuna toimetuleku- ja hooldusõppe õpilasi toetav integreeritud teenus hõlmab erinevaid komponente nagu haridus-, tugi-, rehabilitatsiooni- ja tervishoiuteenus, siis oleneb lõpptulemuski paljudest erinevatest asjaoludest, mida kooliti ja omavalitsuseti on püütud isemoodi lahendada. Niisiis, otsustasime kaardistada kirjeldatud õpilaste ja nende perede vajadused ja ootused sellisele kogupäevakoolile ning kombineerida saadud teadmisi partnerkoolide parimate praktikatega. Nõnda saame välja töötada integreeritud teenuse kontseptsiooni ning võimaliku rahastusmudeli.

Lisaks Haridus- ja Teadusministeeriumile on meie pilootprojektile toetust avaldanud ka Sotsiaalministeerium. Taoliste koolide parima toimimise tagamisel ongi võtmeroll haridus- ja sotsiaalvaldkondade ühildamisel. Meil on hea meel, et nimetatud ministeeriumid suuremat tuge vajavate laste heaks üha tõhusamat koostööd teevad ja loodame, et meie pilootprojekti väljund annab põhjuse seda koostööd veelgi tugevdada.

Küsimuste tekkides või soovides pilootprojekti õnnestumisse panustada, võtke palun meiega ühendust.