MEIE INIMESED

Ühe koolimaja keskkond on küll väga oluline, kuid selle südame ja hinge loovad inimesed! Meil on lihtsalt nii suur rõõm, et oleme Karolini Kooli õpilaste jaoks leidnud ime(lised) inimesed! Järgnevalt neid ka tutvustame.

Saage tuttavaks Õilmega! Temast saab Karolini Kooli õppejuht. Enda kohta räägib Õilme nii 👇

“Mulle meeldib lastega tegeleda. Laste seltskonnas viibimise võlu peitub selles, et iga päev on kordumatu. Olen saanud seda kogeda üle 20 aasta, töötades koolis nii õpetaja kui õppejuhina.

Üle kõige soovin innustada õpilasi looma ja avastama ning väärtustama nii protsessi kui ka tulemust.

Pean väga oluliseks ka kodu ja kooli vahelist koostööd, mille tulemusena saab koolist koht, kuhu tullakse hea meelega, sest tunnid on huvitavad ja õpetajad inspireerivad.

Karolini Koolis soovin, et meie õpilastel oleks palju avastamist, et neil jaguks uudishimu ning õpetajatel ja tugispetsialistidel säravaid silmi, alati rõõmsat meel. Veel loodan, et koostöös peredega loome laste jaoks just parima õpikeskkonna.”

Lähme aga edasi! Klassiõpetaja Johannaga on mitmed teist juba küll kohtunud, kuid siiski vaatame, mida ta enda kohta ütleb 🥰

“Õpin hetkel veel Tartu Ülikoolis eripedagoogika magistriõppes ning olen oma senises töös kokku puutunud väga erinevate lastega. Vilumust olen kogunud nii tavakoolis kui ka erivajadustega lapsi õpetades. Nii abiõpetajana, õpetajana kui ka õpiabirühma õpetajana. Ehk et, olen praktiseerinud igat sorti õpetamist.

Sel õppeaastal olen ka Karolini individuaalõpetaja. Koduõppe kestel oleme Karoliniga saanud suurteks sõpradeks ja olen ka ise sellelt väikeselt tüdrukutirtsult palju õppinud. See ongi õpetaja ameti juures vahva – kõik õpivad! Pidevalt! Nagu ka Õilme ütles, siis, iga päev on kordumatu.

Mulle meeldib süüa teha, oma koera Patuga jalutada ja lugeda. Hoolin väga keskkonnast ja ei karda uusi väljakutseid.

Ma ootan juba väga Karolini Kooli avamist, et anda meie õpilastele ja nende peredele seda, mida nad kõige enam vajavad – lastele mõnusalt ja asjalikult sisustatud aega ning emadele ja isadele südamerahu.

Olles kuulnud meiega liituvate perede lugusid, olen veendunud, et alustame olulist muutust. Loodan, et see inspireerib teisigi ning suudame oma teadmisi ja oskusi edasi anda.”

Iga kooli kõige suurem väärtus on tema inimesed! 🤗Ja oi, kuidas meil on inimestega vedanud! ❤ Tutvustame teile oma tiimi aga edasi – saage tuttavaks klassiõpetaja Kadriga. Enda kohta kirjutab ta nii 🖋

“Omandasin Tartu Ülikoolis eripedagoogika magistrikraadi ja olen töötanud nii lasteaias kui koolis, nii õpetaja, HEVKO kui eripedagoogina.

Mõlemal õppetasemel olen tegelenud omajagu just erivajadustega lastega, kellelt õppisin ka ise väga palju. Eeskätt seda, et igaüks on oluline ja igaüks suudab, olgu siis suur või väike. Seetõttu väärtustan väga ka meeskonnatööd, eriti ühtekuuluvustunnet. Koos suudame veel rohkem. Lisaks, ma ei kujuta ette tööpäevi ilma väikese huumorikilluta – usun, et naer ja nali aitavad alati, ka siis kui on raske. Just seda ootan ka Karolini Koolist ja lisaks muidugi super ägedaid õpilasi, kes mõningase abikäega on võimelised oioi kui paljuks. Ja loomulikult ka super ägedat meeskonda, kellega koos neile lastele igas asjas just parajal määral toeks saame olla.

Kui ma parasjagu koolis ei ole, siis armastan aega veeta oma pere ja lemmiku, koer Kustiga. Veel meeldib mulle raamatuid lugeda, filme vaadata, muusikat kuulata ja terviseradadel joosta. See teeb mind rõõmsaks. Ja eriti rõõmsaks teeb see, kui lähedased on terved ja neil on naeratused näol. Ja tööl olles – kui suudan väikese näo naeratama panna ja „anda lapsele selga superkangelase keebi“.”

Meie tähtsamaid eesmärke on oma õpilaste jaoks kõikide olulisemate haridus- ja sotsiaalvaldkonna teenuste toomine ühe katuse alla 🏡

  • Vajalikus ja parajas mahus.
  • Lapsest lähtuvalt ja loogiliselt.
  • Terviklikult ja lõimitult.

Et see kõik saaks juhtuma, asuvad tihedas koostöös tegutsema Õilme ja Heili.

Tutvustamegi siinkohal Heilit – Karolini Kooli sotsiaalvaldkonna koordinaatorit. Enda kohta kirjutab ta nii 👇

“Olen õppinud Tartu Ülikoolis küll eripedagoogikat, kuid töötanud siiski suuremalt jaolt sotsiaalkaitse erinevates valdkondades. Nii kuuluvad minu senisesse kogemustepagasisse nii laste heaolu kui ka peredele suunatud kohaliku ja riikliku tasandi tugiteenuste korraldus ning erinevate haavatavate sihtrühmade süsteemse toe koordineerimine.

Lisaks olen olnud seotud ka erivajadustega laste ennetus- ja tugisüsteemide korraldamisega haridussüsteemis.

Nii loodangi, et saan oma oskuste, teadmiste ja varasema kogemusega olla toeks kõikidele Karolini Kooli õpilastele, nende peredele, tugimeeskonnale kui ka õpetajatele. Püüame üheskoos leida lahendused muredele, vastused küsimustele ja aidata kaasa rõõmurohketele hetkedele iga lapse arengus.”

Ühest terviklikust koolipäevast ei saa puududa ka liikumine 🤸‍♀️🧘🏊‍♂️ Olgu tegemist konkreetselt liikumistunni, ujumise, motoorika või füsioteraapiaga – kõik saab tehtud!

Oleme selles täiesti kindlad ja rõõmustame väga, et meie tiimiga liitus Paul-Feliks, kes võtab enda kanda liikumisõpetaja ja füsioterapeudi rolli. Enda kohta on ta kirjutanud nii:

“Nii kaua, kui mäletan ehk juba päris väikesest peale olen tegelenud spordiga. Seetõttu soovisin ka oma tulevase töövaldkonna spordiga siduda ja otsustasin omandada füsioteraapia eriala – on ju huvitav mõista ka organismi funktsioneerimise tagamaid.

Õpingutega samaaegselt töötasin juba ka laste füsioterapeudina ja mõistsin, et just lastega soovin ma ka edaspidi toimetada ning seniseid kogemusi ja teadmisi rakendada.

Pikki aastaid tegelesin jalgpalliga ja sain oma treeneriteltki palju õppida. Mõni aeg tagasi aga pidin palliplatsilt terviseprobleemide tõttu kahjuks kõrvale astuma, kuid leidsin hea alternatiivi jõusaali treeningute näol. Usun, et parem vorm ja natuke rohkem jaksu tuleb töös füsioterapeudina ainult kasuks.

Karolini Koolis ootan põnevaid väljakutseid ning tõhusat koostööd kolleegide, laste ja nende vanematega. Mind innustavad töölt saadavad väikseimadki eduelamused ja laste positiivsed emotsioonid.”

Me otsisime logopeedi, kes oleks õpihimuline, kannatlik ja empaatiline 🐬 Ja olgugi, et logopeedid on Eestis tõeline haruldus 💎 siis me leidsime ta! Saage tuttavaks Annikaga. Enda kohta kirjutab ta nii 🖋

“Mina olen logopeed. Mul on vedanud, sest see põnev amet on ühtlasi ka minu hobi. Kui ma väike olin, ütles vanaema, et õpi õpetajaks. Mina aga tahtsin saada hoopis maailmaränduriks. Olen proovinud oma elus need kaks asja siduda ning tundub, et üsna õnnestunult. Eks logopeedi töö olegi üks kaasahaarav rännak – mõnikord tuleb tasapisi järsust mäest üles rühkida ja vajadusel käigupealt probleemidele lahendus leida, teinekord aga saab väikese liu lasta. Kasuks tuleb hea ettevalmistus, seepärast pean enesetäiendamist väga oluliseks. Ma usun sellesse, et kõigil on õigus jõukohasele õppimisele. Olgu selleks pisike mudilane, koolilaps, vanaema või väike kääbusküülik Lota. Ma usun lahketesse sõnadesse, teadjamate arvamisse, vanemate vägevusse, üheskoos tegemisse, aga ka iseendasse. Seepärast valisingi Karolini Kooli. Kui väike meeskond oma jõud ühendab, võib tulemus olla imeline.

Ühel päeval raamatukogus jõudis minuni järgmine rida:

❤️Armastus on nägija ❤️ Kui on armastus, siis oskad vaadata ja kui näed, õpid aitama. Sellesse ma usun!”

Siin on meie eripedagoog 🦉 Gerda on südamlik, rahulik ja hea huumorimeelega ning akutrelliga sama osav nagu õpetaja Johanna 🙂

“Hariduse eripedagoogikas omandasin Tartu Ülikoolis. Kusjuures soovitud eriala äratundmine toimus sõnaotseses mõttes hetkega. Juba esimesest õppeaastast pidasin ülioluliseks kooli kõrval ka praktilist kogemust – tahtsin teada, kas ja kuidas saadud teadmisi ka päriselus kasutada õnnestub. Õnneks õnnestus 🙂 Toimetasin tugevajavate lastega erinevate organisatsioonide laagrites nii tugiisiku kui lapsehoidjana. Tänu sellele olen saanud palju õppida otse erilistelt lastelt endilt. Ja õppida on alati väga palju! Igaühel neist on oma unikaalne lugu ja olemus, millesse süübimisel ei tea iial, kuhu välja jõuad. Kindel on aga see, et nende hing on puhas ja emotsioonid siirad – see annab palju!

Karolini Koolist ootan aga uusi sõpru, kellega koos ümbrust ja enda sisemust vastastikku avastada 🔭”

Karolini Kooli meeskonda täiendab, võib isegi öelda, et täiustab imeline tegevusterapeut Kätlin, kes tutvustab end nii:

“Juba sellest ajast, kui ise alles laps olin, mäletan soovi ja unistust suureks saades just lastega töötada. Kooli kõrvalt erivajadustega laste tugiisikuna töötades sain kinnitust, et just nende laste arengusse soovingi tulevikus panustada. Nii otsustasingi ma oma unistuste elluviimiseks ja teadmiste saamiseks minna Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tegevusteraapiat õppima. Pärast nelja õppeaastat asusin tööle laste tegevusterapeudina Tartu Ülikooli Kliinikumis, kust nüüdseks olen liikunud rehabilitatsiooni valdkonda. 

Oma töös pean olulisimaks lähtuda just lapse huvidest ja tugevustest, mida kasutan mänguliselt tegevuseelduste toetamiseks. Kõige enam motiveerivad mind laste rõõmsad näod ja entusiasm, millega nad teraapiasse tulevad. Lisaks annab mulle energiat juurde iga väikegi edusamm, mis võib lõpuks suurema eesmärgi saavutamiseni viia. 

Minu meelistegevused tööst vabal ajal on koeraga metsas jalutamine, lugemine, ronimine ja mägedes matkamine. 

Karolini koolist ootan põnevaid väljakutseid ja innustunud meeskonda, kellega koos on mul au toetada lapsi ja nende vanemaid sellel elamusi täis teekonnal. “

Tutvustame teile nüüd Riinat, meie tegevustoetajat, kelle ülesanne on olla õpetaja käepikenduseks ja õpilase paremaks (või vasakuks) käeks 🤗 Loe, mida Riina enda kohta kirjutab 👇

“Töötasin veel jaanipäevani Tartu Lasteaias Pääsupesa eriliste laste rühmas. Varasemalt olen omandanud nii hooldaja kui ka lapsehoidja eriala Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis, läbinud praktika Käopesa Perekodus ning töötanud veel ka Tartu Ülikooli Kliinikumi kardioloogia intensiivravi ja sünnitusosakondades. Võib öelda, et hoolimine, märkamine ja abistamine on mul veres.

Pean lugu taaskasutusest ning armastan väga käsitööd ja aias askeldamist. Mul on ka koduloomad – siiami tapluskala, must kass, küülik ja kilpkonn, kellega mulle väga tegeleda meeldib. Ja üle kõige armastan ma oma lapsi ja lapselast ja üldse kõiki lapsi, kellega koos tegutsen. Jah, ma olen ülepeakaela laste “inimene”.

Laen ennast looduses jalutades. Püüan seda teha nii tihti kui võimalik, et jätkuks, mida jagada. Nii saangi olla energiast pakatav, alati loov ja hoolitsev lapsehoidja, kellega ei hakka ühelgi lapsel kunagi igav. Karolini Koolis annan endast parima, et lapsed oleksid hoolitsetud ja neil oleksid põnevust täis päevad turvalises keskkonnas.

Armastusega

tegevustoetaja Riina ❤️

Tegevustoetajaid on meil tegelikult mitu 🧚

Nad moodustavad Karolini Koolis justkui taustajõu, kuid on samas pidevalt esiplaanil 🎥 hoolides ja hoolitsedes kõige ja kõigi eest 🤗

Grete on tõeline energia- ja rõõmupomm! Ta lihtsalt kiirgab ülimat positiivsust ja soojust igas suunas ning sellest jagub kõigile. Loominguline, usaldusväärne, kohusetundlik ja ülimalt töökas – nii kirjeldavad Gretet sõbrad.

Enda kohta kirjutab Grete nii 👇

Mulle meeldib töö lastega, sest ükski päev pole eelmisega sarnane ja kunagi ei tea, mis järgmisena tuleb. Vaheldus on garanteeritud! Aga kõige enam pakub mulle rõõmu, kui lapsed mind omaks võtavad ja saame koos naerda ja nalja teha. Ma ei karda väljakutseid. Möödunud sügisest olen Tartu Maarja Tugikeskuses ühele erilisele poisile tugiisikuks ja nüüd lisaks ka Karolini Koolis. Need lapsed on nii siirad ja neile toeks olemine mitte ei kuluta, vaid hoopis annab energiat! Vabal ajal genereerin ja teen igasuguseid asju, lisaks käin jõusaalis ja veedan aega looduses, kuulan muusikat, kokkan, mh rullin sushirulle ning vaatan filme/sarju. Suvel aitan vanemaid maakodus maasikatalus, kus tegelen kõige võimalikuga.

Karolini Koolis loodan, et saan oma energiale ja ideedeküllusele parimal moel väljundi leida ja veedame kõik koos rõõmu täis päevi!”

Sille on headuse ja lahkuse kehastus! Talle otsa vaadates ja teda tegutsemas jälgides lihtsalt ei ole võimalik seda märkamata jätta! Enda kohta räägib ta nii:

“Jälgisin eemalt (peaaegu, et naabermajast) Karolini Kooli kasvu ja kuid nüüd sain võimaluse päriselt ka sisse piiluda ja selle armsa kooliperega liituda. Olen oma senise elu jooksul kaheksa aastat eriliste inimestega toimetanud, olles neile tugiisikuks. Nii et, kogemusi on mul palju ja need on olnud parimas mõttes värvikad ja andnud mulle palju. Nüüd õppisin ka tegevusjuhendajaks. Miks ma seda tööd teha tahan? Olenemata sellest, kui suur on nende laste toevajadus, nad on lihtsalt nii siirad ja suurte ilusate tunnetega. Ja see on tõeliselt innustav! Ma ise olen väga rõõmsameelne ja vahel meeldib ka väikseid krutskeid teha. Usun, et see sobib minu tööga hästi.

“Jälgisin eemalt (peaaegu, et naabermajast) Karolini Kooli kasvu ja kuid nüüd sain võimaluse päriselt ka sisse piiluda ja selle armsa kooliperega liituda. Olen oma senise elu jooksul kaheksa aastat eriliste inimestega toimetanud, olles neile tugiisikuks. Nii et, kogemusi on mul palju ja need on olnud parimas mõttes värvikad ja andnud mulle palju. Nüüd õppisin ka tegevusjuhendajaks. Miks ma seda tööd teha tahan? Olenemata sellest, kui suur on nende laste toevajadus, nad on lihtsalt nii siirad ja suurte ilusate tunnetega. Ja see on tõeliselt innustav! Ma ise olen väga rõõmsameelne ja vahel meeldib ka väikseid krutskeid teha. Usun, et see sobib minu tööga hästi.

Tööst vabal ajal olen kolme vahva lapse ema. Minu jaoks on väga olulisel kohal muusika ja loodus – ilmselt sellepärast meeldib mulle väga laulda ja metsas matkata. Enamasti teen mõlemat korraga ehk laulan matkates või siis matkan lauldes. 

Juba paari tööpäevaga olen mõistnud, et Karolini Koolis on kõigil hea olla!”

Indra on meie noorim tiimiliige. Ta on tõeliselt kohusetundlik ja südamlik neiu. Esmapilgul vaikne ja ülimalt rahulik, kuid see-eest väga südamlik, toimekas ja tähelepanelik.

Enda kohta räägib Indra: “Eriliste inimeste väljakutsed ei ole minu jaoks võõrad. Ilmselt olen üks neist, kes on inspireeritud oma pereliikme elu-olust. Nii asusin tööle tugiisikuna. Soov olla toeks ja abiks tuleb südamest ja erivajadustega lastega tegelemine on mulle alati rõõmu pakkunud. Tegelikult lastega üldse. Ma soovin, et neil oleks hea ja tore olla ja usun, et just mina saan selleks palju ära teha. Ja teadmine, et nii on ka perel pisutki kergem, ainult suurendab töörõõmu! Kannan igapäevaselt kaasas head tuju ja olen valmis mistahes ettetulevaid olukordi rahulikult lahendama. Kindlasti ei karda ma kolleegidelt nõu või abi paluda, see käib asja juurde!

Vabal ajal meeldib mulle liikuda ja sportida. Minu eriline lemmik on jalgpall.

Karolini Kooli koolipäevadest ootan enim seda, et saaks laste päevad toredate tegemiste ja rõõmuga täita! Et neil oleks hea ja mugav ja kõik vajalik saaks abi või juhendamisega tehtud.