KÜSITLUS


Millist kogupäevakooli toimetuleku- ja hooldusõppe lastele Teie soovite?

1. septembril 2022 avab Tartu Luterlik Peetri kool oma filiaalina TLPK Karolini kooli – kogupäevakooli toimetuleku- ja hooldusõppe lastele. Asutame kogupäevakooli sügava, raske ja mõõduka intellekti ning liitpuudega õpilastele, eesmärgiga luua nende igakülgset arengut toetav, hubane ja turvaline keskkond ning tagada lapsevanematele võimalus tööhõives osaleda.

Meie algatust toetab pilootprojekti korras ka Haridus- ja Teadusministeerium, et töötaksime koos sihtrühma, Tartu Ülikooli ja partnerkoolidega välja parima võimaliku integreeritud teenuse kontseptsiooni (st hariduse, tugi-, rehabilitatsiooni- ja esmaste tervishoiuteenuste lahendust mugavalt ühes kohas) nende laste toetamiseks nii loodavas koolis kui laiemalt üle Eesti.

Kui Teie peres kasvab suuremat tuge vajav laps, palume Teil vastata sellele küsimustikule, et saaksime ülevaate Teie vajadustest ja ootustest, mida saaksime omakorda integreeritud teenuse kontseptsiooni kirjeldamisel ning ka TLPK Karolini kogupäevakooli loomisel arvesse võtta. Kui Teie peres kasvab mitu suuremat tuge vajavat last, palun täitke ankeet nende kohta eraldi – nii saame Teie ootuste ja vajaduste kohta küige asjakohasema ülevaate. Kui Teie laps on veel lasteaiaealine, siis palume Teil ette kujutada ootuspärast olukorda mõne aasta pärast.

Ootame Teie vastuseid hiljemalt 15. jaanuaril 2021.a kindlasti ka siis, kui Teie elukohaks ei ole Tartu. Küsimustikule vastamiseks kulub umbes 15 minutit. Saadud vastuseid kasutame anonümiseeritult ja tagame vastanute konfidentsiaalsuse.